Služby

Externá ponuka spolupráce

Služby

Externá ponuka spolupráce

Na prenájom

Hľadáte originálne historické priestory? Ste na správnom mieste. Múzeum mesta Bratislavy vám na tieto účely ponúka prenájom luxusných a netradičných interiérov a exteriérov Múzea dejín mesta v Starej radnici, v Apponyiho paláci či v areáli Hradu Devín.

Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín

Muránska 69, Bratislava – Mestská časť Devín

+421 265 730 105
hrad.devin@bratislava.sk

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Technické vybavenie priestorov

Cenník prenájmu

Svadobný obrad

 • do 50 osôb 300 € +DPH
 • od 50 osôb do 100 osôb 500 € +DPH
 • od 100 osôb do 150 osôb 700 € +DPH

V cene je zahrnuté poskytnutie lavičiek, stolíka a prístup k elektrickej energii.

Nevratná záloha 50 € pri objednávke priestoru

Svadobné fotenie

 • max. 4 osoby 40 € vrátane DPH

Prenájom areálu

s obmedzeniami pre verejnosť

 • od 5 000 € + DPH

bez obmedzenia verejnosti

 • od 1 500 € +DPH

v cene je zahrnutý odber elektrickej energie, vody, v prípade väčších podujatí si prenajímateľ na vlastné náklady musí zabezpečiť samostatný zdroj elektrickej energie

Fotografovanie

 • do 3 hod. 100 €

Komerčné foto

 • do 3 hod 150 € (nad 3 hod. dohodou)

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov MMB a následnej úpravy cenového výmeru č. 5/2019 pre hrad Devín. Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, prosím kontaktujte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00 na telefónnych číslach +421 265 730 105; +421 259 100 812 alebo nám napíšte na e-mail: hrad.devin@bratislava.skmmba@bratislava.sk a my vás budeme kontaktovať.

Faustova sieň Múzeum dejín mesta – Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Priestor súčasnej Faustovej siene ako aj rozsiahlych vstupných priestorov pred Faustovou sieňou upravili v suteréne Múzea dejín mesta v 30. rokoch 20. storočia podľa projektu architekta Emila Belluša. Na prvý pohľad zaujmú bohaté vitráže z uvedeného obdobia, ktoré zdobia priestor a vytvárajú ilúziu okien.

Faustova sieň je pomenovaná po Dr. Ovidiovi Faustovi (1896 – 1972). Bol výraznou osobnosťou Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1919-1945. Pôsobil ako archivár, kustód múzea a od roku 1923 prednosta Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré združovali mestský archív, múzeum a vedeckú knižnicu. Autor a editor viacerých odborných publikácií k dejinám mesta. V roku 1970 daroval svoju pozostalosť: osobné písomnosti, vlastnú fotodokumentáciu pamiatok Bratislavy a okolia, rozsiahlu knižnicu a viacero umeleckohistorických predmetov Múzeu mesta Bratislavy.

Pred Faustovou sieňou sa nachádza rozsiahly vstupný priestor, ktorého súčasťou je kaviareň vytvárajúca ilúziu z 30. rokov 20. storočia. Vo vitrínach sú umiestnené zbierkové premety z uvedeného obdobia, ktoré atmosféru dotvárajú.

Faustova sieň - kaviareň
Faustova sieň - kaviareň
Faustova sieň - sála
Faustova sieň - sála
Faustova sieň - predsieň
Faustova sieň - predsieň

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie prednášok, workshopov, spoločenských udalostí, firemných eventov, rodinných stretnutí. Priestory Faustovej siene sú vhodné na kultúrne podujatia a spoločenské stretnutia od 80 do 100 návštevníkov.

K dispozícii je priestor šatne pre návštevníkov a toalety.

V rámci priestoru sú zakomponované špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a špeciálnym vybavením.

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod. 200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500,00 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 € (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB 10,00.

