Dokumenty

Transparentné múzeum
Dokumenty

Dokumenty

Transparentné múzeum

2021

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2021 (6.04.2021)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2021, (6.7.2021)
Výzva na predloženie ponuky - riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín

2020

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2020 (26.03.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2020 (30.06.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2020 (29.09.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2020 (29.12.2020)

2019

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2020 (2.04.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2020 (3.07.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2020 (3.10.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2020 (20.12.2019)

2018

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2018 (4.04.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2018 (4.07.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2018 (5.10.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2018 (3.01.2019)

2017

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2017 (5.04.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2017 (5.07.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2017 (5.10.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2017 (4.01.2018)

2022

2021

Príloha č.3 k rámcovej dohode Zmluva o združenej dodávke elekt. AF2-14/2021, Stredoslovenská energetika, a.s. (18.01.2021)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finanč. prostriedkov č.20-521-01948 AF3-84/2020, FPU (18.01.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finanč. prostriedkov č.20-521-01975 AF3-80/2020, FPU (18.01.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-2/2021, OZ FOTOFO (21.01.2021)
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode AF2-14/2021, Stredoslovenská energetika, a.s. (25.01.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov AF3-20/2017, SNM-Historické múzeum (1.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-3/2021, SNM-Historické múzeum (3.02.2021)
Zmluva č.30/2021 o platbe členského príspevku AF3-5/2021, Zväz múzeí na Slovensku (10.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-4/2021, Pamiatkový úrad SR (22.02.2021)
Zmluva o dielo AF3-6/2021, Roman Vojtechovský (22.02.2021)
Súhlas s použitím reprografického materiálu z projektu Digitálne múzeum AF3/2021, SNM - Múzeum Bojnice (22.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-1/2021, MČ Bratislava-Staré mesto (24.02.2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí CLOUD SLUŽIEB č.00/2007 AF2-33/2017, PERFORMANCE, s.r.o. (1.03.2021)
Zmluva o dielo AF3-7/2021, Jana Levická (15.03.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie zbierkových predmetov AF3-9/2021, Centrum vied o umení SAV (24.03.2021)
Zmluva č.470/2021 o nájme nebytových priestorov AF2-2/2021, KSP, s.r.o. (24.03.2021)
Zmluva o výpožičke AF2-1/2021, Hlavné mesto SR Bratislava (24.03.2021)
Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve AF2/2021, Denisa Ronecová-RODOS (25.03.2021)
Kúpna zmluva AF3-8/2021, Ing. Peter Adam (29.03.2021)
Dodatok č.4 ku Komisionárskej zmluve, Vydavateľstvo KT s.r.o. (29.03.2021)
Darovacia zmluva AF3-11/2021, Jana Hupková (31.03.2021)
Zmluva o dielo AF3-12/2021, Mgr. Petra Darovcová (31.03.2021)
Dodatok č.4 ku Komisionárskej zmluve z 01.07.2011, František Engel (7.04.2021)
Darovacia zmluva AF3-10/2021, Mgr. Martin Kočí (15.04.2021)
Zmluva o dielo A3-13/2021, PhDr. Tunde Lengyelová, CSc. (15.04.2021)
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve AF3-3/2020, Wander Book s.r.o. (19.04.2021)
Zmluva o vzájomnej spolupráci AF3-16/2021, Brat. regionálne ochranárske združenie - BROZ (6.05.2021)
CP! FUTURE s.r.o. – návrh a realizácia stálej expozície – Múzeum Antická Gerulata AF3-822021
Zmluva o výpožičke AF3-23/2021, SNM-Archeologické múzeum, (6.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-15/2021, SNM-Historické múzeum (11.05.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-19/2021, OZ Bratislavské rožky (11.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-18/2021, OZ reflektor (13.05.2021)
Zmluva o výpožičke knižničných dokumentov AF3-24/2021, Mgr. art. Jana Krajčovičová, (13.05.2021)
Zmluva o dielo AF3-29/2021, Adriana Shearman, (14.5.2021)
Dohoda o spolupráci č. 131-2021 AF2-3/2021, BKIS (18.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov AF3-22/2021, Július Slanina S-Optik (24.05.2021)
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo AF2-8/2020, eRuption, s.r.o. (25.05.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-17/2021, Východoslovenské múzeu v Košiciach (25.05.2021)
Komisionárska zmluva AF3-35/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach (25.05.2021)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov AF3-31/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach (25.05.2021)
Zmluva o poskytovaní BOZP, AF2-47/2021, IC Engineering, s.r.o., (28.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-37/2021, Marián Vizy, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-22/2021, Nikola Pirščová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-20/2021, Mgr. Adam Rada, PhD., (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-19/2021, Mgr. Mária Beničáková, (31.5.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb, AF2-16/2021, Sebastián Šupol, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-13/2021, Mgr. Anton Fiala, (31.5.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-14/2021, Mgr. Andrea Vargová (31.05.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-35/2021, Ema Mračnová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-11/2021, Karin Klasovitá, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-9/2021, Karolína Novoszadková, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-29/2021, Andrea Gergely, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-21/2021, Roman Liubun, (31.5.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb, AF2-17/2021, Soňa Borovská, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-10/2021, Mia Kunštek, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-18/2021, Alexandra Kreibichová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb, AF2-14/2021, Mgr. Andrea Vargová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-12/2021, Jakub Oravec, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-34/2021, Martina Matisová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-15/2021, Zuzana Šupolová, (31.5.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-33/2021, Kristína Marhefková, (31.5.2021)
Zmluva o dielo AF3-28/2021, PhDr. Tunde Lengyelová, CSc. (3.06.2021)
Zmluva o spolupráci č.185-2021 AF3-44/2021, BKIS (3.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií AF3-33/2021, E-TRAVEL.SK s.r.o. (3.06.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby "Outsourcing zbier. evidenč. systému MUSEION" AF2-32/2021, MUSOFT.CZ, s.r.o. (7.6.2021)
Zmluva o partnerstve pri projekte AF3-20/2021, Metropolitný inštitút Bratislavy (8.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-26/2021, TOSTABUR (8.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-27/2021, TOSTABUR (8.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-30/2021, Mgr. Jana Levická, PhD. (9.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-43/2021, SKYFORM, s.r.o. (10.06.2021)
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov AF3-126/2017, Dyvyd, s.r.o. (10.06.2021)
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci AF2-4/2014, Bratislavská organizácia cestovného ruchu (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-41/2021, Mgr. art. Zuzana Michalíková (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-39/2021, Mgr. art. Anežka Kárová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-40/2021, Alice Karbanová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-42/2021, Leila Akhmetová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-45/2021, Juraj Plánovský (15.06.2021)
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva AF3-47/2021, WE WORK TOGETHER, s.r.o. (15.06.2021)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov AF3-50/2021, Fond na podporu umenia (15.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-14/2021, Dr. Rachel King (15.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-51/2021, BenefitSystemsSlovakia, s.r.o. (15.06.2021)
Zmluva o poskytnutí grantu AF3-54/2021, Nadácia Pontis (16.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-32/2021, Grafis Slovakia spol. s.r.o. (16.6.2021)
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom AF3-21/2021, Asociácia športu pre radosť (16.6.2021)
Zmluva o vzájomnej spolupráci AF3-55/2021, FilmWorxStudios s.r.o. (16.6.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb, AF2-23/2021, Dolphin Central Europe s.r.o. (21.6.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov, AF3-34/2021, Akademie der Wissenschaften, (21.6.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme priestoru AF3-21/2021, Asociácia športu pre radosť, (21.6.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2019/3760, AF3-237/2019, SNM - Historické múzeum, (23.6.2021)
Zmluva o udelení súhlasu foto AF3-36/2021, prof. PhDr. Eva Szóradová, CSc., (23.6.2021)
Zmluva o nájme nebytového priestoru - AF3-46/2021, Túlavé divadlo, (23.6.2021)
Zmluva o nájme nebytového priestoru, AF3-56/2021, Music Gallery, s.r.o., (28.6.2021)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-52/2021, Mgr. art. Eva Benková, (28.6.2021)
Zmluva o dielo, AF3-59/2021, Mgr. Soňa Hrúziková, (28.6.2021)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-66/2021, Mgr. art. Dominika Jackuliaková, (28.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-49/2021, PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. (28.6.2021)
Zmluva o nájme nebytového priestoru, AF3-38/2021, Hilaris o.z., (29.6.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb, Ivan Juráček ml. SDSlužba, AF2-46/2021, (29.6.2021)
Zmluva o nájme nebytového priestoru, AF3-25/2021, Viva Musica! Agency, s.r.o., (29.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-24/2021, Alexandra Dermeková, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-31/2021, Stanislav Uher, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-26/2021, Barbora Hlinková, (30.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-61/2021, Adriena Bartošová (Bučková) ArtD., (30.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-62/2021, Pavol Bereza, (30.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-63/2021, Mgr. art. Andrea Bučková, (30.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-64/2021, Martin Gašpar, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-24/2021, Alexandra Demerková, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-28/2021, David Mecka, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-25/2021, Marek Mochorovský, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-30/2021, Samuel Šišolák, (30.6.2021)
Zmluva o dielo AF3-65/2021, Jakub Valiček, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-27/2021, Marek Dubec, (30.6.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov AF3-31/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach, (30.6.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci AF3-17/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach, (30.6.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-32/2021, Jozef Dubec, (30.6.2021)
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve AF3-35/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach, (30.6.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. predmetov AF3-48/2021, Books, Pipes, z.ú., (30.6.2021).
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. predmetov AF3-53/2021, OZ Bratislavské rožky, (30.6.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. predmetov AF3-57/2021, Michael Imhof Verlag GmbH, Co. KG, (1.7.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-36/2021, Štefan Jurovčík, (8.7.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-38/2021, Martin Kružliak, (8.7.2021)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05001, AF3-77/2021, Fond na podporu umenia, (8.7.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-42/2021, Mariam Nikolozišvili, (8.7.2021)
Zmluva o výpožičke zb. predmetu MMB, AF3-70/2021, Galbis, s.r.o., (14.7.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-72/2021, GoOut Slovensko, s.r.o. (19.7.2021)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-05047- AF3-83/2021, (21.7.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-41/2021, Marek Šťastný, (1.8.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-40/2021, Mária Chupáčová, (1.8.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb, AF2-39/2021, Denisa Bartošová, (1.8.2021)
Zmluva o výpožičke zb. predmetov AF3-71/2021, Střední uměleckoprumyslová škola vyšší odborná škola, PO (3.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-67/2021, Slovenské národné múzeum-HM v Bratislave, (3.8.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov, AF3-9/2021, Centrum vied o umení SAV, (3.8.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-76/2021, Biela noc, O.Z. (3.8.2021)
Zmluva o výpožičke zb. predmetu AF3-68/2021, Považské múzeum v Žiline, (3.8.2021)
Zmluva o komisnom predaji, AF3-78/2021, MEMOEURO SK, s.r.o., (6.8.2021)
Zmluva o dodávke služieb pri realizácií projektu Malá vínna cesta, AF3-81/2021, BTB, (12.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. predmetov, AF3-74/2021, MullenLoweGGK, s.r.o., (11.8.2021)
Zmluva o nájme priestorov AF3-69/2021, Šimon Gašpar, (12.-8.2021)
Zmluva o nájme priestorov, AF3-58/2021, Bratislavský samosprávny kraj, (17.8.2021)
Zmluva o dielo AF2-43/2021, A.B.K.P.Š., spol. s.r.o., (18.8.2021)
Smlouva o spolupořadatelství, AF2-44/2021, Vysoká škola uměleckoprumyslová v Praze, (18.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. pr., AF3-75/2021, STU v Bratislave FaAD (26.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. pr., AF3-84/2021, MZVa európsky záležitostí (26.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. pr., AF3-80/2021, Petit Press, a.s., (26.8.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby, AF3-89/2021, Via Leonis, s.r.o., (26.8.2021)
Zmluva o vzájomnej spolupráci, AF3-91/2021, Bratislavská organizácia cestovného ruchu, (26.8.2021)
Zmluva o spolupráci, AF3-90/2021, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, (26.8.2021)
Zmluva o dielo AF3-85/2021, PhDr. Štefan Hrivňák, (30.8.2021)
Zmluva o dielo AF386/2021, doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., (30.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb. pr. AF3-73/2021, doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., (31.8.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-37/2021, PhDr. habil Attila Tózsa-Rigó, (6.9.2021)
Zmluva o dielo Mgr. Jana Levická, PhD., AF3-87/2021, (9.9.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov AF2-2/2021, KSP; GMB; MMB, (13.9.2021)
Zmluva o vytvorení diela a licenčná znč. AF3-82/2021, CP! FUTURE s.r.o., (6.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-105/2021, Ing. Juraj Kubica, PhD. (16.9.2021)
Zmluva o spolupráci AF2-45/2021, Slovenský olympijský a športový výbor (21.9.2021)
Príkazná zmluva AF2-48/2021, Ing. Peter Brunčák (21.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-110/2021, Nina Pacherová (21.9.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-111/2021, Občianske združenie HáPS (22.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-108/2021, Júlia Urdová (22.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-109/2021, Sylvia Urdová (22.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-106/2021, akad. soch. Stanislav Kožela (23.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-107/2021, Ing. arch. Patrik Baxa (23.9.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov AF3-101/2021, Malokarpatské múzeum v Pezinku (24.9.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií AF3-104/2021, František Baxa (27.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-92/2021, Ing. Lucia Dovalová (27.9.2021)
Zamestnávateľská zmluva AF2-49/2021, NN Tatry - Sympatia, d.d.d., a.s. (28.9.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-50/2021, Ing. Andrea Turanská (29.9.2021)
Zmluva o dielo AF3-133/2021, Nina Pacherová (29. 9. 2021)
Zmluva o dielo AF3-117, Nina Pacherová (30. 9. 2021)
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií AF2-51, Monitora, s.r.o. (1. 10. 2021)
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu AF3-115/2021, Mgr. Barbora Němečková, ArtD. (29.9.2021)
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií, AF2-51/2021, Monitora, s.r.o., (5.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-95/2021, Mgr. art. Eva Šušková, ArtD., (7.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-94/2021, Robert Kolář, (7.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-96/2021, umnô s.r.o.,(7.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-93/2021, Jonatan Pastirčák, (7.10.2021)
Zmluva o udelení súhlasu foto, OZ Bratislavské rožky, (7.10.2021)
Zmluva o konzervovaní predmetov kultúrnej hodnoty, AF3-116/2021, Mgr. art. Soňa Holičková, /12.10.2021/
Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu INTERREG, AF2/52-2021, ŽŠ I. Bukovčana, /18.10.2021/
Zmluva o udelení súhlasu na použitie foto zb.p., AF3-97/2021, Filharmonie BM, o.p.s., /18.10.2021/
Zmluva o dielo, AF3-135/2021, akad. soch. Stanislav Kožela (20.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3- 136/2021, Ing. arch. Patrik Baxa, (20.10.2021)
Zmluva o spolupráci, AF3-137/2021, FOTOFO - Stredoeurópsky dom fotografie, (25.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-131/2021, Mgr. Peter Bartka, (25.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-126/2021, Mgr. Ľuboš Haršány, (25.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-133/2021, Jana Hupková, (25.10.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-100/2021,CSČ SAV /27.10.2021/
Darovacia zmluva, AF3-120/2021, Eva Hrčková (28.10.2021)
Darovacia zmluva, AF3-121/2021, Zuzana Furičková (28.10.2021)
Darovacia zmluva, AF3-122/2021, Mgr. Zuzana Francová (28.10.2021)
Darovacia zmluva, AF3-127/2021, Zuzana Furičková (28.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-130/2021, Gustáv Antoška (28.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-134/2021, Michal Slamka (28.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-124/2021, Katarína Janečková (29.10.2021)
Kúpna zmluva, AF3-125/2021, Mgr. Danica Zmetáková (29.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-118/2021, Ivan Rovňák (29.10.2021)
Zmluva o dielo, AF3-139/2021, PhDr. Štefan Hrivňák (2.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-128/2021, Mgr. Mária Orbán (3.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-132/2021, Martin Ftáčnik (3.11.2021)
Zmluva o spolupráci, AF2-53/2021, SNM - Historické múzeum (3.11.2021)
Poistná zmluva, AF2-55/2021, Kooperativa (4.11.2021)
Zmluva o dielo, AF2-54/2021, MAPA architekti s.r.o. (4.11.2021)
Príloha č.1 - cenová ponuka k Zmluve o dielo, AF2-54/2021, MAPA architekti s.r.o. (4.11.2021)
Príloha č.2 - autorský dohľad k Zmluve o dielo, AF2-54/2021, MAPA architekti s.r.o. (4.11.2021)
Príloha č.4 - prehľad miest v areáli k Zmluve o dielo, AF2-54/2021, MAPA architekti s.r.o. (4.11.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov, AF3-99/2021, Barecz & Conrad Media s.r.o. (9.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-148/2021, Mgr. Ľuboš Haško (9.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-123/2021, Marta Džengerová (9.11.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-131/2020, SNM-Historické múzeum (9.11.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predm., AF3-84/2021, MZV a europ. zalež. SR (9.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-148/2021, Mgr. Ľuboš Haško, (9.11.2021)
Zmluva o dielo, AF3-102/2021, PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. (10.11.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov, AF3-119/2021, Slovenské centrum dizajnu (11.11.2021)
Zmluva o dielo, AF3-152/2021, Anna Duffeková (11.11.2021)
Zmluva o prenájme priestorov, AF3-157/2021, Frame film SK s.r.o. (15.11.2021)
Dohoda o ukončení zmluvy AF3-27/2021 o poskytnutí služieb zo dňa 30.6.2021, Marek Dubec (16.11.2021)
Darovacia zmluva, AF3-144/2021, akad. soch. Marián Huba (18.11.2021)
Darovacia zmluva, AF3-145/2021, Lucia Žilková (18.11.2021)
Darovacia zmluva, AF3-146/2021, Ing. Dušan Hudek (18.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-129/2021, Ing. Peter Adam (18.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-147/2021, PhDr. Ján Mareček (18.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-149/2021, Gustáv Antoška (18.11.2021)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-142/2021, Slovenské národné múzeum (18.11.2021)
Zmluva o dielo, AF3-154/2021, Mgr. Jana Levická (25.11.2021)
Zmluva o dielo, AF3- 140/2021, PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (25.11.2021)
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb AF2-31/2021, Uher Stanislav (25.11.2021)
Darovacia zmluva, AF3-158/2021, Jana Hupková (30.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-150/2021, Mgr. Ivana Janáčková (30.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-162/2021, Mgr. Ľuboš Haško (30.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-165/2021, Pavol Holčík (30.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-166/2021, Otília Dvorecká (30.11.2021)
Kúpna zmluva, AF3-167/2021, Mgr. Ľuboš Haršány (30.11.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov, AF3-141/2021, Středisko společných činností AV ČR (30.11.2021)
Zmluva o dielo, AF3-153/2021, prof. PhDr. Klára Kuzmová Csc. (30.11.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov, AF3-79/2021, Encyklopedický ústav SAV (2.12.2021)
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluvy, AF3-82/2021, CP! FUTURE s.r.o. (3.12.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke diela, AF3-34/2017, Galéria mesta Bratislavy, (6.12.2021)
Zmluva o dielo, AF2-57/2021, SYSTEM-IS s.r.o. (6.12.2021)
Darovacia zmluva, AF3-160/2021, Katarína Gaplovská (6.12.2021)
kz_af3-148-2021_hasko_feny_web_2.pdf

2020

Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-10/2020, PhDr. Klaudia Buganová, Mgr. Dušan Béreš (3.01.2020)
Zmluva o dielo AF3-33/2020, Pavol Holčík (4.01.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-192/2020, STORYmedia s.r.o. (11.1.2020)
Smlouva o výpůjčce AF3-4/2020, Múzeum hlavního města Prahy (13.1.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-1/2020, OZ Muzeo. spol. na Matúšovej zemi (15.01.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-2/2021, CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV (15.01.2020)
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov AF3-4/2018, GIB (16.01.2021)
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov AF3-4/2018, GMB (16.01.2021)
Poistná zmluva, AF3-32/2020, UNIQA poisťovňa, a.s. (23.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-6/2020, Mgr. patrícia Ballx (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-8/2020, doc- Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-12/2020, Mgr. Štefan Gaučík, PhD. (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-13/2020, Ing. arch. Anna Gondová (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-14/2020, Mgr. Peter Horanský (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-15/2020, Mgr. Erika Javošová, PhD. (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-16/2020, PhDr. Hana Križanová (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-20/2020, PhDr. M. Musilová / Mgr. P. Horanský (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-22/2020, Mgr. Lucia Almášiová (27.01.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-27/2020, Magazín INBA (27.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-19/2020, Mgr. Rastislav Luz (28.01.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-29/2020, Gemersko-malohontské múzeum (29.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-9/2020, Mgr. Peter Buday, PhD. (30.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-7/2020, Mgr. Katarína Beňová (30.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-18/2020, Mgr. Ján Kúkel (30.01.2020)
Zmluva o dielo, AF3-24/2020, Jozef Staško (30.01.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-17/2020, Mgr. Bc. Juraj Kucharík (30.01.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-28/2020, Společnost přátel staro. hodín (31.01.2020)
Dodatok č. 2 k Zmluve o vyp. zbier. pred. AF3-172/2019, Nosáľová Zdravecká (31.01.2020)
Zmluva č. 29/2020 o platbe členského príspevku, AF3-39/2020, Zväz múzeí na Slovensku (10.02.2020)
Dodatok č.1 k Zmluve o vyp. zbier. pred. AF3-128/2019, Nosáľová Zdravecká (10.02.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov, AF3-37/2020, Mgr. Denis Haberland (10.02.2020)
Zmluva o spolupráci, AF3-36/2020, Citylife s.r.o. (12.02.2020)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-31/2020, SNM - Historické múzeum (14.02.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov, AF3-5/2020, Historický ústav SAV (14.02.2020)
Mandát zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, AF3-43/2020, AK Ivan Syrová, s.r.o. (18.02.2020)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-41/2020, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. (25.02.2020)
Licenčná zmluva, AF3-44/2020, Východoslovenské múzeum v Košiciach (25.02.2020)
Zmluva o dielo, AF3-45/2020, Nosáľová Zdravecká (28.02.2020)
Zmluva o dielo, AF3-46/2020, Tomáš Hoření Samec (5.03.2020)
Zmluva o dielo, AF3-47/2020, Ján Bilinský (5.03.2020)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-40/2020, Mgr. art. Jana KRajčovičová (6.03.2020)
Zmluva o dielo, AF3-23/2020, PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (2.03.2020)
Licenčná zmluva, AF3-53/2020, Budapest History Museum (9.03.2020)
Darovacia zmluva, AF352/2020, Mgr. Zuzana Francová (10.03.2020)
Darovacia zmluva, AF3-51/2020), Viera Kemenická (11.03.2020)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov, AF3-48/2020, Mgr. art. Jana Krajčovičová (12.03.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-21/2020, Roland Perényi, PhD. (12.03.2020)
Zmluva o dielo, AF3-54/2020, PhDr. Štefan Hrivňák (18.03.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie zbier. pred., AF3-49/2020, Hudobné centrum (25.03.2020)
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbier. pred. AF3-165/2019, Nosáľová Zdravecká (2.04.2020)
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbier. pred. AF3-172/2019, Nosáľová Zdravecká (2.04.2020)
Zmluva o dielo, AF3-55/2020, Mgr. Jana Levická, PhD. (3.04.2020)
Protokol o odovzdaní a prevzatí zbier. pred. na dočasné užívanie, AF3-20/2020, Hlavné mesta SR Bratislava (3.04.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-61/2020, PhDr. Marta Herucová, PhD. (3.04.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-62/2020, Mgr. Angelika Herucová, PhD. (3.04.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-63/2020, Mgr. Štefan Gaučík, PhD. (3.04.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-65/2020, Mgr. Matej Čapo (3.04.2020)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií, AF3-67/2020, Helena Rapantová (3.04.2020)
Zmluva o dielo a licenčná zmluva, AF3-71/2020, Mgr. Zuzana Falathová (3.04.2020)
Zmluva o dielo, AF3-75/2020, prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. (14.04.2020)
Licenčná zmluva, AF3-77/2020, SNM - Historické múzeum Bratislava (14.04.2020)
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbier. pred. AF3-20/2018, SNM - Historické múzeum (14.04.2020)

2021

Faktúry 1.01.-31.01.2021 (3.02.2021)
Faktúry 1.02.-25.02.2021 (26.02.2021)
Faktúry 1.03.-31.03.2021 (2.04.2021)
Faktúry 1.04.-29.04.2021 (3.05.2021)
Faktúry 3.05.25.07.2021 (8.06.2021)
Faktúry 1.6-30.6.2021, (6.7.2021)
Faktúry 1.7.2021-30.7.2021, (6.8.2021)
Faktúry 2.8-23.8.2021, (6.9.2021)
Faktúry 2.9.-28.9.2021, (5.10.2021)
Faktúry 1.10.-25.10.2021, (3.11.2021)
Faktúry 2.11.-29.11.2021, (3.12.2021)

2020

Faktúry 1.01.-31.01.2020 (3.02.2020)
Faktúry 3.02.-28.02.2020 (2.03.2020)
Faktúry 1.03.-31.03.2020 (2.04.2020)
Faktúry 1.04.-30.04.2020 (4.05.2020)
Faktúry 4.05.-29.05.2020 (1.06.2020)
Faktúry 1.06.-30.06.2020 (2.07.2020)
Faktúry 1.07.-29.07.2020 (31.07.2020)
Faktúry 3.08.-27.08.2020 (31.08.2020)
Faktúry 2.09.-30.09.2020 (2.10.2020)
Faktúry 1.10.-30.10.2020 (2.11.2020)
Faktúry 2.11.-30.11.2020 (4.12.2020)
Faktúry 1.12.-31.12.2020 (4.01.2021)

2019

Faktúry 2.01.-31.01.2019 (4.02.2019)
Faktúry 4.02.-27.02.2019 (1.03.2019)
Faktúry 1.03.-27.03.2019 (29.03.2019)
Faktúry 1.04.-29.04.2019 (2.05.2019)
Faktúry 2.05.-31.05.2019 (3.06.2019)
Faktúry 1.06.-28.06.2019 (1.07.2019)
Faktúry 1.07.-31.07.2019 (2.08.2019)
Faktúry 1.08.-27.08.2019 (30.08.2019)
Faktúry 2.09.-30.09.2019 (3.10.2019)
Faktúry 1.10.-31.10.2019 (4.11.2019)
Faktúry 4.11.-29.11.2019 (2.12.2019)
Faktúry 2.12.-30.12.2019 (3.01.2020)

2018

Faktúry 02.01.-31.01.2018 (2.02.2018)
Faktúry 01.02.-26.02.2018 (1.03.2018)
Faktúry 01.03.-29.03.2018 (2.04.2018)
Faktúry 3.04.-30.04.2018 (3.05.2018)
Faktúry 2.05.-29.05.2018 (1.06.2018)
Faktúry 1.06.-12.06.2018 (15.06.2018)
Faktúry 12.06.-29.06.2018 (2.07.2018)
Faktúry 2.07.-31.07.2018 (3.08.2018)
Faktúry 1.08.-31.08.2018 (3.09.2018)
Faktúry 2.09.-29.09.2018 (2.10.2018)
Faktúry 1.10.-31.10.2018 (2.11.2018)
Faktúry 5.11.-30.11.2018 (3.12.2018)
Faktúry 3.12.-27.12.2018 (31.12.2018)

2021

Objednávky 4.01.-7.01.2021 (15.01.2021)
Objednávky 3.02.-25.02.2021 (5.03.2021)
Objednávky 3.03.-17.03.2021 (26.03.2021)
Objednávky 23.03.-25.03.2021 (6.04.2021)
Objednávky 8.04.-14.04.2021 (22.04.2021)
Objednávky 26.04.-27.04.2021 (6.05.2021)
Objednávky 26.06.-10.06.2021 (15.06.2021)
Objednávky 16.6-30.6.2021, (2.7.2021)
Objednávky 7.7.-14.7.2021, (15.7.2021)
Objednávky 16.7-30.7.2021, (6.8.2021)
Objednávky 2.8-17.8.2021, (18.8.2021)
Objednávky 19.8-26.8.2021, (6.9.2021)
Objednávky 2.9.-15.9.2021, (1.10.2021)
Objednávky 22.9. -30.9.2021, (5.10.2021)
Objednávky 1.10.-20.10.2021, (20.10.2021)
Objednávky 25.10.-27.10.2021, (3.11.2021)
Objednávky 2.11.-12.11.2021, (18.11.2021)
Objednávky 19.11.-29.11.2021, (3.12.2021)

2020

Objednávky 1.01.-22.01.2020 (27.01.2020)
Objednávky 24.01.-4.02.2020 (7.02.2020)
Objednávky 5.02.- 20.02.2020 (24.02.2020)
Objednávky 26.02.-5.03.2020 (6.03.2020)
Objednávky 10.03.-16.03.2020 (19.03.2020)
Objednávky 19.03.-1.04.2020 (3.04.2020)
Objednávky 3.04.-27.04.2020 (30.04.2020)
Objednávky 30.04.-11.05.2020 (14.05.2020)
Objednávky 13.05.-27.05.2020 (29.05.2020)
Objednávky 1.06.-16.06.2020 (19.06.2020)
Objednávky 22.06.-29.06.2020 (2.07.2020)
Objednávky 2.07.-6.07.2020 (7.07.2020)
Objednávky 15.07.-5.08.2020 (7.08.2020)
Objednávky 11.08.-2.09.2020 (4.09.2020)
Objednávky 4.09.-21.09.2020 (23.09.2020)
Objednávky 22.09.-2.10.2020 (5.10.2020)
Objednávky 5.10.-26.10.2020 (28.10.2020)
Objednávky 2.11.-26.11.2020 (30.11.2020)
Objednávky 1.12.-11.12.2020 (14.12.2020)
Objednávky 15.12.-18.12.2020 (21.12.2020)

2019

Objednávky 7.01.-21.01.2019 (28.01.2019)
Objednávky 28.01.-14.02.2019 (21.02.2019)
Objednávky 18.02.-5.03.2019 (11.03.2019)
Objednávky 6.03.-27.03.2019 (2.04.2019)
Objednávky 29.03.-16.04.2019 (22.04.2019)
Objednávky 23.04.-30.04.2019 (6.05.2019)
Objednávky 6.05.-10.05.2019 (16.05.2019)
Objednávky 13.05.-28.05.2019 (3.06.2019)
Objednávky 30.05.-12.06.2019 (17.06.2019)
Objednávky 18.06.-26.06.2019 (2.07.2019)
Objednávky 1.07.-9.07.2019 (15.07.2019)
Objednávky 10.07.-17.07.2019 (22.07.2019)
Objednávky 29.07.-16.08.2019 (22.08.2019)
Objednávky 19.08.-27.08.2019 (3.09.2019)

2018

Objednávky 5.01.-18.01.2018 (24.01.2018)
Objednávky 22.01.-6.02.2018 (12.02.2018)
Objednávky 6.02.-12.02.2018 (16.02.2018)
Objednávky 15.02.-26.02.2018 (2.03.2018)
Objednávky 26.02.-15.03.2018 (20.03.2018)
Objednávky 19.03.-28.03.2018 (2.04.2018)
Objednávky 4.04.-6.04.2018 (10.04.2018)
Objednávky 10.04.-17.04.2018 (23.04.2018)
Objednávky 20.04.-3.05.2018 (8.05.2018)
Objednávky 7.05.-21.05.2018 (25.05.2018)
Objednávky 22.05.-4.06.2018 (8.06.2018)
Objednávky 4.06.-14.06.2018 (19.06.2018)
Objednávky 15.06.-29.06.2018 (5.07.2018)
Objednávky 2.07.-18.07.2018 (23.07.2018)
Objednávky 23.07.-1.08.2018 (6.08.2018)
Objednávky 3.08.-27.08.2018 (31.08.2018)
Objednávky 28.08.-12.09.2018 (17.09.2018)
Objednávky 14.09.-1.10.2018 (5.10.2018)
Objednávky 3.10.-17.11.2018 (21.11.2018
Objednávky 23.10.-29.10.2018 (2.11.2018)
Objednávky 6.11-21.11.2018 (26.11.2018)
Objednávky 21.11.-5.12.2018 (7.12.2018)
Objednávky 13.12.-28.12.2018 (30.12.2018)

2021

Smernica o tvorbe, použití a rozpustení opravných položiek k pohľadávkam
Smernica o držaní a činnosti psov na pracovisku NKP Devín
Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Vnútorný platový predpis
Vedenie pokladne v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Účtovná závierka v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice
Smernica pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v podmienkach príspevkovej organizácie
Smernica o zásadách v konaní pri škodách v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o zásadách čerpania finančných prostriedkov na prezentačné a propagačné účely v podmienkach príspevkovej organizácie
Smernica o vnútornom kontrolnom systéme
Smernica o verejnom obstarávaní 2019
Smernica o účtovaní kurzových rozdielov v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o tvorbe čerpaní a účtovaní sociálneho fondu v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica a o pracovných cestách a cestovných náhradách v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o evidencii, zaraďovaní, vyraďovaní a odpisovaní dlhodobého majetku a drobného dlhodobého majetku
Smernica o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov pre MMB
Dodatok č.1 k Smernici o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov pre MMB
Vnútropodniková smernica, nariadenie HOME-OFFICE