Kariéra

Kariéra

Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka marketingu

Rozširujeme marketingový tím Múzea mesta Bratislavy

Na oddelenie marketingu a komunikácie Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadáme asistenta/tku marketingu a komunikácie, ktorý/á sa bude podieľať na marketingových a PR aktivitách MMB, s cieľom budovania značky a zvýšenia povedomia verejnosti o aktivitách múzea.
Múzeum mesta Bratislavy je najstaršie múzeum na Slovensku a jeho súčasťou sú významné objekty histórie mesta, ale aj Slovenska ako Stará radnica, Michalská veža, hrad Devín a ďalšie.

Hľadáme člena/členku marketingovo/komunikačného tímu, ktorý/á sa bude podieľať na:

 • príprave a realizácii komunikačných kampaní;
 • príprave obsahu na sociálne siete MMB (foto/video/texty);
 • príprave textových podkladov;
 • internej a externej komunikácii a spolupráci s inými oddeleniami v rámci MMB;
 • kreatívnej podpore pri plánovaní marketingových produktov MMB, napr. špeciálne vstupenky, merch a pod;
 • na administratívnych činnostiach.

Od uchádzača/uchádzačky očakávame:

 • prax aspoň 2 roky v oblasti komunikácie a marketingu;
 • skúsenosti s tvorbou obsahu na sociálne siete, online marketingu, PR, realizáciou kampaní a pod.;
 • skúsenosť s tvorbou marketingových textov / tlačových správ;
 • skúsenosť s tvorbou krátkych videí / dobré fotografické oko;
 • dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;
 • schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť;
 • otvorenosť, zvedavosť a ochota učiť sa nové veci;
 • flexibilita a kooperatívnosť;
 • skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, kultúrnych inštitúcií a projektov sú výhodou;
 • aktívna znalosť anglického jazyka je podmienkou.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
od 900 EUR/mes., v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok

Benefity:
1.    možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %;
2.    možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
3.    Ďalšie benefity:
a)    pružný pracovný čas;
b)    zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
c)    na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
d)    možnosť práce z domu;
e)    sociálna politika – príspevok na stravovanie;
f)     práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
g)    voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
h)    možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1.    žiadosť o zaradenie do výberového konania/motivačný list;
2.    životopis;
3.    zoznam a krátky popis 3 marketingových/komunikačných projektov/kampaní, na ktorých sa účastník/čka podieľal/a;
4.    fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:
Dohodou

Miesto výkonu práce:
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Poznámka:
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: maria.bosacka@bratislava.sk najneskôr do 30.11.2021.


Výberové konanie na pozíciu Technický správca / Technická správkyňa Hradu Devín

Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Technický správca / Technická správkyňa Hradu Devín.

Miesto výkonu práce:  
NKP Hrad Devín, Muránská 1050, 841 10 Bratislava Devín
 
Rámcová náplň práce:
 • zodpovedá za bezproblémový chod Hradu Devín po technickej stránke počas bežnej prevádzky v prenesených právomociach vedúceho oddelenia;
 • úzko spolupracuje s programovým manažérom Hradu Devín pri rozvoji areálu a expozícií hradu ako aj ochrane kultúrneho dedičstva, národnej kultúrnej pamiatky;  
 • zabezpečuje prenesený výkon právomocí vedúceho oddelenia pri účasti na kontrolných dňoch, rokovaní s úradmi, inštitúciami a kontrole prác dodávateľov;
 • koordinuje prácu prideleného technika údržby a priamo spolupracuje pri výkone prác;
 • samostatne vykonáva opravy menšieho rozsahu v exteriéri a interiéri expozícií a objektu hradu (vodoinštalačné, elektroinštalačné, zámočnícke, stolárske práce, údržba zelene);
 • zabezpečenie pravidelné servisné úkony na technológiách;
 • spolupracuje pri technickom a audiovizuálnom zabezpečení podujatí;
 • spolupracuje na technickej realizácii výstav a inštalácii expozícií;
 • v technickom smere poskytuje súčinnosť pri prebiehajúcom archeologickom výskume;
 • plní funkciu najlepšieho hospodára Hradu Devín, v záujme poslania  Múzea mesta Bratislavy.  
Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:  
1. Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie výhodou;
2. Minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti technik údržby, správca, prax pri správe NKP / kaštieľa / hradu výhodou;
3. Odborná zručnosť / spôsobilosť v daných profesiách (technické a terénne práce);
4. Odborná spôsobilosť elektrotechnik § 21-23 výhodou;
5. Znalosť IT a Audiovizuálnej techniky výhodou;
6. Vodičský preukaz skupiny B podmienkou;
7. Samostatnosť pri výkone prác;
8. Bezúhonnosť, čistý výpis registra trestov;
9. Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, fyzická zdatnosť.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača/uchádzačku.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
Od 1200 EUR/mes., v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.

Benefity:
1. Príspevok do DDS 2 %;
2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
3. Ďalšie benefity:  
a) pružný pracovný čas v čase 6:00 – 18:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;
b) mobilný telefón;
c) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
d) na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
e) sociálna politika – príspevok na stravovanie;
f) práca priamo v priestoroch Hradu Devín a priestoroch Múzea mesta Bratislavy;
g) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
h) priame podieľanie sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku a Národnej kultúrnej pamiatky Hradu Devín.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Životopis;
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:
15. 12. 2021, najneskôr od 15. 1. 2022

Poznámka:
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov/tky.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na e-mail: maria.bosacka@bratislava.sk.
Životopisy vyhodnocujeme priebežne a výberové konanie je aktuálne do 15. 12. 2021 alebo kým inzerát nestiahneme. 
Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na  základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore. Tešíme sa na vaše reakcie. 
 

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka správy múzea

Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Koordinátor/ka správy múzea.

Miesto výkonu práce:
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Rámcová náplň práce:

 • zodpovedá za bezproblémový chod organizácie počas bežnej prevádzky v prenesených právomociach vedúceho oddelenia;
 • koordinuje dennú prítomnosť a služby prevádzkovým pracovníkom a pracovníčkam múzea, tím cca. 30 kolegov;
 • prostredníctvom tímu technických zamestnancov koordinuje obnovu spravovaných objektov a ich technických zariadení, vykonáva plnenie záväzných podmienok zmlúv o realizácii prác spojených s touto obnovou a údržbou a prevádzkou expozícií;
 • zbiera dáta o stave zverených budov, expozícií a priestorov; vykonáva analýzu technického stavu objektov a iniciatívne hľadá riešenia na odstránenie problémov konzultáciou s vedením oddelenia;
 • zbiera dáta z informačných systémov a stave návštevnosti; spotrebe energií, tvorí databázy; vyhodnocuje a vytvára podnety na optimalizáciu služieb múzea poskytovaných návštevníkom a interným klientom; priamo vytvára a definuje štandard služieb;
 • spolupracuje pri koordinovaní zamestnancov oddelenia pri zabezpečení realizácie výstav, expozícií, eventov a krátkodobých prenájmov.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:
1. Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie;
2. Minimálne 3 roky praxe v organizovaní tímu ľudí na pozícii koordinátor/ka, technické vzdelanie a technická prax nie je podmienkou, pozícia je zameraná na kvalitu poskytovanej služby, prehľadný manažment tímu a manažment času, dôslednú analýzu potrieb a precízne hodnotenie požiadaviek;
3. Znalosť IT a Audiovizuálnej techniky výhodou;
4. Vodičský preukaz skupiny B podmienkou;
5. Samostatnosť pri výkone prác;
6. Bezúhonnosť, čistý výpis registra trestov;
7. Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, fyzická zdatnosť.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
Od 1100 EUR/mes., v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.

Benefity:
1. Príspevok do DDS 2 %;
2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
3. Ďalšie benefity:
a) pružný pracovný čas v čase 6:00 – 18:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;
b) mobilný telefón;
c) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
d) na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
e) sociálna politika – príspevok na stravovanie;
f) práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
g) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
h) možnosť priamo sa podieľať na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku a neustále zlepšovať poskytované služby návštevníkom a návštevníčkam.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Životopis;
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:
15. 12. 2021, najneskôr od 1. 1. 2022

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov/tky.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na e-mail: maria.bosacka@bratislava.sk.
Životopisy vyhodnocujeme priebežne a výberové konanie je aktuálne do 15. 12. 2021 alebo kým inzerát nestiahneme. 
Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na  základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore. Tešíme sa na vaše reakcie.