18.04.2024 - 13.06.2024
Stará radnica

02/59100817
lucia.zlochova@mmb.sk

 

V Múzeum mesta Bratislavy otvárame náš prvý večerný vzdelávací kurz o histórii, ale aj súčasnosti mesta Bratislavy.

Mesto v perspektíve // vzdelávací kurz pre dospelých

Pozývame vás do zákulisia mestskej inštitúcie, jej fungovania a predovšetkým na miesta, kam sa ako bežný návštevník či návštevníčka nedostanete. V rámci kurzu budete mať takisto možnosť diskutovať s odborníkmi o témach dôležitých v minulom či súčasnom vývoji mesta. Počas šiestich stretnutí navštívime naše najzaujímavejšie lokality, vyberieme z múzejných vitrín originálne zbierkové predmety, nahliadneme do reštaurátorských ateliérov i múzejných depozitárov. Cez perspektívu múzea otvoríme témy mestských elít aj multietnickej Bratislavy, jej urbanistických premien, správy mesta i problematiku hraníc. Na príklade hradu Devín rozoberieme tému mnohovrstevnosti pamiatok.  

Okrem vzdelávania sa a výživných diskusií sa môžete tešiť aj na exkluzívne zážitky a tiež mnoho skvelých výhľadov so západom slnka. Kurz je určený pre každého, kto má alebo si chce vybudovať hlbší vzťah k mestu Bratislava, túži ho spoznať do hĺbky aj šírky a prežiť príjemný čas s ľuďmi s podobnými záujmami.  

Kurz bude prebiehať od 18. apríla do 13. júna formou šiestich stretnutí v určené štvrtky od 18.00 do cca 20.00.  

  • Celková cena kurzu vrátane vstupného a malého občerstvenia je 150 eur. Platba je možná prevodom na účet.
  • Miesto v kurze je potrebné vopred rezervovať a kurzovné uhradiť do 8. apríla 2024.   
  • Program a špecifikáciu tém stretnutí zašleme prihláseným účastníkom a účastníčkam formou e-mailu pred začiatkom kurzu.  
  • Kurz nie je určený pre deti ani pre profesionálky a profesionálov pracujúcich v múzejnej oblasti.

Pre ďalšie informácie, rezervácie a platby kontaktujte: Lucia Zlochová, 0911 714 278, lucia.zlochova@mmb.sk .

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube