BLOG

BLOG

Predmety z histórie

Rubrika Predmety z histórie, prináša pohľad do depozitárov múzea a prezentuje návštevníkom zbierkové predmety, ktoré nie sú verejnosti dostupné v stálych expozíciách tematických múzeí MMB. V súčasnosti sa múzeum stará o vyše 150 000 zbierkových predmetov.

#MuzeumMestaBratislavy