Dokumenty

Transparentné múzeum

Dokumenty

Transparentné múzeum

2021

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2021 (6.04.2021)

2020

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2020 (26.03.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2020 (30.06.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2020 (29.09.2020)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2020 (29.12.2020)

2019

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2020 (2.04.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2020 (3.07.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2020 (3.10.2019)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2020 (20.12.2019)

2018

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2018 (4.04.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2018 (4.07.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2018 (5.10.2018)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2018 (3.01.2019)

2017

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 1. štvrťrok 2017 (5.04.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 2. štvrťrok 2017 (5.07.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 3. štvrťrok 2017 (5.10.2017)
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb za 4. štvrťrok 2017 (4.01.2018)

2021

Príloha č.3 k rámcovej dohode Zmluva o združenej dodávke elekt. AF2-14/2021, Stredoslovenská energetika, a.s. (18.01.2021)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finanč. prostriedkov č.20-521-01948 AF3-84/2020, FPU (18.01.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finanč. prostriedkov č.20-521-01975 AF3-80/2020, FPU (18.01.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-2/2021, OZ FOTOFO (21.01.2021)
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode AF2-14/2021, Stredoslovenská energetika, a.s. (25.01.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov AF3-20/2017, SNM-Historické múzeum (1.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-3/2021, SNM-Historické múzeum (3.02.2021)
Zmluva č.30/2021 o platbe členského príspevku AF3-5/2021, Zväz múzeí na Slovensku (10.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-4/2021, Pamiatkový úrad SR (22.02.2021)
Zmluva o dielo AF3-6/2021, Roman Vojtechovský (22.02.2021)
Súhlas s použitím reprografického materiálu z projektu Digitálne múzeum AF3/2021, SNM - Múzeum Bojnice (22.02.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-1/2021, MČ Bratislava-Staré mesto (24.02.2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí CLOUD SLUŽIEB č.00/2007 AF2-33/2017, PERFORMANCE, s.r.o. (1.03.2021)
Zmluva o dielo AF3-7/2021, Jana Levická (15.03.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie zbierkových predmetov AF3-9/2021, Centrum vied o umení SAV (24.03.2021)
Zmluva č.470/2021 o nájme nebytových priestorov AF2-2/2021, KSP, s.r.o. (24.03.2021)
Zmluva o výpožičke AF2-1/2021, Hlavné mesto SR Bratislava (24.03.2021)
Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve AF2/2021, Denisa Ronecová-RODOS (25.03.2021)
Kúpna zmluva AF3-8/2021, Ing. Peter Adam (29.03.2021)
Dodatok č.4 ku Komisionárskej zmluve, Vydavateľstvo KT s.r.o. (29.03.2021)
Darovacia zmluva AF3-11/2021, Jana Hupková (31.03.2021)
Zmluva o dielo AF3-12/2021, Mgr. Petra Darovcová (31.03.2021)
Dodatok č.4 ku Komisionárskej zmluve z 01.07.2011, František Engel (7.04.2021)
Darovacia zmluva AF3-10/2021, Mgr. Martin Kočí (15.04.2021)
Zmluva o dielo A3-13/2021, PhDr. Tunde Lengyelová, CSc. (15.04.2021)
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve AF3-3/2020, Wander Book s.r.o. (19.04.2021)
Zmluva o vzájomnej spolupráci AF3-16/2021, Brat. regionálne ochranárske združenie - BROZ (6.05.2021)
Zmluva o výpožičke AF3-23/2021, SNM-Archeologické múzeum, (6.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-15/2021, SNM-Historické múzeum (11.05.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-19/2021, OZ Bratislavské rožky (11.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-18/2021, OZ reflektor (13.05.2021)
Zmluva o výpožičke knižničných dokumentov AF3-24/2021, Mgr. art. Jana Krajčovičová, (13.05.2021)
Dohoda o spolupráci č. 131-2021 AF2-3/2021, BKIS (18.05.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. predmetov AF3-22/2021, Július Slanina S-Optik (24.05.2021)
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo AF2-8/2020, eRuption, s.r.o. (25.05.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-17/2021, Východoslovenské múzeu v Košiciach (25.05.2021)
Komisionárska zmluva AF3-35/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach (25.05.2021)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov AF3-31/2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach (25.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb - AF2-9/2021, Karolína Novoszadková (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-10/2021, Mia Kunštek (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-11/2021, Karin Klasovitá (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-12/2021, Jakub Oravec (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-13/2021, Mgr. Anton Fiala (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-14/2021, Mgr. Andrea Vargová (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-15/2021, Zuzana Šupolová (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-16/2021, Sebastián Šupol (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-17/2021, Soňa Borovská (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-18/2021, Alexandra Kreibichová (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-19/2021, Mgr. Mária Beničáková (31.05.2021)
Zmluva o poskytovaní služieb AF2-20/2021, Mgr. Adam Rada, PhD. (31.05.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-22/2021, Nikola Pirščová (31.05.2021)
Zmluva o poskytnutí služieb AF2-21/2021, Roman Liubun (31.05.2021)
Zmluva o dielo AF3-28/2021, PhDr. Tunde Lengyelová, CSc. (3.06.2021)
Zmluva o spolupráci č.185-2021 AF3-44/2021, BKIS (3.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií AF3-33/2021, E-TRAVEL.SK s.r.o. (3.06.2021)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby "Outsourcing zbier. evidenč. systému MUSEION" AF2-32/2021, MUSOFT.CZ, s.r.o. (7.6.2021)
Zmluva o partnerstve pri projekte AF3-20/2021, Metropolitný inštitút Bratislavy (8.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-26/2021, TOSTABUR (8.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-27/2021, TOSTABUR (8.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-30/2021, Mgr. Jana Levická, PhD. (9.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-43/2021, SKYFORM, s.r.o. (10.06.2021)
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov AF3-126/2017, Dyvyd, s.r.o. (10.06.2021)
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci AF2-4/2014, Bratislavská organizácia cestovného ruchu (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-41/2021, Mgr. art. Zuzana Michalíková (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-39/2021, Mgr. art. Anežka Kárová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-40/2021, Alice Karbanová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-42/2021, Leila Akhmetová (15.06.2021)
Zmluva o dielo AF3-45/2021, Juraj Plánovský (15.06.2021)
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva AF3-47/2021, WE WORK TOGETHER, s.r.o. (15.06.2021)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov AF3-50/2021, Fond na podporu umenia (15.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-14/2021, Dr. Rachel King (15.06.2021)
Zmluva o spolupráci AF3-51/2021, BenefitSystemsSlovakia, s.r.o. (15.06.2021)
Zmluva o poskytnutí grantu AF3-54/2021, Nadácia Pontis (16.06.2021)
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zb. predmetov AF3-32/2021, Grafis Slovakia spol. s.r.o. (16.6.2021)
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom AF3-21/2021, Asociácia športu pre radosť (16.6.2021)
Zmluva o vzájomnej spolupráci AF3-55/2021, FilmWorxStudios s.r.o. (16.6.2021)

2020

Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb AF2-3/2020, Slovak Telecom, zverejnené: 31.07.2020
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov AF2-6/2020, UP Slovensko, s.r.o, zverejnené: 25.09.2020
Mandátna zmluva o poskytnutí právnej pomoci AF3-43/2020, Advokátska kancelária Ivan Syrový s.r.o., zverejnené: 18.02.2020
Licenčná zmluva AF3-44/2020, Východoslovenské múzeum v Košiciach, zverejnené: 25.02.2020
Zmluva o dielo AF3-33/2020, Pavol Holčík, zverejnené: 4.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-63/2020, Štefan Gaučík, zverejnené: 3.04.2021 3.04.2020
Kúpna zmluva AF3-104/2020, Juraj Kita, zverejnené: 30.07.2020
Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmétum AF3-72/2020, Múzeum hlavního města Prahy, zverejnené: 17.03.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-521-01975 AF3-80/2020, FPU, zverejnené: 22.04.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-521-01948 AF3-84/2020, FPU, zverejnené: 12.05.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu MK SR na rok 2020, č.MK-2888/2020/3.2 AF3-88/2020, zverejnené: 1.06.2020
Mandátna zmluva o poskytnutí právnej pomoci AF3-89/2020, Advokátska kancelária Ivan Syrový s.r.o., zverejnené: 10.06.2020
Zmluva o dielo AF3-101/2020, Martin Gašpar, zverejnené: 8.07.2020
Zmluva o dielo AF3-102/2020, Pavol Bereza, zverejnené: 8.07.2020
Zmluva o dielo AF3-103/2020, Adriena Bartošová, zverejnené: 8.07.2020
Zmluva o partnerstve pri projekte AF2-2/2020, MIB, zverejnené: 23.06.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotogr. zbier. pred. AF3-1/2020, OZ Muzeologická spol. na Matúšovej zemi, zver.: 17.01.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-2/2020, CSC SAV, VEDA, zverejnené: 12.02.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-5/2020, HU SAV, zverejnené: 14.02.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-6/2020, Mgr. Patrícia Ballx, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-7/2020, Mgr. Katarína Beňová, PhD., zverejnené: 30.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-8/2020, doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-9/2020, Mgr. Peter Buday, PhD., zverejnené: 30.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-10/2020, PhDr. Katarína Buganová, zverejnené: 3.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-11/2020, Mgr. Tomáš Dvořák, zverejnené: 15.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-12/2020, Mgr. Štefan Gaučík, PhD., zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-13/2020, Ing. arch. Anna Gondová, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-14/2020, Mgr. Peter Horanský, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-15/2020, Mgr. Erika Javošová, PhD., zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-16/2020, PhDr. Hana Kližanová, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-17/2020, Mgr. Bc. Juraj Kucharík, zverejnené: 31.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-18/2020, Mgr. Ján Kúkel, zverejnené: 30.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-19/2020, Mgr. Rastislav Luz, zverejnené: 28.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-20/2020, PhDr. Margaréta Musilová, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-21/2020, Roland Perényi, PhD., zverejnené: 12.03.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-22/2020, Mgr. Lucia Almášiová, zverejnené: 27.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-56/2020, Schmidtová, Mathédesz, Šefčáková, zverejnené: 5.05.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-57/2020, PhDr. Zuzana Zvarová, zverejnené: 22.05.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-59/2020, Ing. arch. Peter Baxa, zverejnené: 15.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-64/2020, Mgr. Gabriela Kováčová Dudeková, PhD. zverejnené: 29.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-66/2020, PhDr. Štefan Hrivňák, zverejnené: 29.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-69/2020, Mgr. Michaela Kalinová, zverejnené: 15.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-70/2020, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD., zverejnené: 29.04.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-71/2020, Mgr. Zuzana Falathová, zverejnené: 3.04.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. pred. AF3-27/2020, HM SR Bratislava - magazín in.ba, zverej.: 27.01.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. pred. AF3-28/2020, Společnost přátel starožit. hodín, zverej.: 31.01.2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbier. pred. AF3-29/2020, Gemersko-malohontské múzeum, zverejnené: 29.01.2020
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.AF3-4/2018, Generálny investor Bratislava, zverejnené: 10.01.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.AF3-9/2018, Galéria mesta Bratislavy, zverejnené: 16.01.2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva AF3-25/2020, Mgr. Adriana Brázdová, zverejnené30.10.2020
Zmluva o dielo AF3-23/2020, PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., zverejnené: 2.03.2020
Zmluva o dielo AF3-24/2020, Jozef Staško, zverejnené: 30.01,2020
Poistná zmluva AF3-32/2020, UNIQA poisťovňa, a.s., zverejnené: 23.01.2020
Zmluva o spolupráci AF3-36/2020, Citylife s.r.o., zverejnené: 12.02,2020
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov AF3-37/2020, Mgr. Denis Haberland, zverejnené: 10.02.2020
Zmluva č.29/2020 o platbe členského príspevku na rok 2020, Zväz múzeí na Slovensku, zverejnené: 10.02.2020

2021

Faktúry 1.01.-31.01.2021 (3.02.2021)
Faktúry 1.02.-25.02.2021 (26.02.2021)
Faktúry 1.03.-31.03.2021 (2.04.2021)
Faktúry 1.04.-29.04.2021 (3.05.2021)
Faktúry 3.05.25.07.2021 (8.06.2021)

2020

Faktúry 1.01.-31.01.2020 (3.02.2020)
Faktúry 3.02.-28.02.2020 (2.03.2020)
Faktúry 1.03.-31.03.2020 (2.04.2020)
Faktúry 1.04.-30.04.2020 (4.05.2020)
Faktúry 4.05.-29.05.2020 (1.06.2020)
Faktúry 1.06.-30.06.2020 (2.07.2020)
Faktúry 1.07.-29.07.2020 (31.07.2020)
Faktúry 3.08.-27.08.2020 (31.08.2020)
Faktúry 2.09.-30.09.2020 (2.10.2020)
Faktúry 1.10.-30.10.2020 (2.11.2020)
Faktúry 2.11.-30.11.2020 (4.12.2020)
Faktúry 1.12.-31.12.2020 (4.01.2021)

2019

Faktúry 2.01.-31.01.2019 (4.02.2019)
Faktúry 4.02.-27.02.2019 (1.03.2019)
Faktúry 1.03.-27.03.2019 (29.03.2019)
Faktúry 1.04.-29.04.2019 (2.05.2019)
Faktúry 2.05.-31.05.2019 (3.06.2019)
Faktúry 1.06.-28.06.2019 (1.07.2019)
Faktúry 1.07.-31.07.2019 (2.08.2019)
Faktúry 1.08.-27.08.2019 (30.08.2019)
Faktúry 2.09.-30.09.2019 (3.10.2019)
Faktúry 1.10.-31.10.2019 (4.11.2019)
Faktúry 4.11.-29.11.2019 (2.12.2019)
Faktúry 2.12.-30.12.2019 (3.01.2020)

2018

Faktúry 02.01.-31.01.2018 (2.02.2018)
Faktúry 01.02.-26.02.2018 (1.03.2018)
Faktúry 01.03.-29.03.2018 (2.04.2018)
Faktúry 3.04.-30.04.2018 (3.05.2018)
Faktúry 2.05.-29.05.2018 (1.06.2018)
Faktúry 1.06.-12.06.2018 (15.06.2018)
Faktúry 12.06.-29.06.2018 (2.07.2018)
Faktúry 2.07.-31.07.2018 (3.08.2018)
Faktúry 1.08.-31.08.2018 (3.09.2018)
Faktúry 2.09.-29.09.2018 (2.10.2018)
Faktúry 1.10.-31.10.2018 (2.11.2018)
Faktúry 5.11.-30.11.2018 (3.12.2018)
Faktúry 3.12.-27.12.2018 (31.12.2018)

2021

Objednávky 4.01.-7.01.2021 (15.01.2021)
Objednávky 3.02.-25.02.2021 (5.03.2021)
Objednávky 3.03.-17.03.2021 (26.03.2021)
Objednávky 23.03.-25.03.2021 (6.04.2021)
Objednávky 8.04.-14.04.2021 (22.04.2021)
Objednávky 26.04.-27.04.2021 (6.05.2021)
Objednávky 26.06.-10.06.2021 (15.06.2021)

2020

Objednávky 1.01.-22.01.2020 (27.01.2020)
Objednávky 24.01.-4.02.2020 (7.02.2020)
Objednávky 5.02.- 20.02.2020 (24.02.2020)
Objednávky 26.02.-5.03.2020 (6.03.2020)
Objednávky 10.03.-16.03.2020 (19.03.2020)
Objednávky 19.03.-1.04.2020 (3.04.2020)
Objednávky 3.04.-27.04.2020 (30.04.2020)
Objednávky 30.04.-11.05.2020 (14.05.2020)
Objednávky 13.05.-27.05.2020 (29.05.2020)
Objednávky 1.06.-16.06.2020 (19.06.2020)
Objednávky 22.06.-29.06.2020 (2.07.2020)
Objednávky 2.07.-6.07.2020 (7.07.2020)
Objednávky 15.07.-5.08.2020 (7.08.2020)
Objednávky 11.08.-2.09.2020 (4.09.2020)
Objednávky 4.09.-21.09.2020 (23.09.2020)
Objednávky 22.09.-2.10.2020 (5.10.2020)
Objednávky 5.10.-26.10.2020 (28.10.2020)
Objednávky 2.11.-26.11.2020 (30.11.2020)
Objednávky 1.12.-11.12.2020 (14.12.2020)
Objednávky 15.12.-18.12.2020 (21.12.2020)

2019

Objednávky 7.01.-21.01.2019 (28.01.2019)
Objednávky 28.01.-14.02.2019 (21.02.2019)
Objednávky 18.02.-5.03.2019 (11.03.2019)
Objednávky 6.03.-27.03.2019 (2.04.2019)
Objednávky 29.03.-16.04.2019 (22.04.2019)
Objednávky 23.04.-30.04.2019 (6.05.2019)
Objednávky 6.05.-10.05.2019 (16.05.2019)
Objednávky 13.05.-28.05.2019 (3.06.2019)
Objednávky 30.05.-12.06.2019 (17.06.2019)
Objednávky 18.06.-26.06.2019 (2.07.2019)
Objednávky 1.07.-9.07.2019 (15.07.2019)
Objednávky 10.07.-17.07.2019 (22.07.2019)
Objednávky 29.07.-16.08.2019 (22.08.2019)
Objednávky 19.08.-27.08.2019 (3.09.2019)

2018

Objednávky 5.01.-18.01.2018 (24.01.2018)
Objednávky 22.01.-6.02.2018 (12.02.2018)
Objednávky 6.02.-12.02.2018 (16.02.2018)
Objednávky 15.02.-26.02.2018 (2.03.2018)
Objednávky 26.02.-15.03.2018 (20.03.2018)
Objednávky 19.03.-28.03.2018 (2.04.2018)
Objednávky 4.04.-6.04.2018 (10.04.2018)
Objednávky 10.04.-17.04.2018 (23.04.2018)
Objednávky 20.04.-3.05.2018 (8.05.2018)
Objednávky 7.05.-21.05.2018 (25.05.2018)
Objednávky 22.05.-4.06.2018 (8.06.2018)
Objednávky 4.06.-14.06.2018 (19.06.2018)
Objednávky 15.06.-29.06.2018 (5.07.2018)
Objednávky 2.07.-18.07.2018 (23.07.2018)
Objednávky 23.07.-1.08.2018 (6.08.2018)
Objednávky 3.08.-27.08.2018 (31.08.2018)
Objednávky 28.08.-12.09.2018 (17.09.2018)
Objednávky 14.09.-1.10.2018 (5.10.2018)
Objednávky 3.10.-17.11.2018 (21.11.2018
Objednávky 23.10.-29.10.2018 (2.11.2018)
Objednávky 6.11-21.11.2018 (26.11.2018)
Objednávky 21.11.-5.12.2018 (7.12.2018)
Objednávky 13.12.-28.12.2018 (30.12.2018)

2021

Smernica o tvorbe, použití a rozpustení opravných položiek k pohľadávkam
Smernica o držaní a činnosti psov na pracovisku NKP Devín
Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Vnútorný platový predpis
Vedenie pokladne v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Účtovná závierka v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice
Smernica pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v podmienkach príspevkovej organizácie
Smernica o zásadách v konaní pri škodách v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o zásadách čerpania finančných prostriedkov na prezentačné a propagačné účely v podmienkach príspevkovej organizácie
Smernica o vnútornom kontrolnom systéme
Smernica o verejnom obstarávaní 2019
Smernica o účtovaní kurzových rozdielov v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o tvorbe čerpaní a účtovaní sociálneho fondu v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica a o pracovných cestách a cestovných náhradách v podmienkach príspevkovej organizácie MMB
Smernica o evidencii, zaraďovaní, vyraďovaní a odpisovaní dlhodobého majetku a drobného dlhodobého majetku
Smernica o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov pre MMB
Dodatok č.1 k Smernici o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov pre MMB
Vnútropodniková smernica, nariadenie HOME-OFFICE