13.03.2024 - 02.04.2024
Dominantne barokový výraz bielej farebnosti, socha Archanjela Michala s novom časovou schránkou či signifikantná cibuľovitá strecha. Obnovenú Michalskú vežu nájdete v úzkom výbere nominácií 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Jej súčasťou je aj hlasovanie verejnosti, na základe ktorého získa najlepšie obnovená pamiatka cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“.

Hlasovať za bratislavskú ikonu môžete na tomto linku: bit.ly/hlasujzavezu.

Prostredníctvom jedného telefónneho čísla je možné hlasovať raz za 24 hodín až do 2. 4. 2024.

 

Obnova Michalskej veže

Realizovaná obnova a reštaurovanie rešpektuje poslednú a kompaktne zachovanú barokovú úpravu pamiatky z r. 1758. Zároveň bola zohľadnená mnohovrstevnosť vyše 700-ročného stavebného vývoja a v primeranej miere boli obnovené a prezentované aj zachované prvky starších období. K najvýraznejším súčastiam obnoveného barokového tvaroslovia patrí kvádrovanie nad prejazdmi portálu a na nárožiach, lizény v hornej časti veže a korunná rímsa. Komplexne je obnovená aj strecha veže, pričom boli v maximálnej možnej miere zachované pôvodné konštrukcie krovu a na novej medenej krytine sú citácie pôvodného zlátenia. Jedna z najvýraznejších dominánt Bratislavy po obnove slúži verejnosti na expozičné účely a zároveň ako ústredný artefakt expozície.

 

Lokalita: Bratislava
Vlastník: Múzeum mesta Bratislavy (správca), mesto Bratislava
Obnova: komplexná obnova, 2021 - 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, Mgr. E. Falbová
Projektová dokumentácia: Architektonická kancelária G&D, Ing. arch. G. Drobniak, Ing. arch. D. Jurkovič
Statické posúdenie: Ing. L. Kramarčík
Architektonicko-historický výskum: PhDr. Z. Zvarová, Ing. arch. P. Paulíny, PhD.
Popis a výskum krovu: Ing. Ľ. Suchý, PhD., Ing. arch. K. Ďurian, PhD.
Archívny výskum: Mgr. F. Gáher, PhD., Ing. arch. P. Baxa
Dendrochronologické datovanie: Ing. M. Choma
Reštaurátorský výskum: Mgr. J. Sikoriak, Akad. soch. S. Kožela, Mgr. art. I. Herényi, Ing. arch. P. Hudák, PhD.
Realizácia obnovy: PAMARCH s.r.o., Mgr. art. Huňadyová

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube