20.04.2022 - 01.05.2022
Historický archív, Stará radnica

mmba@bratislava.sk

Výstava prezentuje erbové privilégium Žigmunda Luxemburského pre Bratislavu z roku 1436. Výnimočná výsadná listina je vyhotovená v dvoch origináloch.

Výnimočná výsadná listina je vyhotovená v dvoch origináloch. Na listine je vyobrazená miniatúra pečate, no ide o udelenie erbu, resp. heraldického znamenia. Heraldickým znamením je opevnenie s tromi vežami a bránou.

Symbolické znázornenie mesta Bratislava používala vo svojich pečatiach približne od polovice 13. storočia. Obyvatelia mesta dostali právo sa ním prezentovať na listinách vydaných mestskou kanceláriou, používať ho na zástavách, koruhvách, stanoch a mestskom majetku.

Pôsobivé je aj výtvarné stvárnenie oboch listín. Ich tvorcom je viedenský majster Michal. Žigmund Luxemburský reflektoval tradíciu používania heraldického znamenia v meste, ktorá pretrvala až do súčasnosti. Uchovalo sa aj používanie mestských farieb: červenej a striebornej (resp. bielej).

˃˃˃ 19. 4. – 3. 5. 2022 ˂˂˂
Stará radnica, Historický archív
Spolupráca: Archív mesta Bratislavy
Texty a výber fotografií: PhDr. Štefan Hrivňák
Odborná spolupráca: PhDr. Elena Kurincová

Súčasťou expozície bude aj interaktívna aplikácia, ktorá zábavným spôsobom prináša verejnosti slovenskú verziu listiny. Diváci a diváčky sú vyzvaní/é, aby sa zapojili do dialógu s kráľom Žigmundom a stali sa na chvíľu jeho pisárom či pisárkou. Okrem zapisovania listiny sa tak dozvedia aj súvislosti spomínané v tomto dokumente.

Autor aplikácie: Matej Novotný

 

Vstupenky v predaji v pokladni Starej radnice.

Vstupné podľa aktuálneho cenníka do Expozície dejín mesta.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube