Naše mesto 2021

Doborovoľnícka akcia

Naše mesto 2021

Doborovoľnícka akcia
18.06.2021 - 01.09.2021

Naše mesto 2021

Dobrovoľnícka akcia Naše mesto 2021 sa uskutočnila na dvoch významných národných kultúrnych pamiatkach - na hrade Devín a v areáli Antickej Gerulaty v Rusovciach

70 dobrovoľníkov čístilo areály pamiatok

Spolu 70 dobrovoľníkov (40 na hrade Devín a 30 v Gerulate) vyčistilo areály národných kultúrnych pamiatok.

V rámci areálu NKP hrad Devín dobrovoľníci odstraňovali náletovú zeleň na historických murivách, chodníkoch a dlažbách, trhali buriny, odnášali náletovú zeleň a burinu na určené miesto, zametali chodníky na nádvorí stredného hradu od kamennej drte a architektúr po odstránení buriny.

V rámci areálu Antickej Gerulaty Rusovce dobrovoľníci odstraňovali náletovú zeleň na historických murivách, chodníkoch a dlažbách, trhali buriny, odnášali náletovú zeleň a burinu na určené miesto, presádzali kvety, natierali asi 20 kusov lavičiek a natierali plot v dĺžke cca 50 metrov. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube