Služby

Externá ponuka spolupráce

Služby

Externá ponuka spolupráce

Na prenájom

Hľadáte originálne historické priestory? Ste na správnom mieste. Múzeum mesta Bratislavy vám na tieto účely ponúka prenájom luxusných a netradičných interiérov a exteriérov v Starej radnici, v Apponyiho paláci či v areáli Hradu Devín.

Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín

Muránska 69, Bratislava – Mestská časť Devín

+421 265 730 105
hrad.devin@bratislava.sk

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Výnimočné miesto, výnimočná história, výnimočný priestor pre vaše podujatia. Hrad Devín je vďaka kombinácii jedinečných historických pamiatok a polohy zaujímavý pre rôzne spoločenské a kultúrne udalosti.
Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, je neobyčajne pôsobivou krajinnou dominantou. Písala sa na „ňom“ najstaršia história Slovákov a Slovenska.
Hrad Devín je národnou kultúrnou pamiatkou. Má nepravidelný pôdorys prispôsobený tvaru hradného brala. Do hradného areálu sa vstupuje cez západnú Moravskú bránu. Kamennú bránu chránenú dvojicou polkruhových bášt postavili v 15. storočí na staršom veľkomoravskom vale.
 

Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín

Možnosti využitia

V exteriéroch hradu sú priestory vhodné na organizovanie svadobného obradu i svadobného fotenia, koncertov či iných podujatí.

Kapacita

Rozloha exteriéru ponúka široké možnosti. Priestory sú vhodné od malých komorných akcií pre 20 ľudí až po veľké koncerty s kapacitou 2500 ľudí. 

Kapacitu si s vami radi dohodneme na základe bližších informácií o konkrétnom podujatí.

Technické vybavenie

Hrad Devín disponuje mobiliárom pre menšie svadobné obrady, ako sú lavičky, stolík. Pre podujatia je k dispozícii prístup k elektrickej energii.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Faustova sieň, Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Priestor súčasnej Faustovej siene ako aj rozsiahlych vstupných priestorov pred Faustovou sieňou upravili v suteréne Múzea dejín mesta v 30. rokoch 20. storočia podľa projektu architekta Emila Belluša. Na prvý pohľad zaujmú bohaté vitráže z uvedeného obdobia, ktoré zdobia priestor a vytvárajú ilúziu okien.

Faustova sieň je pomenovaná po Dr. Ovidiovi Faustovi (1896 – 1972). Bol výraznou osobnosťou Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1919-1945. Pôsobil ako archivár, kustód múzea a od roku 1923 prednosta Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré združovali mestský archív, múzeum a vedeckú knižnicu. Autor a editor viacerých odborných publikácií k dejinám mesta. V roku 1970 daroval svoju pozostalosť: osobné písomnosti, vlastnú fotodokumentáciu pamiatok Bratislavy a okolia, rozsiahlu knižnicu a viacero umeleckohistorických predmetov Múzeu mesta Bratislavy.

Pred Faustovou sieňou sa nachádza rozsiahly vstupný priestor, ktorého súčasťou je kaviareň vytvárajúca ilúziu z 30. rokov 20. storočia. Vo vitrínach sú umiestnené zbierkové premety z uvedeného obdobia, ktoré atmosféru dotvárajú.

Faustova sieň - kaviareň
Faustova sieň - kaviareň
Faustova sieň - sála
Faustova sieň - sála
Faustova sieň - predsieň
Faustova sieň - predsieň

Možnosti využitia

Priestor je vhodný na organizovanie prednášok, workshopov, spoločenských udalostí, firemných eventov, prehliadok, konferencií, recepcií, seminárov či rodinných stretnutí.

Kapacita miest

Priestory Faustovej siene sú vhodné na kultúrne podujatia a spoločenské stretnutia pre 80 až 100 návštevníkov. Kapacita sedenia je 60 miest.

Technické vybavenie priestorov

Samotná Faustova sieň je vybavená technickým priestorom so skleným výhľadom do siene, mixážnym pultom, základnou ozvučovacou technikou. K dispozícii je výkonný dataprojektor na prenášanie obrazu a zvuku cez počítačovú techniku spolu s plátnom. V sieni sa nachádza klavír. Sieň nedisponuje špeciálnymi reflektormi. Súčasťou priestoru je aj pódium s výškou približne 40 centimetrov, ktoré je možné využiť. Priestor ponúka aj zázemie pre účinkujúcich a šatňu pre návštevníkov.

Pôdorys
Pôdorys

Rozloha priestorov

Faustova sieň      18,5 x 5,6 m = 103 m2

Kaviareň                  8,6 x 5,7 m = 49 m2

Vstupný priestor   12,5 x 5,6 m = 70 m2

Pôdorys priestoru: Faustova sieň: faustova_sien.pdf

 

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Nádvorie Apponyiho paláca

Radničná 1, Bratislava

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Nádvorie Apponyiho paláca je zo všetkých strán obklopené vzácnou architektúrou z 18. až 20. storočia. Vytvára takmer uzavretý priestor v historickom centre hlavného mesta.

Možnosti využitia

Priestor vďaka výbornej akustike ponúka možnosti na organizovanie komorných kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí aj firemných eventov.

Kapacita

Kapacita nádvoria so sedením je maximálne 100 návštevníkov.

Technické vybavenie priestoru

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Všetku techniku, mobiliár a vybavenie si zabezpečuje klient. Múzeum poskytuje pripojenie do elektrickej siete. Nie je možné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme. Počas podujatia sú k dispozícii toalety v suteréne paláca. V rámci priestoru suterénu sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a s vybavením.

Pôdorys
Pôdorys

Rozloha priestoru

Nádvorie Apponyiho paláca má rozlohu priestoru 21 x 9,0 m =  189 m2.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Nádvorie Starej radnice

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Alžbeta Rajtkova
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Nádvorie Starej radnice patrí k architektonicky vzácnym priestorom. Zdobia ho renesančné arkády zo 16. storočia s výhľadom na vežu. Prvá zmienka o nej ako o Novom dome s vežou pochádza z roku 1370. Kamenná ochodza na veži je takisto zo 16. storočia, vznikla na jej konci po zemetrasení, ktoré prispelo k jej rekonštrukcii. Barokové ukončenie veže pochádza z 18. storočia. Nádvorie poskytuje atmosféru uprostred vzácnej architektúry.

Stará radnica - nádvorie
Stará radnica - nádvorie
Prenájom nádvoria Starej radnice
Prenájom nádvoria Starej radnice
Múzeum mesta Bratislavy - nádvorie Starej radnice
Múzeum mesta Bratislavy - nádvorie Starej radnice

Možnosti využitia

Priestor je vďaka výbornej akustike vhodný pre organizovanie kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí aj firemných eventov.

Kapacita

Kapacita nádvoria so sedením je maximálne 250 návštevníkov. Arkády môžu slúžiť pre usadenie VIP hostí.

Technické vybavenie priestorov

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Všetku techniku, mobiliár a vybavenie si zabezpečuje klient. Múzeum poskytuje pripojenie do elektrickej siete. Nie je možné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme. Počas podujatia sú k dispozícii toalety v suteréne paláca. V rámci priestoru suterénu sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a s vybavením.

Pôdorys
Pôdorys

Rozloha priestoru

Nádvorie Starej radnice má rozlohu priestoru 20 x 17 m = 340 m2.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Suterén, Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod z nádvoria Starej radnice

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Výstavná sieň sa nachádza v autentickom priestore suterénu historickej časti Starej radnice. Priestory sú členené do troch samostatných celkov, ktoré na seba plynulo nadväzujú.

Suterén Starej radnice
Suterén Starej radnice
Výstavná sieň na prenájom - Stará radnica
Výstavná sieň na prenájom - Stará radnica
Stará radnica - suterén - výstavné priestory
Stará radnica - suterén - výstavné priestory

Možnosti využitia

Priestor je vhodný pre účely organizovania výstavných projektov individuálnych záujemcov aj organizácií. Rezerváciu priestorov pre výstavu je nutné dohodnúť minimálne rok vopred. 

Ďalšie možnosti využitia sú aj pre semináre, recepcie, prehliadky, fotenia či videoprojekcie.

Kapacita

Kapacita poskytuje priestor pre maximálne 100 osôb.

Pôdorys
Pôdorys

Technické vybavenie priestorov

Múzeum má k dispozícii výstavné prvky, niekoľko druhov sklených vitrín, podstavcov a panelov. Osvetlenie je flexibilné a individuálne nastaviteľné podľa potreby vystavovateľa. Do historických autentických stien nie je povolené vŕtanie a prichytávanie výstavných prvkov.

Rozloha priestorov

Celková rozloha priestorov 137 m2

miestnosť RS 03     45 m2

miestnosť RS 04     52 m2

miestnosť RS 05     40 m2

Pôdorys priestoru: Suterén, výstavná sieň - suteren_vystavna_sien.pdf.

 

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Nádvorie Pamätného domu J. N. Hummela

Klobučnícka 2, Bratislava

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Nádvorie Pamätného domu J. N. Hummela patrí k architektonicky vzácnym priestorom, kde je centrom záhradný dom s renesančnými prvkami. Bol postavený v 17. storočí, v roku 1755 pristavili z dvoch strán otvorené 

schodiská ukončené loggiami. Na jeho priečelí sa nachádza barokový reliéf Korunovácia Panny Márie z pol. 18. storočia pochádzajúci z rodného domu Hummela, ktorý v minulosti stál v susedstve tohto domu.

Možnosti využitia

Nádvorie vďaka výbornej akustike ponúka priestor pre usporiadanie komorných kultúrnych podujatí, divadelných predstavení a koncertov, prednášok, workshopov, spoločenských udalostí a firemných eventov.

Kapacita

Kapacita nádvoria so sedením je maximálne 50 návštevníkov.

Technické vybavenie priestorov

Samotné nádvorie nedisponuje ozvučovacou technikou ani špeciálnymi reflektormi. Všetku techniku, mobiliár a vybavenie si zabezpečuje klient. V rámci programov Kultúrneho leta je možnosť zapožičať si stoličky. Nie je možné upevňovať kulisy a iný dekoračný materiál do zeme. 

Počas podujatia sú k dispozícii toalety v suteréne paláca. V rámci priestoru suterénu sa nachádzajú špeciálne šatne pre účinkujúcich so zázemím a špeciálnym vybavením.

Rozloha priestorov

Nádvorie má rozlohu priestoru 52 m2.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Apponyiho palác

Radničná 1, Bratislava

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Jedinečný rokokový palác ukrýva vzácne architektonické prvky interiéru. Nechal ho postaviť gróf Juraj Apponyi v rokoch 1761 – 1762.

Možnosti využitia

Priestory Apponyiho paláca sú vynikajúcou scénografiou pre natáčanie dobových videí a filmov a tiež pre príležitostné fotografovanie

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa prenájmu alebo si chcete dohodnúť obhliadku priestorov, prosím, kontaktujte nás počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Výstavná sieň, Stará radnica

Primaciálne námestie 3, Bratislava
vchod priamo z nádvoria

Mgr. Alžbeta Rajtková
 +421 911 714 277
prenajom@bratislava.sk

Výstavná sieň sa nachádza v historickej časti pôvodnej stavby s klenbami a priestormi z obdobia začiatku 20. storočia. Architektonicky mladší priestor je vybavený závesným systémom.

Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom
Výstavné priestory Starej radnice na prenájom

Možnosti využitia

Priestor si môžu prenajať organizácie aj individuálni záujemcovia na organizovanie výstavných 

projektov. Rezerváciu priestorov je nutné dohodnúť minimálne tri roky vopred. 

Komunikovanie výstavy je možné cez PVC bannery umiestnené na fasáde Starej radnice z Hlavného a Primaciálneho námestia a na nádvorí Starej radnice priamo nad výstavnými priestormi.

Technické vybavenie priestorov

Múzeum má k dispozícii výstavné prvky, niekoľko druhov sklených vitrín, podstavcov a panelov. Osvetlenie je flexibilné a individuálne nastaviteľné podľa potreby vystavovateľa

Rozloha priestoru 218 m2  (pôdorys - formát PDF)

miestnosť 01        18,2 x 5,1 = 92 m2
miestnosť 02         7,0 x 5,6 = 39 m2
miestnosť 03        14,5 x 6,0 = 87 m2

Pôdorys
Pôdorys

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte počas pracovných dní v čase od 10.00 do 16.00 na telefónnom čísle +421 911 714 277 alebo napíšte na e-mail prenajom@bratislava.sk. Budeme vás kontaktovať.

Bádateľské služby

Pripravujeme

LOGO MMB

LOGOTYPY MMB

Tlačové správy a kontakty pre médiá

Kontakt pre médiá:

Katarína Selecká
Manažérka PR a komunikácie
katarina.selecka@bratislava.sk
+421 2 5910 08 38 alebo 0902 972 390

Ukončenie projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava Tlačová správa

Ukončenie projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava

13.09.2023
Rozsiahly projekt obnovy Hradu Devín, ktorý nesie názov Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, bol 12. septembra slávnostne ukončený.
Hrad Devín ponukne pestré programové menu (nielen) počas leta. Tlačová správa

Hrad Devín ponukne pestré programové menu (nielen) počas leta.

04.07.2023
Cieľom je ponúknuť atraktívne i odborne zaujímavé programové formáty rôznorodému spektru návštevníčok a návštevníkov.
Ukončenie druhej etapy reštaurovania zástavy bratislavského cechu debnárov. Tlačová správa

Ukončenie druhej etapy reštaurovania zástavy bratislavského cechu debnárov.

28.06.2023
Dvojročný projekt reštaurovania historickej zástavy cechu debnárov, ktorá je súčasťou zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy, bol ukončený.
Výstava Cesta (z) mesta. Ako sa mení zázemie Bratislavy. Tlačová správa

Výstava Cesta (z) mesta. Ako sa mení zázemie Bratislavy.

24.04.2023
Výstava Cesta (z) mesta vás prevedie fenoménom suburbanizácie v Bratislave.
MMB pripravuje nové projekty venované  dielu A. Fleischmanna  Tlačová správa

MMB pripravuje nové projekty venované  dielu A. Fleischmanna

31.03.2023
Program múzea a ponuka expozícií sa v čase aktualizujú alebo úplne menia, aby bolo možné prezentovať verejnosti rôzne témy a zbierky.
Antická Gerulata v novej sezóne predstaví digitálnu vrstvu expozície Tlačová správa

Antická Gerulata v novej sezóne predstaví digitálnu vrstvu expozície

22.03.2023
Ako súčasť stálej expozície s názvom Gerulata na hraniciach rímskej ríše pribudne interaktívny virtuálny 3D model.
Ukončenie investičných prác na Hrade Devín Tlačová správa

Ukončenie investičných prác na Hrade Devín

23.01.2023
Prvá fáza rozsiahlej obnovy hradu Devín je úspešne ukončená.
Michalskej veži v Bratislave pribudnú obnovené zvony Tlačová správa

Michalskej veži v Bratislave pribudnú obnovené zvony

08.11.2022
Na bratislavskú Michalskú vežu, ktorá od júla 2021 prechádza generálnou rekonštrukciou, budú osadené obnovené zvony.
Človek človeku. Karel Koch a Dušan Jurkovič Tlačová správa

Človek človeku. Karel Koch a Dušan Jurkovič

28.10.2022
Človek človeku je koncepčne neštandardnou výstavou vznešených ideí a myšlienok.
Vyloženie Archanjela Michala späť na Michalskú vežu Tlačová správa

Vyloženie Archanjela Michala späť na Michalskú vežu

29.09.2022
Zreštaurovaná a pozlátená socha Archanjela Michala bojujúceho s drakom, sa 2. októbra 2022 vracia späť na Michalskú vežu.
Nová výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy oddnes otvorená Tlačová správa

Nová výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy oddnes otvorená

23.09.2022
Múzeum mesta Bratislavy otvára v Apponyiho paláci novú veľkú výstavu Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy.
„AKÉ CENNÉ PAMIATKY SÚ NAZHROMAŽDENÉ V BRATISLAVSKOM MESTSKOM MÚZEU... Tlačová správa

„AKÉ CENNÉ PAMIATKY SÚ NAZHROMAŽDENÉ V BRATISLAVSKOM MESTSKOM MÚZEU...

23.09.2022
Odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ovídia Fausta (1896 – 1972)
Zlátenie sochy Archanjela Michala z Michalskej veže Tlačová správa

Zlátenie sochy Archanjela Michala z Michalskej veže

14.09.2022
Výnimočná možnosť vidieť prácu reštaurátorov priamo v procese.
Hrad Devín prechádza rozsiahlym projektom obnovy Tlačová správa

Hrad Devín prechádza rozsiahlym projektom obnovy

07.09.2022
Ochranu a rozvoj spravovaného kultúrneho dedičstva vníma Múzeum mesta Bratislavy ako jednu zo svojich kľúčových úloh.
Michalská veža mení svoju podobu Tlačová správa

Michalská veža mení svoju podobu

04.08.2022
Takmer presne pred rokom sa začala generálna obnova Michalskej veže – kultúrne, historicky a architektonicky významného objektu.
Na leto otvárame Múzeum Janka Jesenského Tlačová správa

Na leto otvárame Múzeum Janka Jesenského

01.07.2022
Počas júla a augusta otvára Múzeum mesta Bratislavy ďalšiu zo svojich expozícií, dlhodobo uzavreté Múzeum Janka Jesenského.
Reštaurovanie zástavy cechu debnárov Tlačová správa

Reštaurovanie zástavy cechu debnárov

30.06.2022
Výnimočná zástava bratislavského cechu debnárov prechádza reštaurovaním. Zreštaurovanie má zastaviť proces degradácie a zdôrazniť autenticitu.
Nová expozícia v Antickej Gerulate Tlačová správa

Nová expozícia v Antickej Gerulate

09.05.2022
UNESCO lokalita Antická Gerulata otvára počas Noci múzeí a galérií 2022, novú stálu expozíciu s názvom Gerulata na hraniciach Rímskej ríše.
Múzeum mesta Bratislavy v roku 2022 Tlačová správa

Múzeum mesta Bratislavy v roku 2022

31.03.2022
Čo všetko pripravujeme v rámci skvalitňovania návštevníckych služieb a prístupnosti našich expozícií a čo je nové v kľúčových lokalitách MMB?
Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy Tlačová správa

Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

29.12.2021
Múzeum mesta Bratislavy pripravilo a vydalo novú publikáciu k výstave Ako sa hrali naši... s názvom Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy.
Nová zberateľská grafika Múzeum mesta Bratislavy x BRATISKA Tlačová správa

Nová zberateľská grafika Múzeum mesta Bratislavy x BRATISKA

15.12.2021
MMB – to je deväť lokalít slovenského, či dokonca celoeurópskeho významu, ktoré nájdete na novej grafike od lokálnej značky Bratiska.
Verejná súťaž „Riešenie návštevníckej infraštruktúry  v areáli Hradu Devín“ pozná víťaza Tlačová správa

Verejná súťaž „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ pozná víťaza

25.11.2021
Vo verejnej súťaži „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ uspelo bratislavské architektonické štúdio ateliér MAPA architekti.
MMB spustilo verejnú výzvu pre architektov a grafických dizajnérov. Projekt sa týka hradu Devín Tlačová správa

MMB spustilo verejnú výzvu pre architektov a grafických dizajnérov. Projekt sa týka hradu Devín

24.09.2021
MMB vyhlásilo v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy verejnú výzvu na návrh riešenia návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín.
Archanjel Michal – z Michalskej veže do Starej radnice Tlačová správa

Archanjel Michal – z Michalskej veže do Starej radnice

20.09.2021
Archanjel Michal z Michalskej veže zostúpil po 175 rokoch. Zložením sochy sa začína aj vzrušujúca cesta k otvoreniu časových schránok z jej útrob.
Antická Gerulata MMB je súčasťou UNESCO Tlačová správa

Antická Gerulata MMB je súčasťou UNESCO

30.07.2021
Západné Slovensko má prvý zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Rekonštrukcia Michalskej veže je spustená Tlačová správa

Rekonštrukcia Michalskej veže je spustená

21.07.2021
Začala generálna obnova ikonického objektu bratislavského Starého mesta, ktorá potrvá 18 mesiacov.
Múzeum žije / Program jún 2021 Tlačová správa

Múzeum žije / Program jún 2021

27.05.2021
V júni prinášame na verejné priestranstvo aj do interiérov Múzea mesta Bratislavy živý program. Radi vás pozývame na naše programy.
Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB putuje do Košíc Tlačová správa

Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB putuje do Košíc

27.05.2021
Múzeum mesta Bratislavy s radosťou reinštaluje a sprístupňuje úspešnú výstavu Na okraji záujmu po Bratislave aj v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu
Nepela / Krasokorčuliar samotár Tlačová správa

Nepela / Krasokorčuliar samotár

20.02.2021
Výstava venovaná Ondrejovi Nepelovi, fenomenálnom krasokorčuliarovi - online
Bratislava Design week Tlačová správa

Bratislava Design week

11.07.2020
Výstava vyjadruje experimentálnu súčinnosť moderného dizajnu a historického priestoru Apponyiho paláca.
Ako sa hrali naši... Tlačová správa

Ako sa hrali naši...

11.07.2020
Výstava prináša prehľad historických hračiek z depozitára Múzea mesta Bratislavy a zábavné interaktivity.