Zbierky

Zbierky

Zbierky MMB

Múzeum mesta Bratislavy (1868) sa v období svojho vzniku sústreďovalo na artefakty mimoriadnej historickej a umeleckej hodnoty, rarity. Postupne sa pretransformovalo na múzeum vlastivedného typu, ktoré dokumentuje históriu Bratislavy od najstarších čias. Vďaka systematickej zbierkotvornej a výskumnej činnosti sa do jeho zbierok dostali aj premety spojené s každodenným životom obyvateľov mesta odrážajúcich životný štýl rôznych spoločenských vrstiev.