​Bratislavské mestské dni 2021

 

​Bratislavské mestské dni 2021

 
26.06.2021 - 27.06.2021
Múzeum mesta Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy
+421 259 100 812
+421 259 100 847
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

​Bratislavské mestské dni 2021

Milé Bratislavčanky a milí Bratislavčania, Múzeum mesta Bratislavy sa zapája do dvojdňovej oslavy samosprávy hlavného mesta. Pripravili sme program, ktorý vás zavedie do našich múzeí. Tešíme sa, že strávite nielen príjemné chvíle v uliciach mesta, ale aj v našich stálych expozíciách. Získate možno nové poznatky, alebo sa dozviete o veciach, ktoré ste doteraz nepoznali. Čakáme vás v dňoch 26. – 27. 6. 2021 / sobota, nedeľa.
Vstup do všetkých expozícii a na všetky podujatia je ZDARMA. Na podujatia je potrebná rezervácia. Vyberte si už teraz z bohatej programovej ponuky.
 
Strenutie účastníkov komenotvaných prehliadok a programov v objektoch Múzea dejín mesta - Stará radnica a Apponyiho palác - Múzeum historických interiérov vždy v určenom čase na nádvorí Starej radnice.
Strenutie účastníkov komentovaných prehliadok v objekte Múzea Janka Jesenského vždy v určenom čase na Somolického 2.
Strenutie účastníkov komentovaných prehliadok v objekte Múzea Antická Gerulata Rusovce vždy v určenom čase v areáli múzea na Gerulatskej 7. 
 
OTVÁRAME PRE VÁS OD 10.00 DO 18.00 VYBRATÉ MÚZEÁ
STARÁ RADNICA – MÚZEUM DEJÍN MESTA
Veža Starej radnice otvorená do 20.00
Predmet mesiaca – čaká na vás unikátny predmet z depozitárov
Shop / Múzeum/ Obchod – navštívte zaujímavý priestor a kúpte si v pohodlí predajne publikácie z edičnej činnosti múzea
Z múzea do múzea – nahliadnete a objavíte zaujímavý prechod medzi Starou radnicou a Apponyiho palácom 
 
APPONYIHO PALÁC – MÚZEUM HISTORICKÝCH INTERIÉROV
APPONYIHO PALÁC – MÚZEUM VINOHRADNÍCTVA
NKP HRAD DEVÍN – jednotné vstupné 1 €
MÚZEUM ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE
MÚZEUM JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA
 

Mimoriadne pre vás otvárame:

MÚZEUM HODÍN – DOM U DOBRÉHO PASTIERA
MÚZEUM FARMÁCIE – LEKÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA
 

PROGRAM

SOBOTA 26. 6. 2021

Múzeum dejín mesta Stará radnica
10.00 – 18.00
Nádvorie v pohybe / skákanie škôlky, hádzanie vreckom piesku na terč, hra o guľôčky
Oživenie verejného priestoru Sadni si!
 
10.00 – 11.00
Unikáty múzejnej knižnice / Monika Šurdová
Komentovaná prehliadka knižnice. Knihy boli súčasťou zberateľských aktivít pracovníkov múzea od prvých rokov jeho existencie v roku 1868. Odborne spracovaná zbierka kníh s možnosťou využívania na študijné účely existovala už od roku 1902. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte navštívte unikátne priestory knižnice.
 
11.00 – 14.00
Ako sa hráme my / Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Komentovaná prehliadka výstavy pre rodiny s deťmi k výstave Ako sa hrali naši...
Výstava prináša ukážky ako a s čím sa hrali deti v minulosti, ale nájdete na nej aj inšpirácie pre hru v súčasnosti. Dozviete sa čo je kredenc, kde sa zjavilo Človeče nehnevaj sa a ako fungujú autíčka na zotrvačník. 
Navštívte workshop: výroba zotrvačníka a každú hodinu 12.00, 13.00, 14.00 súťažte o najdlhšie sa točiaci zotrvačník.
 
13.00 – 14.00
Unikáty múzejnej knižnice / Monika Šurdová
Komentovaná prehliadka knižnice. Knihy boli súčasťou zberateľských aktivít pracovníkov múzea od prvých rokov jeho existencie v roku 1868. Odborne spracovaná zbierka kníh s možnosťou využívania na študijné účely existovala už od roku 1902. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte navštívte unikátne priestory knižnice.
 
14.00 – 14.30
Bábiky a kovové mechanické hračky / Ľubica Malenková, Milan Sedlár 
Komentovaná prehliadka k výstave Ako sa hrali naši. Reštaurátori Ľubica Malenková a Milan Sedlár. Naše hračky na výstave sú v dobrej kondícii. Počas prehliadky sa dozviete ako sa ošetrujú bábiky a kovové mechanické hračky. 
 
Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
10.30 – 11.00
Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Marta Janovíčková
Komentovaná prehliadka výstavy
Výber secesných zbierkových predmetov tvoria unikátne kusy skla, porcelánu, keramiky až po vzácne zbierky secesného mobiliáru.
 
11.00 – 11.40
Študijný depozitár skla a keramiky / Zuzana Francová
Komentovaná prehliadka. Unikátny študijný depozitár sa nachádza v podkroví Apponyiho paláca od roku 2011. Obsahuje vyše 3000 kusov unikátnych zbierkových predmetov.
 
14.00 – 14.30
Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Marta Janovíčková
Komentovaná prehliadka výstavy
Výber secesných zbierkových predmetov tvoria unikátne kusy skla, porcelánu, keramiky až po vzácne zbierky secesného mobiliáru.
 
15.30 – 16.10  
Študijný depozitár skla a keramiky / Zuzana Francová
Komentovaná prehliadka. Unikátny študijný depozitár sa nachádza v podkroví Apponyiho paláca od roku 2011. Obsahuje vyše 3000 kusov unikátnych zbierkových predmetov.
 
15.30 – 16.30
Na návšteve u Apponyiho / Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Program pre rodiny s deťmi. Ako sa návštevník stretne s ľuďmi z 18.storočia? Jednoducho, pozrie si ich uchované dobové portréty. Portréty, predmety všedného dňa a odev poskladá vedľa seba a spozná ako sa žilo v paláci šľachte. Príďte na výlet do 18. storočia. Popri grófovi sa stretnete aj s jednou urodzenou kontesou.
 
Múzeum Janka Jesenského
Vila Jakuba Sonnenfelda na Somolického 2 / Daniel Hupko
Komentovaná prehliadka interiéru so zameraním na históriu a architekta objektu Friedricha Weinwurma (1885 – 1942) a osobnosť Janka Jesenského (1872 – 1945).
 
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
11.00 – 12.00, max. 15 osôb, rezervácia na https://goout.net/sk/listky/kastel-gerulata-vyskum-a-novinky/twfj/   
15.00 – 14.00, max. 15 osôb, rezervácia na https://goout.net/sk/listky/kastel-gerulata-vyskum-a-novinky/swfj/
Kastel Gerulata, výskum a novinky / Jaroslava Schmidtová
Komentovaná prehliadka o histórii Gerulaty a výstavy Doklady vojenstva v Gerulate a prezentácia výsledkov archeologických nálezov v Gerulate. 
 
Zmena programu vyhradená.
 

PROGRAM

NEDEĽA 27. 6. 2021

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy