Pre školy

Poďme spolu poznávať minulosť.
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@mmb.sk, +421 259 100 827, +421 911 714 278

Pre školy

Poďme spolu poznávať minulosť.
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@mmb.sk, +421 259 100 827, +421 911 714 278

Príďte so žiakmi a žiačkami navštíviť autentické priestory a priblížiť sa histórii. Aktuálny program na rok 2023/2024 nájdete nižšie.  

 

Spôsob rezervácie: 

V prípade záujmu o rezervovanie termínu pre vašu školu nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Je potrebné objednať sa v dostatočnom časovom predstihu, minimálne týždeň pred termínom návštevy. 

Pri objednávaní prosíme o poskytnutie nasledujúcich informácií: 

  • dátum a preferovaný čas návštevy (múzeá otvárame o 10.00 a to je najskorší čas k dispozícii, v prípade hradu Devín poskytujeme len presne stanovené časové termíny), 

  • program z ponuky (uveďte jeho názov), 

  • počet žiakov, ktorých chcete na program prihlásiť (z kapacitných dôvodov je možné venovať sa skupinám s maximálnym počtom 25 žiakov a žiačok, väčšie skupiny po vzájomnej dohode), 

  • počet pedagógov a pedagogičiek – sprievodných osôb, 

  • ročník/vek žiakov a žiačok, 

  • názov školy, z ktorej k nám prichádzate, 

  • meno zodpovedného pedagóga/pedagogičky za skupinu, 

  • kontakt na pedagóga/pedagogičku (email a telefónne číslo), 

  • dôvod, prečo chcete navštíviť naše múzeum – preberali ste učebnú látku, ktorá sa týka niektorej z našich lokalít? Dajte nám vedieť, aby sme program pre skupinu čo najlepšie prispôsobili.  

  

VZDELÁVACIE PROGRAMY: 

 

ČO JE TO MÚZEUM?
Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica (Expozícia je otvorená celoročne)
Trvanie: 60 minút
Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: múzeum, knižnica, fungovanie múzea, činnosti múzea, knihovník, kustód, reštaurátor, kurátor, dokumentátor

Ako múzeum funguje a čo všetko sa tu deje? Spolu so žiakmi a žiačkami si vysvetlíme, ako múzeum vzniká a aké zaujímavé veci robí. Vyskúšame si aj prácu odborného personálu múzea, ako je knihovník, reštaurátorka, kustód alebo kurátorka.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku.

 

✹ AKO SA BRATISLAVA STALA MESTOM?
Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica (Expozícia je otvorená celoročne)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: historické pamiatky v obci, mestská samospráva, stredoveké mesto, privilégiá, richtár, mestské voľby, súdnictvo, mestský archív, mestskí zamestnanci, korunovácie, šľachta

Aby mesto fungovalo, musí ho niekto riadiť. Tak to bolo aj v prípade mesta Bratislavy. Žiaci a žiačky preskúmajú autentické historické priestory Starej radnice, ktoré kedysi používala mestská rada. Dozvedia sa viac o richtároch, o tom, ako sa riešili spory medzi obyvateľstvom, o práci mestských radných a iných zamestnancov, ale aj o voľbách.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku.

 

KTO JE TO ARCHEOLÓG?
Miesto: Antická Gerulata (Expozícia je otvorená od apríla do októbra)
Trvanie: 60 minút
Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
Kľúčové slová: archeológ, vykopávky, artefakty, múzeum, hmotné historické pramene, letopočet, región, stretávanie kultúr

Žiaci a žiačky si vyskúšajú vzrušujúcu, ale aj náročnú prácu archeológa či archeologičky. Zoznámia sa s množstvom úloh, ktoré musia plniť, postupnosťou ich práce, ale aj s tým, čo všetko vo svojej práci dokumentujú.

Výška vstupného za program: 1€ na žiaka/žiačku. Program je limitovaný na 25 žiakov a žiačok pre kapacitu priestorov. 

 

 ŽIVOT NA HRANICI RÍMSKEJ RÍŠE
Miesto: Antická Gerulata (Expozícia je otvorená od apríla do októbra)
Trvanie: 60 minút
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: Rímska ríša, Limes Romanus, vojaci, každodennosť, vojenský tábor, architektúra, život civilného obyvateľstva, pohrebný rítus, rímske náboženstvo, UNESCO

Čo je to Antická Gerulata a ako sa v nej žilo? Žiaci a žiačky pomocou skupinovej práce preskúmajú dejiny Rimanov na Slovensku a zistia informácie o živote rímskeho vojaka, o výstavbe a prestavbe tábora Gerulata, o civilnom obyvateľstve a remeslách, ale aj o rímskom pochovávaní mŕtvych a ich božstvách. Spolu sa pozrieme aj na virtuálny model UNESCO pamiatky.

Výška vstupného za program: 1€ na žiaka/žiačku.

 

SPOZNÁVAME HRAD DEVÍN
Miesto: Hrad Devín (Hrad je prístupný celoročne. Otváracie hodiny sa delia na letnú a zimnú sezónu)
Trvanie: 60 minút
Vhodné pre: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
Kľúčové slová: praveké osídlenie, Kelti, Germáni, Rimania, Veľká Morava, stredoveký hrad, Napoleon Bonaparte, štúrovci, pamiatka ako symbol, hrad v dejinách 20. storočia

Hrad Devín so svojou bohatou minulosťou má čo ukázať. Spolu so žiakmi a žiačkami spoznáme jeho minulosť pomocou interaktívnej mapy hradu, preskúmame všetky obdobia a prostredníctvom zaujímavých úloh sa pozrieme aj na to, čo si možno bežne nevšimneme.

Výška vstupného za program: 3€ na žiaka/žiačku v letnej sezóne, 2€ na žiaka/žiačku v zimnej sezóne.

 

✹ KOLÁŽ MINULOSTI
Miesto: Výstava 60. v Bratislave, Apponyiho palác (október – máj 2024)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre: I. stupeň ZŠ
Kľúčové slová: fotografia, plagát, noviny, 60. roky 20. storočia, Bratislava, koláž

Žiaci a žiačky spoznajú zaujímavú éru 60. rokov 20. storočia Bratislavy a jej obyvateľov a obyvateľky. Pozrieme sa na to, čo v tomto období poznali deti, ako vyzeralo ich okolie a čo sa v meste dialo. Na záver si vytvoríme koláž z fotografií, novín a plagátov ako ukážku týchto čias.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. Program je limitovaný na 25 žiakov a žiačok pre kapacitu priestorov. 

 

✹ ZLATÉ ŠESŤDESIATE
Miesto: Výstava 60. v Bratislave, Apponyiho palác (október – máj 2024)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre: 5. – 8. ročník ZŠ
Kľúčové slová: 60. roky 20. storočia, Bratislava, socializmus, medzigeneračné spoznávanie, spoločnosť, každodenný život, kultúra

Ako vyzerala Bratislava v čase tzv. „zlatých šesťdesiatych“? Spolu so žiakmi a žiačkami sa pustíme do pátrania v príbehoch o obyvateľstve Bratislavy a spoznáme pestré 60. rokov 20. storočia. Pátrať nám pomôžu fotografie, noviny, plagáty a predmety múzea. Porovnáme si aj rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku.

 

✹ ROKY PESTROSTI
Miesto: Výstava 60. v Bratislave, Apponyiho palác (október – máj 2024)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre: 9. ročník ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: 60. roky 20. storočia, Bratislava, socializmus, komunizmus, ČSSR, medzigeneračné spoznávanie, spoločnosť, každodenný život, kultúra

60. roky 20. storočia sú obdobím veľkej pestrosti v rôznych oblastiach. Žiaci a žiačky budú skúmať rozdiely medzi oficiálnou politikou štátu a súkromným životom obyvateľstva. Budeme hľadať rozdiely a pomôžu nám dobové fotografie a novinové články. Ako to mohlo vyzerať v takej jednej rodine? Pomocou role-play žiaci a žiačky objavia, aké možnosti v daných časoch boli a čo zaujímavé sa vtedy dialo.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku.

 

✹ BRÁNIME MESTO
Miesto: Michalská veža (Expozícia je otvorená celoročne)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
Kľúčové slová: mestské hradby, stredoveké mesto, Bratislava, fungovanie mesta

Ako asi vyzeralo mestom s hradbami? A čo všetko stredoveká Bratislava mala a poznala? Michalská veža bola jednou zo vstupných brán do mesta. Spolu so žiakmi a žiačkami odhalíme, na čo mestá potrebovali hradby, ako sa stavali a ako fungovali. Vysvetlíme si, čo bolo úlohou Michalskej veže, a následne si vlastné mesto v hradbách postavíme.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. Program je limitovaný na 25 žiakov a žiačok pre kapacitu priestorov. 

 

✹ FORTIFIKÁCIA BRATISLAVY
Miesto: Michalská veža (Expozícia je otvorená celoročne)
Trvanie: 60 – 90 minút
Vhodné pre:
Kľúčové slová: mestské hradby, stredoveké mesto, Bratislava, fungovanie mesta

Ako vyzerali mestá v stredoveku a na čo vlastne potrebovali hradby? Čo všetko stredoveká Bratislava mala a poznala? Spolu so žiakmi a žiačkami sa pozrieme do Michalskej veže a objavíme, na čo slúžila, ako fungovali mestské hradby a ako sa stavali. Nazrieme tak do života mesta v stredoveku.

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku.

 

LEKTORSKÉ VÝKLADY V EXPOZÍCIÁCH MMB:

 

PRÍBEH HRADU DEVÍN
Miesto: Hrad Devín (Hrad je prístupný celoročne. Otváracie hodiny sa delia na letnú a zimnú sezónu)
Trvanie: 45 – 60 minút
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: praveké osídlenie, Kelti, Germáni, Rimania, Veľká Morava, stredoveký hrad, Napoleon Bonaparte, štúrovci, pamiatka ako symbol, hrad v dejinách 20. storočia

Hrad Devín píše svoju históriu už viac ako 7 000 rokov. Počas lektorského výkladu máte možnosť dozvedieť sa viac o existencii a vývoji hradu od pravekého osídlenia po súčasnosť. Spolu so žiakmi a žiačkami sa zamyslíme aj nad symbolikou miesta a jeho významom pre spoločnosť.

Výška vstupného za program: 3€ na žiaka/žiačku v letnej sezóne, 2€ na žiaka/žiačku v zimnej sezóne.

 

✹ NA SKOK K JESENSKÝM
Miesto: Múzeum Janka Jesenského (Múzeum je prístupné len po objednaní na prehliadku s lektorským výkladom)
Trvanie: 30 minút
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ
Kľúčové slová: literatúra, kultúra medzivojnového obdobia, funkcionalizmus, architektúra, bývanie, intelektuálne umelecké kruhy

Príďte sa zoznámiť s tým, ako kedysi bývali Janko a Anna Jesenskí, dve významné postavy slovenskej inteligencie a vyššej strednej vrstvy v medzivojnovom období. Byt sa nachádza vo vile Jakuba Sonnenfelda, ktorú navrhol popredný slovenský architekt židovského pôvodu Friedrich Weinwurm. Prejdeme sa autentickými priestormi bytu, pozrieme si dobový nábytok a porozprávame si o živote v Bratislave.

Vstupné zdarma.

Aktuality Oznamy

Vážené návštevníčky a vážení návštevníci, Múzeum mesta Bratislavy pre Vás pripravilo nové vzdelávacie a lektorské programy na školský rok 23/24. Celú ponuku s popisom nájdete nižšie na tejto stránke, voľne k stiahnutiu. Tešíme sa na Vás.
V prípade záujmu návštevy Múzea mesta Bratislavy so školskou skupinou sa dopredu ohláste na emailovej adrese zuzana.zahradnickova@mmb.sk alebo na telefónnom čísle +421 259 100 827.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladni Starej radnice.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Interaktívne objekty
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Pre školy
Galéria
Zobraziť galériu
Publikácie
Publikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Devín Rádio FM CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Fond na podporu umenia Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Historická revue