Technické vybavenie priestorov

Samotná Faustova sieň je vybavená technickým priestorom so skleným výhľadom do siene, mixážnym pultom, ozvučovacou technikou, bočnými obrazovkami a veľkorozmerným premietacím plátnom. K dispozícii je výkonný dataprojektor, na prenášanie obrazu a zvuku cez počítačovú techniku. V sieni sa nachádza klavír. Sieň nedisponuje špeciálnymi reflektormi.

Klientovi sa venuje počas programovej časti podujatia technický pracovník, ktorý zabezpečuje obsluhu techniky.

Počas podujatia je možnosť využívať pódium s výškou cca 40 cm.

Faustova sieň       105,65 m2
Kaviareň                 58,95 m2

Vstupný priestor   73,82 m2
Elektrické pripojenie

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Červený salón Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác

Radničná 1, Bratislava

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Červený salón sa nachádza v Apponyiho paláci postavenom v rokoch 1761 – 1762 na prvom poschodí. Priestor má zachované pôvodné drevené obloženie stien s maľbami a je zariadený ako reprezentačné piano nobile šľachtického interiéru z konca 18. storočia. V celom priestore sú steny obložené červenými látkovými tapetami, ktoré boli špeciálne vyrobené v rámci rekonštrukcie paláca v rokoch 2004 – 2008.

Červený salónik Apponyiho palác
Červený salónik Apponyiho palác
Červený salónik Apponyiho palác
Červený salónik Apponyiho palác

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Priestor je vhodný na prezentácie publikácií, menšie eventy, koncerty a stretnutie s obchodnými partnermi. Zaručuje neopakovateľnú atmosféru a zážitok ako pridanú hodnotu k celému podujatiu.

V priestore sa dajú inštalovať aj menšie výstavy, prípadne vystavovať solitéry. Výber diel podlieha konzultácií s prenajímateľom. 

Priestor je vhodný pre maximálne 80 návštevníkov. Hostia si môžu odložiť kabáty v šatni pri vchode do paláca. Súčasťou sú toalety. Vstup do priestoru je bezbariérový vďaka výťahu.

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod.  200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 €  (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Technické vybavenie priestorov

Priestor nedisponuje žiadnou technikou. Klient si ju zabezpečuje individuálne. Nie sú povolené presuny mobiliáru. Úpravy interiéru zabezpečuje personál múzea. Klient sa môže pohybovať len v priestoroch, ktoré vyplývajú z vopred uzatvorenej zmluvy.

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Nádvorie Apponyiho paláca

Radničná 1, Bratislava

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Nádvorie Apponyiho paláca je zo všetkých strán obklopené vzácnou architektúrou z 18. až 20. storočia. Vytvára takmer uzavretý priestor v historickom centre hlavného mesta.

Účelové využitie a kapacita priestorov

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie komorných kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov pre výbornú akustiku, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí, firemných eventov.   

Kapacita nádvoria so sedením je do 100 návštevníkov.

K dispozícii sú počas podujatia toalety v suteréne paláca.
V rámci priestoru suterénu sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a špeciálnym vybavením.

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod.  200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 €  (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Technické vybavenie priestorov

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Je možnosť zapožičať si stoličky v rámci programov kultúrneho leta. Nie je možné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme.

Rozloha priestoru 209,10 m

Elektrické pripojenie

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Nádvorie Starej radnice

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Nádvorie Starej radnice patrí k architektonicky vzácnym priestorom. Zdobia ho renesančné arkády zo 16. storočia s výhľadom na vežu. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1370 ako Nový dom s vežou. Kamenná ochodza na veži je tiež zo 16. storočia a vznikla na jeho konci po zemetrasení, ktoré prispelo k jej rekonštrukcii. Barokové ukončenie veže pochádza z 18. storočia. Nádvorie poskytuje atmosféru uprostred vzácnej architektúry.

