Prístupné verejnosti celoročne
Múzeum Antická Gerulata
Gerulatská 7, Rusovce
+ 421 2 6285 9332 gerulata@centrum.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne epidemiologické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Expozícia Antická Gerulata Rusovce

Expozícia vznikla ako lapidárium v priestore významnej archeologickej lokality v Gerulate v Rusovciach. Autorka expozície Jaroslava Schmidtová. Súčasťou lapidária je aktuálna výstava Limes Romanus.

Gerulata bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Ad Flexum. Tábor mal dôležitú strategickú úlohu – chránil východné krídlo légií stacionovaných v Carnunte, hlavnom meste Provincie Pannonia. Meno Gerulata prevzali Rimania pravdepodobne od domáceho keltského obyvateľstva. Archeologické výskumy v Rusovciach odkryli minimálne štyri stavebné etapy datované do 1. – 4. stor. po Kr. V  zázemí tábora Gerulata je doložené civilné osídlenie, poľnohospodárske usadlosti a viaceré pohrebiská, nachádzal sa tu zrejme aj brod a prístav.

Kamenná vežovitá pevnostná stavba prezentovaná v areáli MMB – Antická Gerulata je 4. stavebnou etapou kastela a vznikla zabudovaním do rohu staršej architektonickej konštrukcie po roku 380. Práve táto časť je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Veža mala 12 mohutných pilierov, ktoré tvorili nádvorie. Základové murivo pilierov siahalo do hĺbky 4 m. Vzhľadom na hĺbku základov pilierov i obvodových múrov veže (3 m) statické posudky uvažujú až o trojposchodovej stavbe. V strede bola asymetricky umiestnená studňa. V pilieroch a obvodových múroch mladšieho kastela boli zamurované staršie kamenné výtvarné diela, ktoré sú vystavené v lapidáriu múzea. Vežovitá stavba má paralely s povalentiniánovskými limitnými pevnosťami v stredodunajskom priestore. Súvisia s  významnou reorganizáciou, výsledkom ktorej bola stavba pevností v ľavom rohu praetentury (prednej časti) pôvodných auxiliárnych táborov.

V lapidáriu si vystavené stély -  náhrobné kamene a votívne oltáre, ktoré sa našli v archeologickej lokalite a nesú významný odkaz o ľuďoch, ktorí na území Grulaty a okolí žili. V expozícii sú vystavené významné zbierkové predmety z každodenného života, ale aj tie, ktoré dokumentujú existenciu významného vojenského kastela – významnej Národnej kultúrnej pamiatky.

 

Sezóna od 01.03. - do 30.11.
Pondelok zatvorené  
Utorok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Streda 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Štvrtok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Piatok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Sobota 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Nedeľa 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
 
Nový rok zatvorené  
Veľký piatok zatvorené  
Veľkonočná nedeľa zatvorené  
Veľkonočný pondelok zatvorené  
Sviatok všetkých svätých zatvorené  
Štedrý večer zatvorené  
Prvý sviatok vianočný zatvorené  
Silvester zatvorené  

 

Sezóna od 01.03. - do 30.11.
Základné vstupné 2,50 €
Zľavnené vstupné
(deti do 14 r., študenti, dôchodcovia)
1,50 €
Rodinné vstupné
(2 dospelí a deti do veku 14 r.)
5 €
Školská skupina
(neplatí počas letných prázdnin)
1,50 €
Neplatiaci
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, novinári,
pedagogický dozor na 10 žiakov jedna osoba,
turistický sprievodca)
 
Zľavy pre držiteľov kariet  
Bratislavská mestská karta 
20 % z plného vstupného
2 €
20 % zo zľavneného vstupného 1,20 €
Bratislava City Card 100 % 0 €

 

Pozrite si tiež

Galéria
Zobraziť galériu
#MúzeumMestaBratislavy