Apponyiho palác

 
Radničná 3, Bratislava
+421 259 100 812, info@mmb.sk

Apponyiho palác

 
Radničná 3, Bratislava
+421 259 100 812, info@mmb.sk
Navštívte jedinečný rokokový palác v centre Bratislavy. Aktúalne tu nájdete Expozíciu vinohradníctva a dočasnú výstavu BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave.

O Apponyiho paláci

Rokokový palác ukrýva zachované vzácne architektonické prvky interiéru na prvom a druhom poschodí. Postavil ho gróf Juraj Apponyi v roku 1761 – 1762. Palác je pomenovaný podľa majiteľa Juraja Apponyiho. Pôvodne staršia baroková budova prešla jeho zásluhou v rokoch 1761-1762 zásadnou prestavbou, ktorá dala objektu jeho dnešnú podobu so zachovanou pôvodnou výzdobou interiérov.  

Budovu v roku 1867 odkúpilo mesto pre potreby magistrátu a do kartuše nad bránou dalo doplniť mestský znak. Už na pláne objektu z roku 1904 sú miestnosti na prízemí označené ako priestory Mestského múzea. V roku 1926 tu múzeum sprístupnilo expozíciu v reprezentačných sálach na prvom poschodí, v roku 1930 obrazáreň na druhom poschodí a v nasledujúcom roku na prízemí otvorilo Bratislavské vinárske múzeum. V ďalších desaťročiach sa prvé poschodie prepojené so Starou radnicou využívalo na expozičné účely. Na druhom poschodí boli najskôr pracovne, neskôr depozitár a sídlila tu Regionálna knižnica.

V rokoch 2004 -2008 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia paláca a po jej ukončení tu múzeum zriadilo expozície historických interiérov a  vinohradníctva, v podkroví študijný depozitár keramiky, porcelánu a skla. Palác sa stal samostatným objektom bez komunikačného spojenia so Starou radnicou.

 

O Expozícii vinohradníctva

Expozícia vinohradníctva je situovaná v niekoľkých miestnostiach na prízemí Apponyiho paláca. Pod názvom Bratislavské vinárske múzeum bola sprístupnená už v roku 1932. Časť expozície sa nachádzala aj v suteréne paláca, v pôvodne stredovekých pivniciach, ktoré boli v roku 1966 zrekonštruované. V súčasnosti expozíciu vinohradníctva nájdete na prízemí paláca, v suteréne Apponyiho paláca sídli Národný salón vín.

 

O aktuálnej výstave BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa na svetovej scéne objavila prvá povojnová generácia s jasne vyhraneným postojom k životu. Študentské nepokoje v Paríži, hipisácky a bítnický protest proti etablovanej spoločnosti v USA, nástup nových médií s obrovským vplyvom na dobové dianie, rozširujúce sa možnosti prežívania voľného času — to všetko prinieslo spochybnenie dovtedy platných tradičných hodnôt Západu.

V Bratislave v socialistickom Československu ešte pretrvávala pamäť na predvojnové kultúrne a spoločenské tradície, čiastočne už zredukované represiami v päťdesiatych rokoch, do ktorých vnášali svoje zvyky aj ľudia z vidieka sťahujúci sa za prácou do mesta. Celkovú atmosféru však výrazne formovalo uvoľňovanie režimu umožňujúce reagovať aj na dianie za hranicami sovietskej sféry.

Mesto sa postupne prebudovávalo na priemyselné a kultúrne centrum Slovenska, vznikali veľkolepé plány
v oblasti architektúry a urbanizmu. Navonok žilo životom naoktrojovaným komunistickou ideológiou. Dodržiavali sa tradičné povinné obrady režimu s budovateľskými piesňami na perách, súčasne však medzi mladými ľuďmi čoraz silnejšie znela bigbítová hudba a uvoľnený kultúrny potenciál oživil spoločnosť. Ľudia síce zostávali organizovaní v masových socialistických organizáciách, zároveň sa odvážili slobodnejšie vyjadrovať svoje náboženské presvedčenie. Narastajúca kritika režimu v radoch komunistov viedla k snahám o prebudovanie spoločnosti známe ako socializmus s ľudskou tvárou, ukončené tankami v auguste v roku 1968.

Cieľom výstavy je priblížiť desať legendárnych rokov v dejinách mesta prostredníctvom originálnych dobových artefaktov a fotografií vypovedajúcich o každodennom živote. Výrazné miesto patrí plagátu, jednému z nosných médií slúžiacemu aj propagande, zároveň prezentujúcemu i súčasné výtvarné umenie.

Pondelok zatvorené
Utorok 10.00 – 18.00
Streda 10.00 – 18.00
Štvrtok 10.00 – 18.00
Piatok 10.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 18.00
Nedeľa 10.00 – 18.00
Posledný vstup vždy 30 minút pred zatvorením múzea.
 
Nový rok zatvorené
Veľkonočný pondelok zatvorené
Štedrý večer zatvorené
Prvý sviatok vianočný zatvorené
Druhý sviatok vianočný zatvorené
Silvester zatvorené
 

STARÁ RADNICA + APPONYIHO PALÁC
(vrátane Expozície dejín mesta, Expozície vinohradníctva a dočasných výstav)

Základné vstupné 8 €
Zľavnené vstupné
(deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky)
4 €
Rodinná vstupenka (2+3) 18 €
Rodinná vstupenka (1+2) 10 €
Školská skupina (za osobu) 2 €

Výstava BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave

Základné vstupné:

Zľavnené vstupné:

 

5 €

2,5 €

Veža Starej radnice (jednotné vstupné)

4 €
Školská skupina / veža SR (na osobu) 2 €

 

 

Voľný vstup
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, pedagogický dozor – 1 osoba na 10 žiakov, držitelia kartičiek ICOM, členovia Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií Českej republiky, Bratislava CARD)
0 €
MultiSport Card (platí iba pre vežu Starej radnice) 0 €

 

Aktuality Oznamy

Nová výstava BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave v Apponyiho paláci zachytáva výraznú dekádu v histórii hlavného mesta. Či už ste 60. roky zažili na vlastnej koži, alebo si ich pamätáte z rozprávania svojich rodičov a známych, ponúkame vám možnosť nahliadnuť na toto obdobie cez optiku urbanistických, priemyselných, ale aj kultúrnych zmien, ktoré sa v Bratislave udiali.
Zbierkové predmety
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Apponyiho palác
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Devín Rádio FM CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Fond na podporu umenia Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Historická revue