Stará radnica - nádvorie
Stará radnica - nádvorie
Prenájom nádvoria Starej radnice
Prenájom nádvoria Starej radnice
Múzeum mesta Bratislavy - nádvorie Starej radnice
Múzeum mesta Bratislavy - nádvorie Starej radnice

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov pre výbornú akustiku, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí, firemných eventov.

Kapacita nádvoria so sedením je do 250 návštevníkov. Arkády môžu slúžiť pre usadenie VIP hostí.

V rámci priestoru suterénu v Starej radnici sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a špeciálnym vybavením. Z nádvoria sa dá prejsť na toalety.

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru

 • do 3 hod. 150 € (každá ďalšia hod. 50 €)

Podujatia komerčného charakteru

 • do 3 hod. 250 €  (každá ďalšia hod. 100 €)

Ozvučenie nádvoria aparatúrou MMB

 • 70 €

Zázemie pre účinkujúcich (v suteréne)

 • do 1 hod. 50 € (každá ďalšia hod. 10 €)

Fotografovanie

 • do 3 hod. 100 €

Komerčné foto

 • do 3 hod. 150 € (nad 3 hod. dohodou)

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Technické vybavenie priestorov

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Je možnosť zapožičať si stoličky v rámci programov kultúrneho leta. Nie jemožné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme.

Počas podujatia je možnosť využívať pódium s výškou cca 40 cm.

Rozloha priestoru 481,44 m2

Elektrické pripojenie

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Suterén Múzeum dejín mesta – Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Výstavná sieň sa nachádza v autentickom priestore suterénu historickej časti Starej radnice. Priestory sú členené do troch samostatných celkov, ktoré na seba plynulo nadväzujú.

Suterén Starej radnice
Suterén Starej radnice
Výstavná sieň na prenájom - Stará radnica
Výstavná sieň na prenájom - Stará radnica
Stará radnica - suterén - výstavné priestory
Stará radnica - suterén - výstavné priestory

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod.  200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 €  (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB 10,00 €/hod./osoba.

Technické vybavenie priestorov

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie výstavných projektov. Rezervácie priestorov je nutné dohodnúť minimálne rok vopred.  

Múzeum má k dispozícii výstavné prvky, niekoľko druhov sklených vitrín, podstavcov a panelov. Osvetlenie je flexibilné a individuálne nastaviteľné podľa potreby vystavovateľa. Do historických autentických stien nie povolené vŕtanie a prichytávanie výstavných prvkov.

Rozloha priestorov         147,78 m2

miestnosť RS 03               47,89 m2

miestnosť RS 04               54,29 m2

miestnosť RS 05               45,60 M2

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Nádvorie Múzea Johanna Nepomuka Hummela

Klobučnícka 2, Bratislava

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Nádvorie Múzea J. N. Hummela patrí k architektonicky vzácnym priestorom, kde je centrom záhradný dom s renesančnými prvkami. Nie je dokázané, že sa v ňom priamo hudobný skladateľ narodil, napriek tomu tu stál aj v jeho dobe. Na jeho fasáde môžeme obdivovať reliéf zo 17. storočia, ktorý bol na dom prenesený dodatočne.

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie

Komorných kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov pre výbornú akustiku, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí, firemných eventov.   
Kapacita nádvoria so sedením je do 100 návštevníkov.


K dispozícii sú počas podujatia toalety v suteréne paláca. 
V rámci priestoru suterénu sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a špeciálnym vybavením.

Technické vybavenie priestorov

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Je možnosť zapožičať si stoličky v rámci programov kultúrneho leta. Nie je možné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme.

