Ateliér Múzeum má budúcnosť

 
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
+421 917 617 780, +421 2 5910 0827, beata.husova@bratislava.sk, martina.pavlikanova@bratislava.sk

Ateliér Múzeum má budúcnosť

 
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
+421 917 617 780, +421 2 5910 0827, beata.husova@bratislava.sk, martina.pavlikanova@bratislava.sk

Tvorivo sa hrajte s históriou a prechádzajte zo storočia do storočia

Ateliér Múzeum má budúcnosť so symbolom mačky Malvíny vznikol v roku 2011 ako tvorivý priestor pre deti, mládež a dospelých. Činnosť ateliéru má korene v roku 1999, kedy vznikla systematická snaha vzdelávať školské skupiny detí a mládeže a postupne položiť základ múzejnej pedagogiky.

Ambície múzea smerovali ku komunitnej práci s návštevníkmi v podobe voľnočasových programov pre rodiny. K naplneniu snáh prispelo založenie Ateliéru Múzeum má budúcnosť s koncepciou Všetko o múzeu. V roku 2017 vznikol projekt Oživené učebnice.

Symbolom Ateliéru je mačka Malvína vo forme loga a hračky – maskota. Voľba symbolu nie je náhodná. Už v starovekom Egypte bola uctievaným zvieratkom. Ďalším dôvodom prečo mačka je aj tradovanie ľudí, že má sedem životov. Dnešné deti hovoria o deviatich. No nik z nás nehovorí, koľko rokov taký jeden mačací život trvá. Začnime sa obrazne hrať a môžeme narátať aj stovky rokov. Práve preto môže mačacia bytosť rozprávať Všetko o múzeu.

Koncepcia Všetko o múzeu udáva smer pri tvorbe neformálnych vzdelávacích programov ako aj voľnočasových podujatí. Novovzniknuté programy vychádzajú z jednotlivých častí koncepcie a čerpajú z nej inšpirácie. 
Programy a podujatia „rozbaľujú“ Všetko o múzeu postupne. Koncepcia má osem základných tém, ktoré sú ďalej delené na menšie časti, charakterizujúce hlavnú tému: Čo je to múzeum; Kto pracuje v múzeu; Čo je to MMB; Expedícia 1; Expedícia 2; Čo je to (Stará) radnica; Architektúra Starej radnice; Symboly a logá MMB. Obsah jednotlivých hlavných tém je rozpracovaný pomocou kratších podtém z rôznych pohľadov. Napr. pod názvom Čo je to múzeum je vysvetlenie pojmov: čo je to zbierkový predmet, čo je to depozitár, čo je to výstava, čo je to expozícia.

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme Rodina

Aktuality Oznamy

Vážení návštevníci Ateliéru, dodržujte epidemiologické opatrenia Covid – 19: maximálny počet návštevníkov 15 osôb súčasne v ateliéri.

Návšteva Ateliéru Múzeum má budúcnosť

S ohľadom na zámer a podstatu Ateliéru je sprístupnený len pre dopredu ohlásené skupiny.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladní Múzea dejín mesta v Starej radnici.
Interaktívne predmety
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Galéria
Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť, detail steny s vizuálom MMB
Zobraziť galériu
Oživené učebnice
Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy

Naši partneri