13.09.2022 - 14.09.2022
Faustova sieň, Stará radnica
(alternatíva – online aplikácia Zoom)

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

„Aké cenné pamiatky sú nazhromaždené v bratislavskom mestskom múzeu a v mestskom bratislavskom archíve neúnavným a zaslúžilým jeho organizátorom...!“ Odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ovídia Fausta (1896 – 1972)

Dr. Ovídius Faust – významná osobnosť dejín Bratislavy, zamestnanec mestského archívu, neskôr Mestského múzea. Bol vedúcou osobnosťou Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré vznikli spojením archívu, knižnice a múzea v roku 1923. Vo svojej praxi sa zaslúžil o dokumentovanie Bratislavy a jej okolia, známa je jeho zberateľská, publikačná i edičná činnosť. Od roku 1955 pracoval v dnešnom Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde dokumentoval umelecko-historické pamiatky Západoslovenského kraja. Napriek životným peripetiám súvisiacim s jeho nemeckou národnosťou a prácou počas vojnovej Slovenskej republiky ho múzejná i kultúrna obec všeobecne považovala za skúseného odborníka a za svoju prácu získal i viaceré ocenenia. Svoju pozostalosť o. i. venoval aj dnešnému Múzeu mesta Bratislavy.

POKYNY A INFORMÁCIE

  • Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním skenu vyplnenej prihlášky (nájdete nižšie) na adresu: viera.majchrovicova@bratislava.sk, do 31. augusta 2022.

  • Informácie k spôsobu konania, t. j. prípadnú avizovanú formu online, oznámime prihláseným účastníkom e-mailom.

  • Z príspevkov konferencie bude vydaný zborník.

  • KONTAKT: Viera Majchrovičová, Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, viera.majchrovicova@bratislava.sk, +421 2 5910 0839.

 

PROGRAM

  • utorok 13. septembra 2022

9.00 Prezentácia účastníkov

9.30 – 10.00 Úvodné slovo na privítanie 

10.00 – 11.50 I. blok

10.00 – 10.20 Štefan Hrivňák: Cesta Ovídia Fausta do archívu a jeho kariérny vzostup

10.20 – 10.40 Ján Kúkel: Ovídius Faust – kariérny pád

10.40 – 11.00 Mária Feješová: Krajský archivár Ovídius Faust

11.00 – 11.20 Simonne Jurčová: Ovídius Faust a jeho pôsobenie v Krajskom múzeu v Trnave

11.20 – 11.50 Diskusia k prezentovaným príspevkom

11.50 – 13.00 Obedňajšia prestávka

13.00 – 14.50  II. blok 

13.00 – 13.20 Marta Janovíčková: Analýza pozostalosti Ovídia Fausta v Múzeu mesta Bratislavy 

13.20 – 13.40 Michal Duchoň: Faustovské akvizície v archíve a knižnici Archívu mesta Bratislavy

13.40 – 14.00 Tina Hrivňáková: (Ne)osobný fond Ovídius Faust

14.00 – 14.20 Lucia Duchoňová: Druhostupňová evidencia zbierkového fondu bývalého Krajského múzea v Trnave Ovídiom Faustom v rokoch v rokoch 1955 – 1969

14.20 – 14.50 Diskusia k prezentovaným príspevkom

15.00 Záver prvého dňa konferencie


  • streda 14. septembra 2022

9.00 Prezentácia účastníkov

9.30 – 10.50 III. blok 

9.30 – 9.50 Monika Šurdová: Bibliografia článkov a kníh Ovídia Fausta

9.50 – 10.10 Alexandra Ballová: Rukopisy a staré tlače v knižnej pozostalosti Ovídia Fausta

10.10 – 10.30 Zuzana Francová: Výtvarné diela v pozostalosti Ovídia Fausta

10.30 – 10.50 Diskusia k prezentovaným príspevkom

10.50 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 IV. blok

11.00 – 11.20 Elena Kurincová: Fotografi otec a syn Faustovci

11.20 – 11.40 Daniel Hupko: Pamätník grófa Jozefa Zichyho z pozostalosti Ovídia Fausta

11.40 – 12.00 Diskusia k prezentovaným príspevkom

12.00 Ukončenie konferencie

13.00 Prehliadka expozície Múzea mesta Bratislavy (Archívna, Pompejská, Súdna sieň, Faustova pracovňa) so sprievodným slovom Zuzany Francovej – podľa záujmu.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube