01.06.2021 - 30.09.2023
Hrad Devín

miroslava.sanigova@bratislava.sk
+421 2 5910 0853

Múzeum mesta Bratislavy a obec Marchegg v rámci cezhraničného projektu s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu v srdci strednej Európy (Marchfeld – Záhorie – Bratislava). Súčasťou projektu je obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli zámku Marchegg a národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín. Súčasťou projektu je aj výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl.

Partneri projektu:
Múzeum mesta Bratislavy a Obec Marchegg

Hlavný cieľ projektu:
Zachovanie, pamiatková ochrana a zatraktívnenie kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne Marchfeld – Bratislava

Rozpočet projektu: 4 218 981,30 € / 100 %
Obec Marchegg: 2 870 921,70 € / 68 %
Múzeum mesta Bratislavy: 1 348 059,60 € / 32 %

Zdroje financovania: 
Európsky fond regionálneho rozvoja: 2 575 569,67 €
Štátny rozpočet SR: 134 805,96 €
Vlastné zdroje – obec Marchegg: 1 441 202,68 €
Vlastné zdroje – Múzeum mesta Bratislavy: 67 402,98 €

Obdobie realizácie projektu:
6/2021 - 9/2023

Projektové balíky

  • Riadenie projektu (PB1)
  • Publicita a komunikácia (PB2)
  • Vytvorenie kooperácie základných škôl a rozvíjanie participácie žiakov pri interpretovaní kultúrneho dedičstva (PB3)
  • Odborná spolupráca v oblasti ochrany, obnovy a sprístupňovania kultúrnych pamiatok – výmena know-how a odborných poznatkov pre zvýšenie kultúrneho potenciálu cezhraničného regiónu (PB4)
  • Výstavba, resp. obnova návštevníckej infraštruktúry kaštieľa Marchegg a hradu Devín (PB5): 

Projektové aktivity MMB v rámci balíka PB5:

- archeologický výskum na hrade Devín

- rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov Cella Memoriae

- sanácia a rekonštrukcia prezentovaných historických architektúr v areáli hradu Devín

- viacjazyčný navigačný a informačný systém v areáli hradu Devín & návštevnícka infraštruktúra

 

  • Renovácia a sanácia vedľajších budov v areáli kaštieľa Marchegg (PB6)
  • Renovácia, revitalizácia a adaptácia vonkajších zariadení kaštieľa Marchegg (PB7)

 

 
 
 
 

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube