29.10.2022 - 26.02.2023
Vernisáž – 28. 10. o 18:00
Stará Radnica
Primaciálne námestie 3

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Spoznajte jedinečný súzvuk dlhoročnej spolupráce medzi lekárom Karlom Kochom a architektom Dušanom Jurkovičom.

ČLOVEK ČLOVEKU // KAREL KOCH A DUŠAN JURKOVIČ

Lekára Karla Kocha (1890 – 1981) a architekta Dušana Jurkoviča (1868 – 1947) spájalo nielen profesijné puto, ale aj osobné priateľstvo, činorodosť, spoločenská angažovanosť a morálne zásady. Súzvuk medzi Kochom a Jurkovičom vyústil do spolupráce pri realizácii súkromného Kochovho sanatória určeného predovšetkým ženám. Na jeho návrhu spolupracoval Jurkovič s architektmi Jindřichom Mergancom a Otmarom Klimešom. Stavba z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia v sebe spája kultivované modernistické východiská architektúry a princípy Kochovej zdravotnej starostlivosti. 

Popri vlastnej lekárskej či architektonickej praxi a vlastných podnikateľských aktivitách nebolo Karlovi Kochovi ani Dušanovi Jurkovičovi nikdy ľahostajné spoločenské a politické dianie. Svoj kapitál – finančný, spoločenský, kultúrny či intelektuálny – využívali okrem vlastného profitu i na podporu znevýhodnených či prenasledovaných skupín obyvateľstva (fyzicky hendikepovaných, politicky perzekvovaných či sociálne slabších). Koch aj Jurkovič mali podnikateľského ducha, boli pokrokoví a nebáli sa ani vo vyššom veku vykročiť z vlastnej komfortnej zóny a zariskovať. 

Názov Človek človeku odkazuje na ústredný motív Kochovho myslenia: najvyšším poslaním človeka je ľudskosť, ktorá má byť napĺňaná v bezpodmienečne ľudskom konaní a v službe druhému človeku. Toto úslovie pripomína Goetheho slová, na ktoré sa Karel Koch vo svojich textoch opakovane odvoláva: „Sám považujem za možné, že ľudskosť konečne zvíťazí, obávam sa však, že vtedy bude zo sveta obrovský lazaret, v ktorom bude človek človeku ľudským ošetrovateľom!“ Inými slovami povedané, než si ľudstvo uvedomí zmysel tejto najvyššej hodnoty, napáchané škody môžu byť nesmierne. V ten moment bude ľudskosť jediným liekom. Toho boli Karel Koch i Dušan Jurkovič svedkami ako aktívni aktéri oboch svetových vojen a povojnového obdobia. Toho sme svedkami aj dnes. 

✹✹✹✹ 

Táto výstava vznikla v rámci výskumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (DG20P02OVV011), financovaného z programu na podporu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja národnej a kultúrnej identity na roky 2016 - 2022 (NAKI II) Ministerstva kultúry Českej republiky. 

Popri téme Karla Kocha a Dušana Jurkoviča prezentovanej v Bratislave projekt zahŕňa ďalšie tri príbehy osobností prvorepublikového priemyslu a umenia a s nimi spojené výstavy: Marie Fišerová-Kvěchová v Zlíne, Binkovci a Josef Gočár v Pardubiciach, Josef Sochor a František Kysela v Kutnej Hore. 

✹ Usporiadatelia výstavy: Múzeum mesta Bratislavy a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

✹ Kurátorky a kurátor výstavy: Jitka Škopová, Alena Kotyza, Dominika Grygarová, Tomáš Zapletal 

✹ Autorka koncepcie výstavy: Jitka Škopová 

✹ Odborná spolupráca za Múzeum mesta Bratislavy: Daniel Hupko, Marta Janovíčková, Vladimír Krajčovič 

✹ Architektonické riešenie výstavy: Pavel Choma, Martin Kubina, Jitka Škopová 

✹ Grafický dizajn vizuálu: Jakub Novotný 

✹ Grafický dizajn výstavy: Pavel Choma, Peter Nosáľ, Juraj Blaško 

✹ Akvarely a grafika: Lucia Oleňová 

Zvláštne poďakovanie: Katarína Bodnárová, Dana Bořutová, Adriana Brázdová, Vladimír Cupaník, Petra Debnárová, Rudolf Gašpar, Josef Halla, Štefan Holčík, Slavo Kalný, Matej Krnáč, Magdaléna Kuchtová, Elena Kurincová, Zuzana Palicová, Katarína Salayová-Jurkovičová, Matúš Valihora, Ladislav Wesselényi, Dom farieb, Cihelna Štěrboholy 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube