Zbierka historických hračiek

 

Zbierka historických hračiek

 
Rok založenia zbierky:
2020
Múzeum mesta Bratislavy
Odborné oddelenie
Kurátor výstavy:
Mgr. Marta Janovíčková

Hračky

Hračky či iné predmety slúžiace na hranie sú prirodzenou súčasťou života ľudí. Zohrávajú dôležité miesto vo vývoji dieťaťa. Nie sú iba predmetom zábavy.

Hračky či iné predmety slúžiace na hranie sú prirodzenou súčasťou života ľudí. História ich tvorby siaha až do praveku. Realizovala sa najskôr domáckou, neskôr aj remeselnou výrobou. Výrazný rozmach nastal od konca 19. storočia. Sériová výroba ovplyvnená priemyselnou revolúciou motivovala výrobcov k vylepšovaniu už existujúcich hračiek, či pod vplyvom techniky k výrobe nových typov. Tento trend trvá do dnešných dní.

Hračky zohrávajú dôležité miesto vo vývoji dieťaťa. Nie sú iba predmetom zábavy. Ich úlohou je aj prostredníctvom napodobňovania rôznych činností dospelých príprava na skutočný život a zároveň podnecujú rôzne zručnosti vplývajúce aj na mentálny či fyzický vývoj. 

Základné typologické okruhy hračiek:  hračky pre najmenších, bábiky, kočíky pre bábiky, nábytky, stolovanie, zariadenie domácností, hygiena, hojdacie hračky, bábkové divadlo, vojenstvo, železnice, autá, autíčka, lietadlá, zvieratká, spoločenské a technické hry na rozvíjanie zručností, logické hry.

Model vláčika K07169
Model vláčika K07169
Stavebnica - drevené kocky
Stavebnica - drevené kocky

Systematicky sa fond hračiek v Múzeu mesta Bratislavy začal formovať až v 70. rokoch 20. storočia. 
Veľkú skupinu tvoria historické hračky datované od 19. storočia do prvých desaťročí 20. storočia. Pochádzajú prevažne z bratislavských meštianskych vrstiev. Ide o skupinu napodobňujúcu predmety zo sveta dospelých: súčasti zariadenia izbičiek, kuchyniek, obchodov. Medzi unikáty patrí kuchynka, ktorej súčasťou je 200 kusov rozličných miniatúrnych riadov – hrncov, príborov tanierikov, šáločiek, ale aj mlynček, šľahač, váha, žehlička. Zbierka sa postupne dopĺňala v priebehu dvoch desaťročí 20. storočia. 

Rôznorodosťou sa vyznačujú nábytkové súpravy od 20. do 60 rokov 20. storočia. Vzácnosťou sú zariadenia kúpeľne. 
Hračkám pre dievčatá dominuje bábika. Najstaršie boli vyrobené v Nemecku. Okrem bábik na hranie dominujú v zbierkach aj bábiky dekoratívneho charakteru. Bábiky sú vyrobené z rôznych materiálov od kože a výplne tvorili tiež rôzne materiály. Hlavičky mali z porcelánu, biskvitu. Ruky a nohy mali tvorené z dreva. 
Typicky chlapčenské hračky – cínoví vojačikovia, neskôr vlaky, autíčka a rôzne pracovné stroje – bagre, valce, traktory. V zbierkach hračiek nachádzame rôzne spoločenské hry. Zaujímavú a významnú skupinu tvoria bábky a bábkové divadielka s kulisami.

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy