VSTUPNÉ

VSTUPNÉ

VSTUPNÉ // ADMISSION

AKTUÁLNE VÝSTAVY / CURRENT EXHIBITIONS

OD 13. 12. 2023 / FROM 13. 12. 2023:

BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave // BA 60 – 69. Sixties in Bratislava (Apponyiho palác / Apponyi palace)

Základné vstupné / General Admission: 5 €
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2,5 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+3): 12 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 7 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

 

Michalská veža: po rekonštrukcii // Michael's Tower: Reconstructed (Michalská veža / Michael's Tower) 

Základné vstupné / General Admission: 6 €
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+1): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+2): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (2+3): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 14 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+1): 8 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1+2): 8 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

 


STARÁ RADNICA + APPONYIHO PALÁC / OLD TOWN HALL + APPONYI PALACE

(vrátane Expozície dejín mesta, Expozície vinohradníctva a dočasných výstav / including Exhibition of the City History, Exhibition of Viticulture and current exhibitions)

Základné vstupné / General Admission: 8 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 18 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 10 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

Veža Starej radnice / Old Town Hall Tower  

Jednotné vstupné / Single Ticket: 4 €
Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

Výstava BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave // BA 60 – 69. Sixties in Bratislava

Základné vstupné / General Admission: 5 €
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2,5 €

Vstupenky do múzea sú dostupné v pokladnici Starej radnice. / Tickets are available at the Old Town Hall Ticket Office.
 


HRAD DEVÍN / DEVÍN CASTLE

November – Marec / November – March
Základné vstupné / General Admission: 4 €  

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids) 10 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids) 6 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 2 €

Apríl – Október / April – October
Základné vstupné / General Admission: 8 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 4 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 18 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 10 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 3 €

Pre školské skupiny poskytujeme lektorský výklad zadarmo na vyžiadanie vopred.

Lektorský výklad na objednávku pre skupiny do 40 ľudí: 25 €.

 


PAMÄTNÝ DOM J. N. HUMMELA / MEMORIAL HOUSE OF J. N. HUMMEL

Základné vstupné / General Admission: 3 €  
Zľavnené vstupné / Reduced Admission: 2 €
deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky / children from 6 to 15, students, seniors

Rodinná vstupenka / Family Ticket (2 dospelí + 3 deti / two adults and a max. of 3 kids): 7 €
Rodinná vstupenka / Family Ticket (1 dospelý + 2 deti / one adult and a max. of 2 kids): 4 €

Školská skupina (na osobu) / School Group (per person): 1 €

 


PERMANENTKY / SEASON TICKET

Vstupenka MMB 365 dní  / 1 osoba: 28 €

Vstupenka MMB 365 dní / 1+1 osoby: 42 €

Vstupenka MMB 48 hodín / 1 osoba: 22 €

Vstupenka MMB 24 hodín / 1 osoba: 18 €

 


VSTUPNÉ PRE TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV

Licencovaný*á sprievodca*kyňa s preukazom so skupinou min. 4 osôb má vstup do objektov MMB zdarma 

S kartou MMB Sprievodca má vstup do všetkých expozícií a objektov Múzea mesta Bratislavy. Karta sa predáva na pokladni Starej radnice, od 1. 6. 2023, s platnosťou na 12 mesiacov, cena 20 EUR. Karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa*ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB.

 


VOĽNÝ VSTUP / FREE ADMISSION*

deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, pedagogický dozor – 1 osoba na 10 žiakov, držitelia kartičiek ICOM, členovia Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií Českej republiky, Bratislava CARD, MultiSport Card**
/
children under the age of 6, disabled person card´s holders and their guides, teachers – one person per 10 students, ICOM card holders, members of Union of Museums in Slovakia, Czech Association of Museums and Galleries, Bratislava CARD, MultiSport Card**


*Neplatí pre podujatia organizované v MMB / Events organized in the Bratislava City Museum are excluded from this offer.
**MultiSport Card: platí pre vežu Starej radnice, Hrad Devín, Antickú Gerulatu / valid only for Old Town Hall Tower, Devín Castle, Ancient Gerulata.