OZNAMY

OZNAMY

ČASŤ EXPOZÍCIE DEJÍN MESTA JE PRE VEREJNOSŤ UZAVRETÁ

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia pre návštevníčky a návštevníkov Múzea mesta Bratislavy, ktoré sú spôsobené nakrúcaním filmového štábu v priestoroch Starej radnice. Z tohto dôvodu si v dňoch 20. 9. zaplatíte len polovicu vstupného.
Ďakujeme za pochopenie. Snažíme sa zachytiť históriu!

STAVEBNÉ A SANAČNÉ PRÁCE NA HRADE DEVÍN

Vo viacerých častiach hradu Devín sme od 25. 7. 2022 začali pracovať na statickom zabezpečení a konzervácii architektúr zrúcaniny. Ospravedlňujeme sa za dočasné zníženie návštevníckeho komfortu. Chránime kultúrnu pamiatku pre budúce generácie.
Ďakujeme za pochopenie.

Obnovu Hradu Devín realizujeme v rámci cezhraničného projektu s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko.

DOČASNÉ UZATVORENIE APPONYIHO PALÁCA

Apponyiho palác bude od 18. 7. 2022 uzatvorený z dôvodu prípravy novej výstavy v jeho priestoroch.  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti a čoskoro Vás radi privítame v Apponyiho paláci na novej výstave. Ďakujeme za pochopenie.

ZMENA VO ZVEREJŇOVANÍ ZMLÚV

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)) sa zmluvy MMB od 31.3.2022 uverejňujú na Centrálnom registri zmlúv.

RIADITEĽKOU MMB JE ZUZANA PALICOVÁ

Na základe rozhodnutia poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva (28. 4. 2022) sa od mája stala riaditeľkou Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová, ktorá organizáciu z poverenia mesta vedie už od apríla minulého roka. Vymenovať Zuzanu Palicovú do funkcie odporučila výberová komisia, ktorá ocenila najmä „transformáciu MMB na modernú inštitúciu, čo sa odrazilo v spôsobe ako o jej rozvoji uvažuje v najbližších rokoch. Zuzana Palicová je podľa komisie najvhodnejšou osobou pre nastavenie procesov tak, aby sa z Múzea mesta Bratislavy stala inštitúcia, ktorá bude mestskému zastupiteľstvu (i v širšom kontexte) napomáhať upevňovať demokratické princípy, európske hodnoty a hrdosť Slovákov a Sloveniek na ich hlavné mesto.

MICHALSKÁ VEŽA V REKONŠTRUKCII

Dňa 21. 7. 2021 sa začala komplexná rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá potrvá približne 18 mesiacov.

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža „Michalská brána“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,34 mil. €, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 579 500 €, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.