24.06.2022
17.30
Faustova sieň, Stará radnica
Vstupné: 3,00 €

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Nález balzamovacieho depozitu v Abúsíre, ktorý bol súčasťou šachtovej hrobky zatiaľ neznámeho sajského hodnostára Wahibremeryneita (26. dynastia), patrí k najväčším depozitom, aký bol kedy v Egypte objavený, a k tomu ešte neporušený! Obsahuje viac než 370 transportných amfor a v nich množstvo rôznorodého materiálu potrebného na balzamovanie. Nemôžeme pochybovať, že jeho múmia musela byť perfektne nabalzamovaná a pripravená na večný život. Určite lepšie než kráľovská múmia slávneho panovníka 18. dynastie Tutanchamona. Prednášku povedie doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, Ph.D. vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. Od roku 1993 sa zúčastňuje archeologických výskumov na rôznych lokalitách starovekého Dolného Egypta. Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby (1.tisícročie pr.n.l.), grécko-rímske osídlenie Egypta a kontakty Egypta s kultúrami východného Stredomoria. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe, je tiež členkou Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos.

Organizátorom podujatia je Nadácia Gedíd Aigyptos.

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube