26.11.2021 - 22.12.2021
Inštalácia je prístupná počas celého dňa.
nádvorie Starej radnice
Dar pre Bratislavu je vystavený hneď vedľa hlavného vchodu do Starej radnice.

+421 259 100 811
+421 262 959 332
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných nariadení. Vo verejnom priestore sa zdržiavajte len v nevyhnutnom rozsahu. Ak sa v rámci výnimiek, ktoré platia zo zákazu vychádzania, zastavíte pri inštalácii na nádvorí Starej radnice, dodržiavajte rozstupy a nasaďte si respirátor.

V čase, keď sa v Múzeu mesta Bratislavy nemôžeme stretnúť osobne, sme si pre vás pripravili malé prekvapenie v podobe inštalácie Darček pre Bratislavu.

Históriu hlavného mesta netvoria len „veľké dejiny“, ale aj často neviditeľná práca neziskových združení a iniciatív, ktoré zastupujú jeho obyvateľky a obyvateľov. S týmto motívom pracuje aj inštalácia Darček pre Bratislavu. Viaceré organizácie sme oslovili s výzvou vybrať symbolický dar pre mesto, ktorý sa umiestnením do vitrínky dočasne stáva zbierkovým artefaktom Múzea mesta Bratislavy. Prvou z nich je občianske združenie Mareena, ktoré asistuje cudzincom a cudzinkám na Slovensku pri integrácii a podporuje otvorenú diskusiu o témach migrácie. Inštaláciu viditeľnú z nádvoria Starej radnice budeme meniť každý týždeň.

PRÁZDNY TANIER
(26. 11. do 2. 12.)

„Bratislave, jej obyvateľkám a obyvateľom, darujeme prázdny tanier, ktorý pri štedrovečernom stole symbolizuje voľné miesto pre pocestných. Vybrali sme ho, pretože si myslíme, že je dôležité, aby sme nezabúdali na potreby ľudí, ktorí prišli do Bratislavy za prácou, štúdiom alebo preto, lebo boli zo svojho domova vyhnaní vojnou a prenasledovaním.“
OZ Mareena

 

 

Mareena je občianske združenie, ktoré poskytuje integračné služby cudzincom a cudzinkám žijúcim na Slovensku, podporuje ich sociálne interakcie s miestnymi a šíri povedomie o témach migrácie a integrácie. Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu poskytuje doplnkové služby pre osoby s medzinárodnou ochranou, komunitnými aktivitami prepája majoritu s migrantskými komunitami a vzdelávacími službami podporuje jazykovú, pracovnú a sociokultúrnu integráciu.

 


 

KRONIKA ZDRUŽENIA ALTERA
(3. 12. do 9. 12.)
Dosiahnutie akceptujúcej spoločnosti je beh na dlhé trate. Kronika združenia lesbických žien Altera zachytila prvý protest proti homofóbii v Bratislave. Pred 20 rokmi sa na Pochode tolerancie zišlo okrem iných aj 30 lesieb a gejov, ktorí „sa nebáli prísť, ukázať svoju tvár a povedať tak nahlas: Tu sme, naozaj tu existujeme, akceptujme všetci našu i vašu inakosť“.
Iniciatíva Inakosť

Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti. Združenie nadväzuje na platformu s rovnakým názvom Iniciatíva Inakosť, ktorá vznikla v roku 2000 a snažila sa o zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. Jej zakladajúcim členom bolo združenie lesbických žien Altera, ktorého kroniku vám predstavujeme v rámci inštalácie Darček pre Bratislavu. Utváranie komunity je pre Iniciatívu Inakosť najmä o zmene, či už pre jednotlivcov alebo pre širšiu spoločnosť. Poskytovanie psychologického a právneho poradenstva, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií, vedenie diskusií, zdieľanie príbehov a skúseností, to sú všetko aktivity, ktorými sa spolu s členskými organizáciami snaží osloviť LGBTI ľudí na Slovensku. Tieto aktivity pomáhajú LGBTI ľuďom uniknúť z izolácie, dosiahnuť pomoc, keď ju potrebujú, rozvíjať sebauvedomenie a kolektívne povedomie a posilňujú ich na ich ceste za lepším životom. Združenie prevádzkuje poradenské centrum inPoradňa (www.inporadna.sk). Historickú pamäť komunity oživuje pripomínaním si odkazu Imricha Matyáša (www.matyas.sk). Každoročne organizuje Filmový festival inakosti (www.ffi.sk). 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube