23.06.2022
17.30
Primaciálne námestie
Vstup zdarma

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

V spolupráci s českým Ústavom pre štúdium totalitných režimov prinášame na Slovensko exteriérovú panelovú výstavu Dlhá cesta k samostatnosti. Dejiny Ukrajiny v 20. storočí. Výstava predstaví geopolitické a mocenské okolnosti vzniku ukrajinskej štátnosti v 20. storočí a prevedie návštevníkov dôležitými míľnikmi ukrajinských dejín až po súčasnosť. Na dvadsiatich paneloch budú prezentované významné udalosti spojené s ideálmi a bojmi za vytvorenie a udržanie samostatného ukrajinského štátu. Autorom výstavy je historik David Svoboda, odbornými spolupracovníkmi sú Anna Chlebina a Jaroslav Fajzulin. Súčasťou vernisáže bude aj kurátorský výklad k výstave.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube