13.09.2022 - 14.09.2022
Faustova sieň, Stará radnica

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

„Aké cenné pamiatky sú nazhromaždené v bratislavskom mestskom múzeu a v mestskom bratislavskom archíve neúnavným a zaslúžilým jeho organizátorom...!“ Odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ovídia Fausta (1896 – 1972)

Dr. Ovídius Faust – významná osobnosť dejín Bratislavy, zamestnanec mestského archívu, neskôr Mestského múzea. Bol vedúcou osobnosťou Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré vznikli spojením archívu, knižnice a múzea v roku 1923. Vo svojej praxi sa zaslúžil o dokumentovanie Bratislavy a jej okolia, známa je jeho zberateľská, publikačná i edičná činnosť. Od roku 1955 pracoval v dnešnom Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde dokumentoval umelecko-historické pamiatky Západoslovenského kraja. Napriek životným peripetiám súvisiacim s jeho nemeckou národnosťou a prácou počas vojnovej Slovenskej republiky ho múzejná i kultúrna obec všeobecne považovala za skúseného odborníka a za svoju prácu získal i viaceré ocenenia. Svoju pozostalosť o. i. venoval aj dnešnému Múzeu mesta Bratislavy.

 

PROGRAM


POKYNY A INFORMÁCIE

  • Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním skenu vyplnenej prihlášky (nájdete nižšie) na adresu: viera.majchrovicova@bratislava.sk, do 31. augusta 2022.

  • Informácie k spôsobu konania, t. j. prípadnú avizovanú formu online, oznámime prihláseným účastníkom e-mailom.

  • Z príspevkov konferencie bude vydaný zborník.

  • KONTAKT: Viera Majchrovičová, Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, viera.majchrovicova@bratislava.sk, +421 2 5910 0839.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube