29.04.2022
sezónna prevádzka
Antická Gerulata
* UNESCO lokalita, Gerulatská 7, Rusovce
+ 421 2 6285 9332
mmba@bratislava.sk

Gerulata na hraniciach Rímskej ríše

Nová expozícia v Antickej Gerulate

Expozícia Antická Gerulata vás prevedie vývojom tábora v priebehu prvých štyroch storočí, kedy bol v dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce založený rímsky vojenský kastel Gerulata. Nachádzal sa na severných hraniciach Rímskej ríše a bol opevneným bodom rímskej hranice, tzv. Limes Romanus.  Prvá časť Limesu, Hadriánov val vo Veľkej Británii, bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva už v roku 1987. Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, západná časť sú od 30. júla 2021 zapísané v prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spoločne s pamiatkami v Nemecku a Rakúsku. Vďaka tomuto zápisu získalo Slovensko novú, v poradí už ôsmu lokalitu Svetového dedičstva UNESCO.

Nová expozícia priblíži bežný pracovný deň vojakov, ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov a obyvateliek civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Nechýbajú predmety z výskumu domu s hypocaustom – podlahovým vykurovaním, ktorý predstavuje výnimočnú technickú pamiatku rímskej doby. Návštevníci a návštevníčky tak prostredníctvom nálezov materiálnej kultúry zo siedmich rímskych pohrebísk a vyše 40 pôvodných epigrafických pamiatok spoznajú život obyvateľov Gerulaty, ich spôsob boja, božstvá, ktoré uctievali, spôsob obliekania, zábavy i starostlivosti o zovňajšok. Významnou súčasťou novej expozície je aj zbierka kamenných výtvarných diel. Vystavené exponáty pochádzajú z archeologických výskumov, ktoré v tejto lokalite prebiehajú už od začiatku 60 rokov. V exteriéroch Antickej Gerulaty na návštevníkov a návštevníčky čakajú architektonické základy rímskej pevnosti (kastela).

 

Foto: MMB/Nina Pacherová

 

Zásluhu na zveľaďovaní a rozvoji tejto lokality má archeologička Jaroslava Schmidtová, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy pôsobí od roku 1988. Za celoživotný prínos k archeologickému výskumu lokality Gerulata v Rusovciach a významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového dedičstva UNESCO získala prestížnu Cenu primátora Bratislavy.

Dôraz na modernú prezentáciu

Revitalizácia vnútorných priestorov expozície v Gerulate prebiehala v spolupráci s prestížnym dizajnérskym štúdiom Crafting Plastics Studio, ktoré kladie dôraz na kvalitné materiály a najmä na environmentálny prístup. To všetko sa odzrkadlilo aj vo výbere materiálov, ktoré boli využité na výstavný fundus (nábytok) pre novú expozíciu.

Celý mobiliár interiéru je navrhnutý v jednotnom dizajne z materiálov drevo a kameň a rešpektuje charakter pôvodnej budovy prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Nová expozícia a zariadenie sú pokračovaním projektu postupnej modernizácie prezentácie celého areálu rímskeho kastela Gerulata. V priebehu roka dôjde aj k úprave zelene v areáli a koncom roka 2022 sa expozícia rozšíri o interaktívne a digitálne prvky, ktoré budú prezentovať virtuálny model celého vojenského tábora vrátane okolitých civilných osád.

 

Foto: MMB/Nina Pacherová

 

„Nová expozícia a prvé postupné zmeny v Gerulate v Rusovciach smerujú k rozvoju a modernej prezentácii tejto lokality európskeho významu, ktorý bol v minulom roku potvrdený aj úspešným zápisom na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zápis zavŕšil dlhoročné snahy celého tímu odborníkov, ktorého súčasťou bola aj archeologička Múzea mesta Bratislavy, Jaroslava Schmidtová. Nová expozícia je príležitosťou osláviť tento úspech,“ dodáva riaditeľka Múzea mesta Bratislavy, Zuzana Palicová.

 


 
GERULATA NA HRANICIACH RÍMSKEJ RÍŠE
Kurátorská koncepcia: PhDr. Jaroslava Schmidtová, Mgr. Ľudovít Mathédesz 
Odborné posúdenie: Prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. 
Odborná spolupráca: PhDr. Daniel Hupko PhD., Mgr. art. Magdaléna Kuchtová ArtD.
Produkcia: Mgr. Linda Mendelová

 

Sezóna od 1. 4.  do 31. 10.  
  Apríl, Október Máj – September
Pondelok zatvorené zatvorené
Utorok zatvorené 10.00 – 18.00
Streda zatvorené 10.00 – 18.00
Štvrtok 10.00 – 17.00 10.00 – 18.00
Piatok 10.00 – 17.00 10.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 17.00 10.00 – 18.00
Nedeľa 10.00 – 17.00 10.00 – 18.00
Posledný vstup vždy 30 minút pred zatvorením expozície.  
   
Nový rok   zatvorené
Veľký piatok   zatvorené
Štedrý večer   zatvorené
Prvý sviatok vianočný   zatvorené
Druhý sviatok vianočný   zatvorené
Silvester   zatvorené

 

Sezóna od 1. 4. do 31. 10.
Základné vstupné
(vstup do areálu je zadarmo, spoplatnený je vstup do expozície)
4 €
Zľavnené vstupné
(deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky)
2 €
Rodinná vstupenka (2+3) 9 €
Rodinná vstupenka (1+2) 5 €
Školská skupina (za osobu) 1 €
Voľný vstup
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, pedagogický dozor – 1 osoba na 10 žiakov, 
držitelia kartičiek ICOM, ICOMOS, členovia Zväzu múzeí na Slovensku 
a Asociace muzeí a galerií Českej republiky, Bratislava CARD, MultiSport Card)
0 €

Pozrite si tiež

Galéria
Zobraziť galériu
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube