Oznamy

Oznamy

COVID OPATRENIA // AKTUALIZÁCIA OD 23. 12. 2021

V priestore expozícií Múzea mesta Bratislavy platia nasledujúce opatrenia:

Vstup umožnený v režime OP (očkované/í, prekonané/í):

  • kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy;
  • osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia;
  • osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19;
  • osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR nie staršom ako 180 dní;
  • neplatí pre deti do 12 rokov.

Zároveň platia aj nasledujúce opatrenia:

  • dezinfekcia rúk;
  • dodržiavanie odstupu 2 metre;
  • v interiéri povinnosť nasadiť si respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. 

MICHALSKÁ VEŽA V REKONŠTRUKCII

Dňa 21. 7. 2021 sa začala komplexná rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá potrvá približne 18 mesiacov.

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža „Michalská brána“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 mil. €, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 597 500 €, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.