Oznamy

Oznamy

Zmluvy Múzea mesta Bratislavy

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)) sa zmluvy MMB od 31.3.2022 uverejňujú na Centrálnom registri zmlúv.

Riaditeľkou Múzea mesta Bratislavy je od 1.5.2022 Zuzana Palicová

Na základe rozhodnutia poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva (28.4.2022) sa od mája stala riaditeľkou Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová, ktorá organizáciu z poverenia mesta vedie už od apríla minulého roka. Vymenovať Zuzanu Palicovú do funkcie odporučila výberová komisia, ktorá ocenila najmä „transformáciu MMB na modernú inštitúciu, čo sa odrazilo v spôsobe ako o jej rozvoji uvažuje v najbližších rokoch. Zuzana Palicová je podľa komisie najvhodnejšou osobou pre nastavenie procesov tak, aby sa z Múzea mesta Bratislavy stala inštitúcia, ktorá bude mestskému zastupiteľstvu (i v širšom kontexte) napomáhať upevňovať demokratické princípy, európske hodnoty a hrdosť Slovákov a Sloveniek na ich hlavné mesto.

 

 

MICHALSKÁ VEŽA V REKONŠTRUKCII

Dňa 21. 7. 2021 sa začala komplexná rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá potrvá približne 18 mesiacov.

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža „Michalská brána“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 mil. €, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 597 500 €, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.