Rozloha priestoru 52 m2

Elektrické pripojenie

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod. 200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500,00 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 € (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Apponyiho palác Múzeum historických interiérov

Radničná 1, Bratislava

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Účelové využitie priestorov a kapacita miest

Cenník prenájmu

Piano mobile Podujatie

 • do 3 hod. 400 € (každá ďalšia hod. 100 €)
 • celodenná 8-12 hod. 1 000 €
 • zmena zostavy mobiliáru 50 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Technické vybavenie priestorov

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Hlavná výstavná sieň Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod priamo z nádvoria

Mgr. Milan Zálešák
+421 2 5910 0855
+421 902 972 391
milan.zalesak@bratislava.sk

Výstavná sieň sa nachádza v historickej časti pôvodnej stavby s klenbami a priestormi z obdobia začiatku 20. storočia. Architektonicky mladší priestor je vybavený závesným systémom.

Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom

Cenník prenájmu

Podujatia nekomerčného charakteru (konferencie, semináre,...)

 • do 3 hod. 200 € (každá ďalšia hod. 50 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 500,00 €

Podujatia komerčného charakteru (recepcie, prehliadky,...)

 • do 3 hod. 300 € (každá ďalšia hod. 60 €)
 • celodenné 8 – 12 hod. 750 €

Prenájmy priestorov Múzea mesta Bratislavy vyplývajú z cenového výmeru č. 4/2018, ktorým sa určujú ceny za prenájom priestorov.
Cena je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V prípade podujatí v ostatných objektoch MMB ako aj väčších podujatí podľa priestorového, časového rozsahu a technickej náročnosti sa cena určí dohodou.

V prípade charitatívnych a verejno-prospešných podujatí je možné dohodnúť zľavu.

V prípade nevypratania a nevyčistenia priestorov k dohodnutému termínu, je prenajímateľ povinný uhradiť MMB za každý ďalší začatý deň pokutu 500,00 €.

MMB môže žiadať nájomcu o úhradu zálohy vo výške 50 % z dohodnutej ceny tak, aby táto bola na účte prenajímateľa najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia.

Ceny sú tvorené bez nákladov na obslužný personál. Tieto sa riešia zmluvným vzťahom medzi nájomcom a príslušným zamestnancom MMB.

Technické vybavenie priestorov

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie výstavných projektov. Rezervácie priestorov je nutné dohodnúť minimálne tri roky vopred.

Múzeum má k dispozícii výstavné prvky, niekoľko druhov sklených vitrín, podstavcov a panelov. Osvetlenie je flexibilné a individuálne nastaviteľné podľa potreby vystavovateľa.

Rozloha priestoru 481,44 m2  (pôdorys - formát PDF)

Komunikovanie výstavy je možné cez PVC bannery umiestnené na fasáde Starej radnice z Hlavného a Primaciálneho námestia a na nádvorí Starej radnice priamo na výstavnými priestormi.  

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, oslovte nás počas pracovných dní v čase 8.00 – 15.00. Kontaktná osoba: Mgr. Milan Zálešák, +421 2 5910 0855, +421 902 972 391, milan.zalesak@bratislava.sk.

Bádateľské služby

Pripravujeme

LOGO MMB

LOGOTYPY MMB
DIZAJN MANUÁL MMB

Tlačové správy a kontakty pre médiá

Kontakt pre médiá:

Katarína Selecká
Vedúca odd. marketingu a komunikácie
katarina.selecka@bratislava.sk
+421 2 5910 08 38 alebo 0902 972 390

Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy Tlačová správa

Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

29.12.2021
Múzeum mesta Bratislavy pripravilo a vydalo novú publikáciu k výstave Ako sa hrali naši... s názvom Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy.
Nová zberateľská grafika Múzeum mesta Bratislavy x BRATISKA Tlačová správa

Nová zberateľská grafika Múzeum mesta Bratislavy x BRATISKA

15.12.2021
MMB – to je deväť lokalít slovenského, či dokonca celoeurópskeho významu, ktoré nájdete na novej grafike od lokálnej značky Bratiska.
Verejná súťaž „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ pozná víťaza Tlačová správa

Verejná súťaž „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ pozná víťaza

25.11.2021
Vo verejnej súťaži „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ uspelo bratislavské architektonické štúdio ateliér MAPA architekti.