Pre školy

Múzeum má budúcnosť
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Pre školy

Múzeum má budúcnosť
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Poďme spolu poznávať minulosť.

LEKTORSKÉ PROGRAMY

 

 • Ako sa Bratislava stala mestom

Miesto: Stará radnica – časť expozície dejín mesta

Trvanie: 60 – 90 minút

Vhodné pre:  I. a II. Stupeň ZŠ, SŠ

Obsah:

Aby mesto fungovalo, musí ho niekto riadiť. Tak to bolo aj prípade mesta Bratislavy. O tom, kto má stáť na čele mesta a starať sa o neho hovorí Privilégium Ondreja III. z roku 1291. Tento dokument položil základ mestskej samosprávy a určil jej pravidlá. Na komentovanej prehliadke v Expozícii dejín mesta sa pozrieme bližšie do autentických priestorov, ktoré kedysi mestská rada používala. Budeme hovoriť o richtároch, o tom ako sa riešili spory medzi obyvateľmi, o práci mestských radných a iných zamestnancoch, ale aj o tom ako prebiehali voľby.

 

 • Antická Gerulata

Miesto: Antická Gerulata (Rusovce)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: II. Stupeň ZŠ, SŠ

Obsah:

Počas komentovanej prehliadky spolu so žiakmi a žiačkami preskúmame príbeh antických pamiatok. Zoznámime sa s vývojom vojenského tábora Gerulata, ktorý bol zapísaný aj do zoznamu UNESCO. Jeho poloha je jedinečná v tom, že chránil Carnuntum, hlavné mesto Hornej Panónie. Nájdené predmety každodennej potreby vypovedajú veľa o živote na tomto území. Kto všetko v ňom a v jeho okolí býval? Ako sa tábor v čase vyvíjal a menil? Antickú Gerulatu zasadíme do kontextu Limes Romanus a dejín Rímskej ríše. Pri samostatnej práci s pracovným listom budeme zisťovať informácie o nálezoch z expozície. Aktuálna expozícia Antickej Gerulaty reflektuje vojenský a civilný život jej obyvateľov spolu s náboženskými spôsobmi pochovávania.

 

 • Hrad Devín

Miesto: Hrad Devín

Trvanie: 45 minút

Vhodné pre: II. Stupeň ZŠ, SŠ

Obsah:

Hrad Devín píše svoju históriu už viac ako 7000 rokov. Na lektorskom výklade máte možnosť dozvedieť sa viac o existencii a vývoji hradu. Budete putovať do obdobia praveku, predstavia sa vám rímski vojenskí legionári a bližšie sa pozriete aj na život Slovanov. A týmto ani zďaleka neskončíme. Hrad Devín patril aj mnohým šľachtickým rodinám. Tie hrad prestavovali a dostavovali podľa svojej potreby a aktuálneho umeleckého vkusu. Hrad Devín bol tiež zasiahnutý mnohými bitkami, medzi inými je s jeho históriou spojený aj Napoleon Bonaparte. Hrad sa stal významným symbolom v časoch štúrovcov a je ním dodnes. Aj preto sa určite oplatí navštíviť ho.

 

 • Múzeum Janka Jesenského

Miesto: Múzeum Janka Jesenského. (Múzeum je prístupné len po objednaní na prehliadku s lektorom).

Trvanie: 30 minút

Vhodné pre: II. Stupeň ZŠ, SŠ

Obsah:

Príďte sa zoznámiť s tým, ako kedysi bývali Janko a Anna Jesenskí, dve významné postavy slovenskej inteligencie a vyššej strednej vrstvy v medzivojnovom období. Byt Jesenských sa nachádza na zvýšenom prízemí vily Jakuba Sonnenfelda, ktorú navrhol významný slovenský architekt židovského pôvodu Friedrich Weinwurm. Prejdete sa autentickými priestormi bytu, tiež si budete môcť pozrieť dobový nábytok pochádzajúci z pozostalosti Jesenských a porozprávame si o ich živote v Bratislave.

 

 • Ľudia a mesto

Miesto: Apponyiho palác (výstava je otvorená od 22.9.2022).

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: I. a II. Stupeň ZŠ, SŠ

Nová výstava Ľudia a mesto prezentuje obraz mesta a jeho obyvateľov od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Počas lektorského výkladu si spolu žiakmi a žiačkami porozprávame o vývoji mesta Bratislava. V úvode pomocou časovej osi si začleníme mesto do štátnopolitického rámca, povieme si o významných udalostiach a osobnostiach dejín. Vývoj mestského priestoru žiaci a žiačky spoznajú štyri samostatné miestnosti – Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch. Vývoj mesta je doplnený zasadením do geograficky vytvoreného priestoru riekou Dunaj a podobami právneho postavenia mesta. Vo výstave sa nachádza aj mnoho mapových, grafických a iných vizuálnych interaktívnych prvkov. Určite zaujme aj zásadný prvok výstavy, ktorým je zakomponovanie životného štýlu obyvateľov (anonymných ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti, archívnych prameňov dokladajúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľov mesta.

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY:

 

 • Čo je to múzeum?

Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Obsah:

Čo je to múzeum? Kto v ňom pracuje? Ako múzeum funguje a čo také múzeum robí? Radi zodpovieme tieto aj ďalšie otázky. Spolu so žiakmi a žiačkami si vysvetlíme, ako múzeum vzniká a aké zaujímavé veci robí. Vyskúšame si aj prácu odborných pracovníkov múzea, ako je knihovník, reštaurátorka, kustód a kurátorka alebo aj výstavný architekt. V múzeu sa deje množstvo zaujímavých vecí a žiaci a žiačky sa môžu na chvíľu stať ich súčasťou.

 

 • Kto je to archeológ?

Miesto: Antická Gerulata (Rusovce)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Obsah:

Chcete žiakom a žiačkam sprostredkovať skúsenosť samostatného objavovania histórie? V tomto programe si vyskúšajú vzrušujúcu, ale aj náročnú prácu archeológa či archeologičky. Zoznámia sa s množstvom úloh, ktoré musia plniť, postupnosťou ich práce, ale aj s tým, čo všetko vo svojej práci dokumentujú. Potom ako sami vykopú vlastný archeologický nález, realizujú jeho dôslednú odbornú dokumentáciu. Následne v expozícii vyhľadajú podobné nálezy a bližšie spoznajú ich príbeh.

 

 • Život na hranici Rímskej ríše

Miesto: Antická Gerulata (Rusovce)

Trvanie: 60 minút

Vhodné pre: II. Stupeň ZŠ, SŠ

Obsah:

Ako vyzeral bežný deň rímskeho vojaka? Ako fungovala obec na hranici Limes Romanus? Ako sa stavali rímske vojenské tábory? Antická Gerulata ako rímsky vojenský tábor typu castellum ponúka odpovede na všetky tieto otázky a aj mnohé iné. Spolu sa pozrieme na každodennosť vojenskej služby, na fungovanie obchodu s tovarom, na mnohé remeslá, ktoré Rimania ovládali, ale aj na výstavbu samotného tábora. Žiaci a žiačky v skupinovej práci zistia informácie o živote rímskeho vojaka, o výstavbe a prestavbe tábora Gerulata, o civilnom obyvateľstve a remeslách, ale aj o rímskom pochovávaní mŕtvych a ich božstvách.

Podmienky rezervácie:

V prípade záujmu o rezervovanie termínu pre vašu školu kontaktuje našu múzejnú pedagogičku Zuzana Zahradníčkovú telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Je potrebné sa objednať v dostatočnom časovom predstihu, minimálne týždeň pred termínom Vašej návštevy.

 

Vstupné:

Pre expozície

 

 • Stará radnica (Expozícia dejín mesta) +/- výstup na vežu
 • Apponyiho palác
 • Antická Gerulata

2€ na žiaka, na 10 žiakov jeden pedagogický dozor zdarma

 

 • Múzeum hodín
 • Múzeum farmácie
 • Múzeum Arthura Fleischmanna
 • Pamätný dom J. N. Hummela

1€ na žiaka, na 10 žiakov jeden pedagogický dozor zdarma

 

Pracovné listy
 
 

Aktuality Oznamy

Vážené návštevníčky a vážení návštevníci, Múzeum mesta Bratislavy pre Vás pripravilo nové vzdelávacie a lektorské programy na školský rok 22/23. Celú ponuku s popisom nájdete nižšie na tejto stránke, voľne k stiahnutiu. Tešíme sa na Vás.
V prípade záujmu návštevy Múzea mesta Bratislavy so školskou skupinou sa dopredu ohláste na emailovej adrese zuzana.zahradnickova@bratislava.sk alebo na telefónnom čísle +421 259 100 827.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladni Starej radnice.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Interaktívne objekty
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Pre školy
Galéria
Zobraziť galériu
Oživené učebnice
Publikácie
Publikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Regina Spravodajská televízia TA3 – správy a aktuality online Život.sk CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Literárne informačné centrum Fond na podporu umenia Slovensko - „Hrdo a Srdcom“ spoznávaj to pravé slovenské Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Vydavateľstvo BUVIK | vydavateľstvo kníh pre deti Wiky.sk