30.06.2022
Reštaurátorský projekt
Múzeum mesta Bratislavy

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Projekt je súčasťou dlhodobejších systematických aktivít múzea, zameraných na postupné reštaurovanie celého súboru historických zástav, patriaceho k najhodnotnejším kolekciám svojho druhu na Slovensku.

Zámerom aj cieľom projektu je komplexné zreštaurovanie historickej zástavy cechu bratislavských debnárov z roku 1838, ktorá je jedinou zachovanou textilnou pamiatkou na toto cechové združenie s dávnou tradíciou, siahajúcou ešte do obdobia pred polovicou 16. storočia. Reštaurovanie bude zahŕňať reštaurátorské práce na obojstrannej maľbe na plátne, ako aj na hodvábnej tkanine – damašku.

Zámerom projektu je zastaviť proces degradácie zbierkového predmetu a prinavrátiť mu jeho pôvodný výtvarný charakter. Zástava je jedinou zachovanou textilnou pamiatkou viažucou sa k významnému bratislavskému cechu, ktorého história siaha ešte do obdobia pred rokom 1548.

 

Reštaurátorské práce vykonávajú dve autorizované reštaurátorky: Mgr. art. Svetlana Cuperová Ilavská (reštaurovanie malieb na plátne) a doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová (reštaurovanie hodvábnej tkaniny).

 

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Reštaurovanie zástavy bratislavského cechu debnárov.
Reštaurovanie zástavy bratislavského cechu debnárov.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube