03.02.2023
Začiatok o 17.30
Stará radnica
Faustova sieň

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Ako funguje ľudská myseľ alebo zdravotnícka prax, aká je psychoterapia pre ľudí s postihnutiami, psychohygiena, somatopédia, paliatívna starostlivosť, dizajn v zdravotníctve či vo všeobecnosti starostlivosť o „well-being“ pacientov?

Karel Koch: filozofujúci lekár a majster pacientovej duše v kontexte súčasného vedeckého výskumu a praxe

Knihy Karla Kocha prinášajú veľa aktuálnych a stále relevantných lekárskych, ale aj filozofických a etických postojov. Prednáška predstaví vybrané Kochove myšlienky.

Dotkneme sa ale aj pálčivej spoločenskej témy psychologických koreňov súčasnej krízy dôvery vo vedu a v zdravotníctvo, ktoré Koch trefne pomenoval. Láskavosť a porozumenie druhému človeku, ktoré Kochovými textami odvšadiaľ prenikajú, ale tiež literárna ladnosť a jazyková bohatosť pohladia po duši nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť. 

 Prednáškou bude sprevádzať Dominika Grygarová, ktorá je výskumníčkou v Centre pokročilých štúdií mozgu a vedomia v českom Národnom ústave duševného zdravia, kde sa zaoberá problematikou umeleckej a širšie aj všeobecnej vedomej skúsenosti pomocou metód kognitívnych neurovied.   

Vstupenky (4,00 € / 2,00 €) v predaji v pokladnici Starej radnice alebo čoskoro aj na GoOut.net. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube