25.01.2023
Začiatok o 17.30
Apponyiho palác
Výstava Ľudia a mesto.
Dejiny Bratislavy

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Pozývame na ďalšiu prednášku k aktuálnej výstave Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, ktorá sa nachádza v Apponyiho paláci.

Elity a charita. Pomoc chudobným a biednym v Bratislave v 18. storočí // prednáška  

Zatiaľ čo vo väčšine uhorských miest predstavovali jedinú formu sociálnej starostlivosti malé mestské špitály a príležitostne rozdávané almužny, v Bratislave vznikla v 18. storočí početná skupina charitatívnych inštitúcií poskytujúcich ústavnú a mimoústavnú formu pomoci odkázaným osobám. Ústavnú formu starostlivosti poskytoval mestský špitál, lazaret a chudobinec. Súčasťou dobovej chudobinskej starostlivosti v Bratislave boli aj nemocnice milosrdných bratov a alžbetínok, ktoré boli prvou mužskou a ženskou nemocnicou v Uhorsku. V priebehu 18. storočia vzniklo pod správou bratislavskej kapituly aj niekoľko cirkevných bratstiev a základín, ktoré poskytovali mimoústavnú formu pomoci.  

Prednášajúca Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa venuje uhorským cirkevným a sociálnym dejinám raného novoveku s presahom do polovice 19. storočia.   

Vstupenky (4,00 € / 2,00 €) v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.nethttps://goout.net/sk/elity-a-charita-pomoc-chudobnym-a-biednym-v-bratislave-v-18-storoci/szhewav/.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube