Celoročne prístupné verejnosti
Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava
+421 2 5910 0856 mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne epidemiologické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Expozícia Múzea vinohradníctva

Expozícia Múzeum vinohradníctva dokumentuje dejiny vinohradníctva a výroby vína na území hlavného mesta. Nachádza na prízemí a v suteréne rokokového Apponyiho paláca postaveného v roku 1761 – 1762. Autorky expozície PhDr. Regina Vidová a Mgr. Soňa Štangová.

Múzeum vinohradníctva prezentuje dejiny vinohradníctva, pestovanie viniča, zber úrody i spracovanie hrozna na území Bratislavy od staroveku až po 20. storočie.
Začiatky pestovania viniča na území terajšej Bratislavy sú doložené od 3. storočia a pripisujú sa rímskemu cisárovi Marcovi Auréliovi. Ten počas svojho krátkeho panovania vydal svojim legionárom, nachádzajúcim sa v tom čase aj na terajšom západnom Slovensku, nariadenie vysádzať vinnú révu a zakladať vinice.
Nový rozvoj vinohradníctva nastal v období Veľkej Moravy. Významným dokladom je nález železných pracovných nástrojov z Moravského Jána (nachádzajúceho sa pri Bratislave), hlavne vinohradníckych nožov s výčnelkom na zadnej strane. Ich tvar sa v priebehu storočí takmer nemenil, a ich používanie je v Bratislave doložené ešte pred 1. svetovou vojnou. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva v 11. – 18. storočí prispeli rôzne nariadenia panovníkov. Prelomovým dokumentom bolo privilégium kráľa Ondreja III. z roku 1291, ktorým oslobodil mešťanov od platenia dane kráľovskému regálu z viníc už existujúcich, i v budúcnosti vysadených.

 

Vstupenka platí aj do Múzea historických interiérov
Pondelok zatvorené  
Utorok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Streda 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Štvrtok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Piatok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Sobota 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Nedeľa 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
 
Nový rok zatvorené  
Veľký piatok zatvorené  
Biela sobota 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Veľkonočná nedeľa 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Veľkonočný pondelok zatvorené  
Sviatok všetkých svätých zatvorené  
Štedrý večer zatvorené  
Prvý sviatok vianočný zatvorené  
Silvester zatvorené  
  Vstupenka platí aj do
Múzea historických interiérov
Veľký okruh:
Múzeum dejín mesta Stará radnica
Múzeum historických interiérov
Múzeum vinohradníctva Apponyiho
Predaj vstupeniek do 15.00
Základné vstupné 4 € 6 €
Zľavnené vstupné
(deti do 14 r., študenti, dôchodcovia)
2 € 3 €
Rodinné vstupné
(2 dospelí a deti do veku 14 r.)
8 € 12 €
Školská skupina
(neplatí počas letných prázdnin)
1,50 € 1,5 €
Neplatiaci
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, novinári,
pedagogický dozor na 10 žiakov
jedna osoba, turistický sprievodca)
   
Zľavy pre držiteľov kariet
Bratislavská mestská karta 
20 % z plného vstupného
3,20 € 4,80 €
20 % zo zľavneného vstupného 1,60 € 2,40 €
Bratislava City Card 100 % 0 € 0 €

Pozrite si tiež

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy