Ateliér Múzeum má budúcnosť

 
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
+421 917 617 780, +421 2 5910 0827, beata.husova@bratislava.sk, martina.pavlikanova@bratislava.sk

Ateliér Múzeum má budúcnosť

 
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
+421 917 617 780, +421 2 5910 0827, beata.husova@bratislava.sk, martina.pavlikanova@bratislava.sk

Tvorivo sa hrajte s históriou a prechádzajte zo storočia do storočia

Ateliér Múzeum má budúcnosť so symbolom mačky Malvíny vznikol v roku 2011 ako tvorivý priestor pre deti, mládež a dospelých. Činnosť ateliéru má korene v roku 1999, kedy vznikla systematická snaha vzdelávať školské skupiny detí a mládeže a postupne položiť základ múzejnej pedagogiky.

Ambície múzea smerovali ku komunitnej práci s návštevníkmi v podobe voľnočasových programov pre rodiny. K naplneniu snáh prispelo založenie Ateliéru Múzeum má budúcnosť s koncepciou Všetko o múzeu. V roku 2017 vznikol projekt Oživené učebnice.

Symbolom Ateliéru je mačka Malvína vo forme loga a hračky – maskota. Voľba symbolu nie je náhodná. Už v starovekom Egypte bola uctievaným zvieratkom. Ďalším dôvodom prečo mačka je aj tradovanie ľudí, že má sedem životov. Dnešné deti hovoria o deviatich. No nik z nás nehovorí, koľko rokov taký jeden mačací život trvá. Začnime sa obrazne hrať a môžeme narátať aj stovky rokov. Práve preto môže mačacia bytosť rozprávať Všetko o múzeu.

Koncepcia Všetko o múzeu udáva smer pri tvorbe neformálnych vzdelávacích programov ako aj voľnočasových podujatí. Novovzniknuté programy vychádzajú z jednotlivých častí koncepcie a čerpajú z nej inšpirácie. 
Programy a podujatia „rozbaľujú“ Všetko o múzeu postupne. Koncepcia má osem základných tém, ktoré sú ďalej delené na menšie časti, charakterizujúce hlavnú tému: Čo je to múzeum; Kto pracuje v múzeu; Čo je to MMB; Expedícia 1; Expedícia 2; Čo je to (Stará) radnica; Architektúra Starej radnice; Symboly a logá MMB. Obsah jednotlivých hlavných tém je rozpracovaný pomocou kratších podtém z rôznych pohľadov. Napr. pod názvom Čo je to múzeum je vysvetlenie pojmov: čo je to zbierkový predmet, čo je to depozitár, čo je to výstava, čo je to expozícia.

PROGRAMY PRE ŠKOLY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť ponúka interaktívne neformálne vzdelávacie programy pre všetky stupne a typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Programy v stálej ponuke sú zamerané na tematické múzeá MMB, zbierkové predmety prepojené s dejinami Bratislavy
Krátkodobé programy obsahovo vychádzajú z aktuálnych výstav realizovaných v MMB.
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
 
PROJEKT OŽIVENÉ UČEBNICE
 
Projekt Oživené učebnice je špecifickým druhom  neformálneho vzdelávania v Múzeu mesta Bratislavy pre všetky typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
 
Interaktívne prepája priestor s historickými témami a zážitkovo vytvára nadhľad nad históriou. Po dominantnej časovej osi posúva návštevníkov v čase, upozorňuje na dôležité medzníky svetových a európskych dejín a najmä na históriu hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Putovanie za históriou oživuje veľkorozmerná tapeta s vyobrazením panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali udalosti na území dnešného Slovenska od Sama až po Karola I.Magnetické steny s tematickými maketami interaktívne dopĺňajú jednotlivé programy a dodávajú im hravosť, rozvíjajú myslenie publika zapojením viacerých zmyslových receptorov.
 
Projektu Oživené učebnice tvorí doteraz sedem vzdelávacích programov doplnených o rovnomenné didaktické publikácii z edície História v kocke:
Mária Terézia a my
Prišli k nám Rimania
Slovania z Devína
Tajomstvo lekárne U červeného raka
Prechádzky s pánom Marquartom
Príbeh Mimi
Remeslo má zlaté dno
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
PROGRAMY PRE RODINY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť je interaktívny priestor pre každého, kto sa chce zabávať, hrať a dozvedieť sa nové poznatky o histórii hlavného mesta SR Bratislavy tvorivým a invenčným spôsobom. Sprievodcom po histórii je zvedavá ryšavá mačka Malvína, ktorá sa všade zmestí a všetko vypátra.
V ateliéri zažije publikum cestovanie z prítomnosti do minulosti aj pohľad do budúcnosti.
 
Interaktívne sprievodné programy sú šité na mieru k aktuálnym výstavám i stálym expozíciám, zbierkovým predmetom a odpovedajú na otázku načo nám je múzeum.
 
V roku 2022 pripravujeme ďalšiu ponuku ateliéru s názvom Narodeninová párty v múzeu. Program pre deti a mládež sa odohrá v nevšednom priestore múzea a oslávenec sa stane na chvíľu osobnosťou z dejín Bratislavy a pozve svojich návštevníkov do určitej historickej doby.
 
Vstupné:
deti 3 €
jeden dospelý s dieťaťom 0 €
dospelí 2 €
 

Aktuality Oznamy

Vážení návštevníci Ateliéru, dodržujte epidemiologické opatrenia Covid – 19: maximálny počet návštevníkov 15 osôb súčasne v ateliéri.

Návšteva Ateliéru Múzeum má budúcnosť

S ohľadom na zámer a podstatu Ateliéru je sprístupnený len pre dopredu ohlásené skupiny.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladní Múzea dejín mesta v Starej radnici.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Interaktívne objekty
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Galéria
Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť Ateliér Múzeum má budúcnosť, detail steny s vizuálom MMB
Zobraziť galériu
Oživené učebnice
Publikácie
Publikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Regina Spravodajská televízia TA3 – správy a aktuality online Život.sk CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Literárne informačné centrum Fond na podporu umenia Slovensko - „Hrdo a Srdcom“ spoznávaj to pravé slovenské Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Vydavateľstvo BUVIK | vydavateľstvo kníh pre deti Wiky.sk