Výročné správy

Výročné správy

Výsledky činnosti múzea

Činnosť Múzea mesta Bratislavy je odborne spracovaná v súhrnných materiáloch – výročných správach – podľa kalendárnych rokov. Podrobne informujú o prioritných úlohách a oblastiach činnosti múzea – akvizície, evidencia zbierkového fondu, dokumentačná a fotografická činnosť, ochrana zbierkového fondu a reštaurovanie, vedecko-výskumná činnosť, edičná a publikačná činnosť, expozičná a výstavná činnosť, neformálne vzdelávanie, tvorba programov a podujatí, práca s komunitami a bezbariérové múzeum, odborná, metodická a prezenčná činnosť, tvorba projektov, činnosť knižnice, práca s ľuďmi prvého kontaktu, návštevnosť expozícií, výstav, podujatí, komunikačná činnosť a činnosť prevádzky a technické fungovanie múzea – v konkrétnom kalendárnom roku.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2023
PDF
Výročná správa 2022
PDF
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
PDF
Výročná správa 2020
PDF
Výročná správa 2019
PDF
Výročná správa 2018
PDF
Výročná správa 2017
PDF
Výročná správa 2016
PDF
Výročná správa 2015
PDF
Výročná správa 2014
PDF
Výročná správa 2013
PDF
Výročná správa 2012
PDF
Výročná správa 2011
PDF