01.06.2023 - 30.06.2023

JÚN V MMB

Hodinový set // DJ Saint Mark

✹ Piatok 2. 6. 2023 o 20.00  ✹ Dom U dobrého pastiera, Expozícia hodín

Hodinový set na Židovskej ulici je späť aj tento rok. Počas piatkového večera si v Expozícii hodín budete môcť pozrieť naše najstaršie slnečné hodiny alebo sledovať, ako sa menili spôsoby merania času. Pred Domom U dobrého pastiera zaznie aj DJ set a tentokrát zahrá DJ Saint Mark – rezident akcie Batcave v bývalom Subclube, kde sa zameriaval na tanečnú undergroundovú hudbu 80. rokov, post punk a gothic rock. Svoj hudobný horizont expandoval na queer akciách Tepláreň a Shame, ktoré mu boli od začiatku útočiskom. Verný svojej minulosti prekračuje žánrové hranice a mixuje body music, techno, industrial a dark wave.    

Vstup voľný.

 

Hradné hry na Devíne: Rytieri na Devíne    

✹ Sobota 3. 6. 2023 od 10.00  ✹ Hrad Devín 

Počas leta sa v areáli Hradu Devín budú konať podujatia, ktoré vám priblížia históriu hravou a zábavnou formou. Čakajú na vás ukážky dobových bojových umení, remesiel a hier, ale aj hudobné a tanečné predstavenia z rôznych historických období. Navštívte nás a užite si pútavé programy a jedinečnú atmosféru! 

Partnerom podujatia je spoločenstvo Tostabur.  

 

Friedrich Weinwurm a jeho realizácie na Palisádach // komentovaná prechádzka  

✹ Utorok 6. 6. 2023 o 17.30  ✹ Múzeum Janka Jesenského

Pripravili sme si pre vás ďalšiu komentovanú prechádzku po bratislavských Palisádach. Tentokrát sa vydáme po stopách Friedricha Weinwurma, jednej z najzásadnejších osobností modernej architektúry na Slovensku. Po Weinwurmovi sa v tejto lokalite zachovalo viacero obytných budov. Okrem prehliadky exteriérov si spolu pozrieme aj interiér jednej z nich – vily Jakuba Sonnenfelda –, v ktorom počas svojho pôsobenia v Bratislave žili manželia Jesenskí a v súčasnosti je v ňom zriadené Múzeum Janka Jesenského (v správe MMB). Sprevádzať bude architekt Martin Zaiček, ktorý pôsobí v Slovenskej komore architektov a je autorom viacerých kníh o architektúre 20. storočia. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3MI4g4x.

 

Sun(DJ)set s DJ Vesnu

✹ Piatok 9. 6. 2023 o 19.00  ✹ Hrad Devín

Podvečer na Devíne vám počas nasledujúcich letných mesiacov obohatí Sun(DJ)set vždy s inou hudobnou „situáciou“ na rôznych unikátnych miestach hradného areálu. Okrem dobrej hudby si užijete atmosféru Hradu Devín pri západe slnka a scenériu okolitej krajiny. V júni pokračujeme s DJ Vesnu, ktorý už vyše 10 rokov vytvára v Bratislave oázy slobody pre slovenskú queer komunitu. Vesnu je digitálny šaman, ktorý túži, aby sa ľudia na parkete stretli sami so sebou a aj jeden s druhým. Hypnotickými beatmi prekonáva vzdialenosti, hravými setmi s nečakanými zvratmi pripomína, že všetko je tu a teraz. Rád sa pohybuje od techna cez house až po disco. Je matkou párty Tepláreň, ktorá sa neskôr stala aj známym barom. S vášňou sebe vlastnou organizuje viaceré klubové noci, ktoré si našli pevné miesto na slovenskej tanečnej scéne, a kde aj ako DJ našiel svoje zázemie.  

Partnerom podujatia je BKIS.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3qk3SSj.

 

Bratislavské panelstory // prednáška  

✹ Streda 14. 6. 2023 o 17.30  ✹ Stará radnica

Bratislava je mestom „panelových“ sídlisk. Po páde socializmu tvorili byty v „panelákoch“ až 90 percent všetkých bytových domov a dodnes väčšina obyvateľstva Bratislavy býva na sídliskách. Naše hlavné mesto bolo československým laboratóriom panelovej výstavby, za 40 rokov sa tu testovalo najviac druhov panelových domov a spôsobov výstavby. Počas prednášky Petra Szalaya z oddelenia architektúry Historického ústavu SAV sa dozviete, čo vlastne sú paneláky, prečo sa stavali a ako sa vyvíjali. No nebude to len o samotných domoch a štvrtiach, ale aj o vzťahu obyvateľstva a verejnosti k panelovým sídliskám od ich vzniku po súčasnosť.  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3J0ggNW.

