29.11.2022
Začiatok o 17:30
Apponyiho palác

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Komentovaná prehliadka výstavy Ľudia a mesto spojená s prednáškou historika geografie Petra Pišúta.

Dunaj. Tvorca aj ničiteľ // komentovaná prehliadka, prednáška

Rieka Dunaj pre obyvateľstvo Bratislavy vždy predstavovala mnoho príležitostí. Stala sa prirodzenou hranicou, kde sa stretávali a prelínali kultúry. Spolu s pohorím Malé Karpaty boli určujúcimi aj pre povahu zamestnaní obyvateľov mesta. Okrem ochrany a poskytnutých príležitostí však Dunaj pre mesto predstavoval aj hrozby. Viaceré povodne si vyžiadali regulované zásahy do toku a koryta rieky, čo zásadne ovplyvnilo nielen jej podobu, ale aj podobu mesta.  

✹✹✹✹

Príďte na komentovanú prehliadku výstavy Ľudia a mesto spojenú s prednáškou historika geografie Petra Pišúta, ktorý povie viac aj o tom, ako sa v priebehu niekoľkých storočí Dunaj menil do podoby, v akej ho poznáme dnes, a ako to ovplyvnilo súčasnú podobu Bratislavy.  

✹✹✹✹

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://goout.net/en/dunaj-tvorca-aj-nicitel/szmcenu/. Kapacita podujatia je obmedzená. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube