Pre školy

Poďme spolu poznávať minulosť.
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Pre školy

Poďme spolu poznávať minulosť.
Primaciálne námestie 3, Bratislava, vchod z nádvoria Starej radnice
zuzana.zahradnickova@bratislava.sk,+421 259 100 827, +421 911 714 278

Príďte so žiakmi a žiačkami navštíviť autentické priestory a priblížiť sa histórii. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre školy tematické lektorské výklady aj vzdelávacie programy. Aktuálny program na rok 2022/2023 nájdete nižšie.  

Spôsob rezervácie: 

V prípade záujmu o rezervovanie termínu pre vašu školu nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Je potrebné objednať sa v dostatočnom časovom predstihu, minimálne týždeň pred termínom návštevy. 

Pri objednávaní prosíme o poskytnutie nasledujúcich informácií: 

  • dátum a preferovaný čas návštevy (múzeá otvárame o 10.00 a to je najskorší čas k dispozícii, v prípade hradu Devín poskytujeme len presne stanovené časové termíny), 

  • program z ponuky (uveďte jeho názov), 

  • počet žiakov, ktorých chcete na program prihlásiť (z kapacitných dôvodov je možné venovať sa skupinám s maximálnym počtom 25 žiakov a žiačok, väčšie skupiny po vzájomnej dohode), 

  • počet pedagógov a pedagogičiek – sprievodných osôb, 

  • ročník/vek žiakov a žiačok, 

  • názov školy, z ktorej k nám prichádzate, 

  • meno zodpovedného pedagóga/pedagogičky za skupinu, 

  • kontakt na pedagóga/pedagogičku (email a telefónne číslo), 

  • dôvod, prečo chcete navštíviť naše múzeum – preberali ste učebnú látku, ktorá sa týka niektorej z našich lokalít? Dajte nám vedieť, aby sme program pre skupinu čo najlepšie prispôsobili.  

  

VZDELÁVACIE PROGRAMY: 

 

✹  ČO JE TO MÚZEUM? 

Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica (Múzeum je otvorené celoročne.) 

Trvanie: 60 minút 

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ 

⋆ Kľúčové slová: múzeum, knižnica, archív, mapa, fungovanie múzea, činnosti múzea, knihovník, kustód, reštaurátor, kurátor 

Čo je to múzeum? Kto v ňom pracuje? Ako múzeum funguje a čo také múzeum robí? Radi zodpovieme tieto aj ďalšie otázky. Spolu so žiakmi a žiačkami si vysvetlíme, ako múzeum vzniká a aké zaujímavé veci robí. Vyskúšame si aj prácu odborných pracovníkov múzea, ako je knihovník, reštaurátorka, kustód a kurátorka alebo aj výstavný architekt. V múzeu sa deje množstvo zaujímavých vecí a žiaci a žiačky sa môžu na chvíľu stať ich súčasťou. 

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. 

 

✹ VODNÝ TVORCA – DUNAJ 

Miesto: Výstava Ľudia a mesto, Apponyiho palác (výstava je otvorená do 9. 7. 2023) 

Trvanie: 90 minút 

Vhodné pre: MŠ a I. stupeň ZŠ 

⋆ Kľúčové slová: Dunaj, rieky, povodne, Bratislava, vývoj mesta, bratislavské mosty, rybár, trhovníčka, lodník 

Prechádzali ste sa už niekedy okolo rieky Dunaj? Dnes je to mohutná rieka, kedysi to tak ale nebolo. Vo výstave Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy sa spolu s deťmi pozrieme na to, ako a prečo sa rieka menila. Dunaj bol aj je veľmi významný pre život obyvateľstva mesta Bratislavy. Preto si ukážeme, ako v minulosti ovplyvňoval ich dni a aký druh práce im ponúkal. Na záver nás čaká tvorenie našej vlastnej predstavy, ako Dunaj vyzeral alebo ako by mohol vyzerať v budúcnosti. 

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. Program je limitovaný na 25 žiakov a žiačok pre kapacitu priestorov.  

 

 ✹  MESTO V HRADBÁCH  

Miesto: Výstava Ľudia a mesto, Apponyiho palác (výstava je otvorená do 9. 7. 2023) 

Trvanie: 60 – 90 minút 

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ 

⋆ Kľúčové slová: stredoveké mesto, mestské hradby, vznik mesta Bratislava, mestská samospráva, cechy 

Už ste niekedy obdivovali stredoveké mestá a ich fascinujúce hradby? Aj Bratislava ich kedysi mala, ale dnes z nich stojí už len malá časť. Ako teda asi vyzeralo mestom s hradbami? A čo všetko stredoveká Bratislava mala a poznala? Vo výstave Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy sa spolu so žiakmi a žiačkami pozrieme na modely mesta v hradbách, porozprávame sa o funkcii hradieb, o tom, aké budovy Bratislava mala, ale taktiež kto v nej žil a pracoval. Následne si spolu vytvoríme svoje mesto v hradbách s jeho budovami, uličkami a obyvateľstvom. 

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. Program je limitovaný na 25 žiakov a žiačok pre kapacitu priestorov.  

 

✹ KTO JE TO ARCHEOLÓG? 

Miesto: Antická Gerulata, Rusovce (Múzeum je otvorené od apríla do októbra.) 

Trvanie: 60 minút 

Vhodné pre: MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ 

⋆ Kľúčové slová: archeológ, vykopávky, artefakty, múzeum, hmotné historické pramene, letopočet, región, stretávanie kultúr 

Chcete žiakom a žiačkam sprostredkovať skúsenosť samostatného objavovania histórie? V tomto programe si vyskúšajú vzrušujúcu, ale aj náročnú prácu archeológa či archeologičky. Zoznámia sa s množstvom úloh, ktoré musia plniť, postupnosťou ich práce, ale aj s tým, čo všetko vo svojej práci dokumentujú. Potom ako vykopú vlastný archeologický nález, realizujú jeho dôslednú odbornú dokumentáciu. Následne v expozícii vyhľadajú podobné nálezy a bližšie spoznajú ich príbeh. 

Výška vstupného za program: 1€ na žiaka/žiačku. 

  

✹  ŽIVOT NA HRANICI RÍMSKEJ RÍŠE 

Miesto: Antická Gerulata, Rusovce (Múzeum je otvorené od apríla do októbra.) 

Trvanie: 60 minút 

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ 

⋆ Kľúčové slová: Rímska ríša, Limes Romanus, vojaci, každodennosť, vojenský tábor, architektúra, život civilného obyvateľstva, pohrebný rítus, rímske náboženstvo, strava Rimanov, UNESCO 

Ako vyzeral bežný deň rímskeho vojaka? Ako fungovala obec na hranici Limes Romanus? Ako sa stavali rímske vojenské tábory? Antická Gerulata ako rímsky vojenský tábor typu castellum ponúka odpovede na všetky tieto otázky a aj mnohé iné. Spolu sa pozrieme na každodennosť vojenskej služby, na fungovanie obchodu s tovarom, na mnohé remeslá, ktoré Rimania ovládali, ale aj na výstavbu samotného tábora. Žiaci a žiačky v skupinovej práci zistia informácie o živote rímskeho vojaka, o výstavbe a prestavbe tábora Gerulata, o civilnom obyvateľstve a remeslách, ale aj o rímskom pochovávaní mŕtvych a ich božstvách. 

Výška vstupného za program: 1€ na žiaka/žiačku.   

 

LEKTORSKÉ PROGRAMY 

  

✹ AKO SA BRATISLAVA STALA MESTOM? 

Miesto: Expozícia dejín mesta, Stará radnica (Múzeum je otvorené celoročne.) 

Trvanie: 60 – 90 minút 

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ 

⋆ Kľúčové slová: historické pamiatky v obci, mestská samospráva, stredoveké mesto, privilégiá, richtár, mestské voľby, súdnictvo, mestský archív, mestskí zamestnanci, korunovácie, šľachta 

Aby mesto fungovalo, musí ho niekto riadiť. Tak to bolo aj v prípade mesta Bratislavy. O tom, kto má stáť na čele mesta a starať sa oň, hovorí privilégium Ondreja III. z roku 1291. Tento dokument položil základ mestskej samosprávy a určil jej pravidlá. Na komentovanej prehliadke v expozícii dejín mesta sa pozrieme do autentických priestorov, ktoré kedysi mestská rada používala. Budeme hovoriť o richtároch, o tom, ako sa riešili spory medzi obyvateľmi, o práci mestských radných a iných zamestnancoch, ale aj o tom, ako prebiehali voľby. 

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. 

  

✹  HRAD DEVÍN 

Miesto: Hrad Devín, Devín (Letná sezóna v mesiacoch apríl až október. Zimná sezóna v mesiacoch november až marec.) 

Trvanie: 45 minút 

Časové termíny na objednanie: 10.15, 12.00, 13.45 hod. 

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ 

⋆ Kľúčové slová: praveké osídlenie, Kelti, Germáni, Rimania, Veľká Morava, stredoveký hrad, Napoleon Bonaparte, štúrovci, pamiatka ako symbol, hrad v dejinách 20. storočia 

Hrad Devín píše svoju históriu už viac ako 7 000 rokov. Na lektorskom výklade máte možnosť dozvedieť sa viac o existencii a vývoji hradu. Budete putovať do obdobia praveku, predstavia sa vám rímski vojenskí legionári a bližšie sa pozriete aj na život Slovanov. A týmto ani zďaleka neskončíme. Hrad Devín patril aj mnohým šľachtickým rodinám. Tie hrad prestavovali a dostavovali podľa svojej potreby a aktuálneho umeleckého vkusu. Hrad Devín bol tiež zasiahnutý mnohými bitkami, medzi inými je s jeho históriou spojený aj Napoleon Bonaparte. Hrad sa stal významným symbolom v časoch štúrovcov a je ním dodnes. Aj preto sa určite oplatí navštíviť ho. 

Výška vstupného za program: 3€ na žiaka/žiačku. 

   

✹  ĽUDIA A MESTO 

Miesto: Apponyiho palác (Výstava je otvorená od 22. 9. 2022 do 9. 7. 2023.) 

Trvanie: 60 minút 

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ 

⋆ Kľúčové slová: historické pamiatky v obci, mesto, osobnosti dejín, Bratislava, rieka Dunaj, sociálne vrstvy, mešťan, tereziánske reformy 

Výstava Ľudia a mesto prezentuje obraz mesta a jeho obyvateľstva od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Počas lektorského výkladu si spolu so žiakmi a žiačkami porozprávame o vývoji mesta Bratislava. V úvode si pomocou časovej osi začleníme mesto do štátnopolitického rámca, povieme si o významných udalostiach a osobnostiach dejín. Vývoj mestského priestoru žiaci a žiačky spoznajú v štyroch samostatných miestnostiach – Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch. Vývoj mesta je doplnený zasadením do geografického priestoru vytvoreného riekou Dunaj a podobami právneho postavenia mesta. Vo výstave sa nachádza aj mnoho mapových, grafických a iných vizuálnych interaktívnych prvkov. Určite zaujme aj zásadný prvok výstavy, ktorým je zakomponovanie životného štýlu obyvateľov (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti, archívnych prameňov dokladajúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva mesta. 

Výška vstupného za program: 2€ na žiaka/žiačku. 

 

✹  MÚZEUM JANKA JESENSKÉHO 

Miesto: Múzeum Janka Jesenského (Múzeum je prístupné len po objednaní na prehliadku s lektorom.) 

Trvanie: 30 minút 

Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ 

⋆ Kľúčové slová: literatúra, kultúra medzivojnového obdobia, funkcionalizmus, architektúra, bývanie, intelektuálne umelecké kruhy 

Príďte sa zoznámiť s tým, ako kedysi bývali Janko a Anna Jesenskí, dve významné postavy slovenskej inteligencie a vyššej strednej vrstvy v medzivojnovom období. Byt Jesenských sa nachádza na zvýšenom prízemí vily Jakuba Sonnenfelda, ktorú navrhol významný slovenský architekt židovského pôvodu Friedrich Weinwurm. Prejdete sa autentickými priestormi bytu, tiež si budete môcť pozrieť dobový nábytok pochádzajúci z pozostalosti Jesenských a porozprávame si o ich živote v Bratislave. 

Výška vstupného za program sú 2€ na žiaka. 

Aktuality Oznamy

Vážené návštevníčky a vážení návštevníci, Múzeum mesta Bratislavy pre Vás pripravilo nové vzdelávacie a lektorské programy na školský rok 22/23. Celú ponuku s popisom nájdete nižšie na tejto stránke, voľne k stiahnutiu. Tešíme sa na Vás.
V prípade záujmu návštevy Múzea mesta Bratislavy so školskou skupinou sa dopredu ohláste na emailovej adrese zuzana.zahradnickova@bratislava.sk alebo na telefónnom čísle +421 259 100 827.
Vstupenky na pravidelné podujatia zakúpite v predpredaji v pokladni Starej radnice.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Interaktívne objekty
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Pre školy
Galéria
Zobraziť galériu
Oživené učebnice
Publikácie
Publikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutiePublikácia na stiahnutie
#MuzeumMestaBratislavy

Partneri

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS.sk Rádio Devín Rádio FM CITYLIFE | Čo sa deje v Bratislave a okolí in.ba - informačný magazín Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS.sk Bratislavskykraj.sk - Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja
Fond na podporu umenia Múzeum mesta Bratislavy | Bratislava – Staré Mesto | GoOut Historická revue