 

Hrad Devín v slovenskej literatúre // komentovaná prechádzka  

✹ Piatok 16. 6. 2023 o 18.00  ✹ Hrad Devín

Dňa 24. apríla 1836 sa pätnásti študenti bratislavského evanjelického lýcea spolu so svojím profesorom Ľudovítom Štúrom vybrali na Devín. Ich výlet však nebol obyčajnou turistickou prechádzkou, ale mal charakter národnej slávnosti – jej súčasťou bol aj takzvaný národný krst, keď účastníci prijali slovanské mená. Mýtus Devína ako výnimočného a symbolického miesta spojeného s veľkomoravskou tradíciou potvrdzuje aj rad diel slovenskej literatúry. Viac o tejto udalosti bude pri príležitosti 187. výročia výletu štúrovcov na Hrad Devín hovoriť Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry SAV.   

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3J02quU.

 

Hodinový set // DJ Paulonius  

✹ Piatok 16. 6. 2023 o 20.00  ✹ Dom U dobrého pastiera, Expozícia hodín

Hodinový set na Židovskej ulici je späť aj tento rok. Počas piatkového večera si v Expozícii  hodín budete môcť pozrieť naše najstaršie slnečné hodiny alebo sledovať, ako sa menili spôsoby merania času. Pred Domom U dobrého pastiera zaznie hodinový DJ set. Tentokrát zahrá DJ Paulonius, lokálny antihero odchovaný legendárnym bratislavským Subclubom, ktorý v setoch hráva zvodný sound súčasnej klubovej elektro scény s dôrazom na house. Počas svojho pôsobenia na scéne stihol byť rezidentom na pravidelnej akcii Indie Hits až do konca existencie Subclubu a svoje sety odprezentoval aj mimo domovského publika – vo Viedni, v Prahe, Brne alebo Košiciach.  

Vstup voľný.

 

Spoznávame hrad Devín // rodinný program

✹ Sobota 17. 6. 2023 o 14.00  ✹ Hrad Devín

Spoznávajte dlhoročnú históriu hradu Devín! Samotný hrad vznikol v 13. storočí, čo tu ale stálo pred ním? Kto na tomto mieste býval a kto sa oň v minulosti staral? Pozornému oku neujdú ani najmenšie detaily. Príďte objavovať hrad Devín s našou novou interaktívnou mapou!  

Interaktívna mapa pre rodiny s deťmi vznikla v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu Interreg V-A Slovakia-Austria. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/45T5keE.

 

Bombardovania Bratislavy // prednáška

✹ Streda 21. 6. 2023 o 14.00  ✹ Stará radnica

Kto, kedy a prečo v období druhej svetovej vojny bombardoval Bratislavu? Ako vtedy fungovala civilná protiletecká ochrana? Prednáška kurátora najnovších dejín MMB Vladimíra Krajčoviča priblíži jej organizáciu a fungovanie. Bude sa tiež venovať jednotlivým spojeneckým bombardovaniam mesta, ktoré sa uskutočnili od 16. júna 1944 až do konca druhej svetovej vojny. Na prednáške si budete môcť prezrieť aj niektoré predmety súvisiace s civilnou protileteckou ochranou. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/45Sru0M.

 

MAKRO: Premeny veže Starej radnice

✹ Sobota 24. 6. 2023 o 14.00  ✹ Stará radnica

Veža Starej radnice je navštevovaná mnohými pre krásny výhľad z jej vrchu na centrum mesta Bratislavy. Kedy ale vznikla a ako vyzerala na začiatku? V rámci podujatia MAKRO budete mať možnosť odhaliť stavebný vývoj veže a navštíviť popri tom aj jej krov. Samozrejme, na záver je treba oceniť krásny výhľad. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/43KPukr.

 

Múzeum x Súčasnosť: Dostupné bývanie // diskusia  

✹ Utorok 27. 6. 2023 o 17.30  ✹ Stará radnica

Dostupné bývanie je problém, ktorý sa nielen v Bratislave dotýka stále väčšej skupiny obyvateľstva. Tejto téme sa budeme venovať v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou výstavou Cesta (z) mesta. Ako o jeho riešení uvažovali architekti v minulosti? Ako sa s problematikou vyrovnáva mesto a do akej miery spolupracuje s odborníkmi a odborníčkami pri zavádzaní politík na jej riešenie? Diskutovať budú Henrieta Moravčíková (historička architektúry), Barbora Bírová (sociálna antropologička a riaditeľka českej Platformy pro sociální bydlení), Laura Kovácsová (koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry) a moderátorka diskusie Alžběta Medková (redaktorka denníka A2larm).  

Múzeum x Súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vysporiadať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa budeme snažiť s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3MTEAlI.

 

Výletné miesta // kurátorská prednáška   

✹ Streda 28. 6. 2023 o 17.30  ✹ Apponyiho palác

Na vznik a premeny oddychových zón v širšom priestore mesta sa pozrieme ako na súčasť životného štýlu meštianstva a v kontexte kultúrneho a spoločenského vývoja. Rozvíjajúci sa vzťah k prírode našiel výraz v budovaní parkov, otvorených záhrad, výhľadov, ale aj vychádzkových trás do Karpát a v novej forme spoločenského trávenia voľného času obyvateľstva mesta. Vizuálne tento fenomén doložíme prostredníctvom grafických listov, máp a fotografických stvárnení. Kurátorka novších dejín MMB Elena Kurincová predstaví výletné miesta obyvateľstva Prešporka/Bratislavy od konca 18. storočia do polovice 20. storočia. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://bit.ly/3MXNs9I.

 

 

 

.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube