01.07.2021 - 31.07.2021
Múzeum mesta Bratislavy

+421 259 100 811
+421 259 100 847
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Múzeum žije / Program júl 2021

Leto v múzeu. Prinášame na verejné priestranstvo aj do interiérov MMB živý program.

Aktuálne výstavy

MÚZEUM DEJÍN MESTA - STARÁ RADNICA

Ako sa hrali naši...
Interaktívna výstava historických hračiek

Trvanie: 12. 12. 2020 – 9. 1. 2022, výstavná sieň MMB
Autorka výstavy: Marta Janovíčková, autorky interaktívnej časti: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Vstupné 2,00 €

Jedinečná interaktívna výstava historických hračiek z depozitára Múzea mesta Bratislavy. Kurátorka výstavy Marta Janovíčková vybrala takmer 1600 najkultovejších hračiek od konca 19. storočia po koniec 20. storočia. S niektorými sa môžete hrať a zabávať v zväčšenej podobe v interaktívnej časti výstavy.

Nepela / Krasokurčuliar samotár
Výstava o fenomenálnom krasokorčuliarovi

Trvanie: 22. 2. 2021 – 29. 8. 2021, Múzeum dejín mesta - Stará radnica, kurátorka výstavy: Zdenka Letenayová
Vo výstavných priestoroch v suteréne Múzea dejín mesta v Starej radnici pripravilo Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy výstavu o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Výstava prezentuje nášho Ondreja, ako ho volali všetci fanúšikovia ešte v čase jeho najväčšej slávy. Dňa 22. januára 2021 si verejnosť pripomenula jeho 70. narodeniny.

 

MÚZEUM HISTORICKÝCH INTERIÉROV APPONYIHO PALÁC
Krása každodennosti

Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy  

Trvanie: 11. 6. 2021 – 31. 10. 2021
Autorky výstavy: Marta Janovíčková, Zuzana Francová, Múzeum historických interiérov.
Vstupné podľa platného cenníka.

Múzeum mesta Bratislavy sprístupňuje prezentáciu výberu secesných zbierkových predmetov pri príležitosti Svetového dňa secesie. Bohatú ponuku predstavujú unikátne kusy skla, porcelánu, keramiky až po zbierky secesného mobiliáru. Ťažisko secesie spočíva v dekoratívnom a úžitkovom umení, ktoré je aj základom našej výstavy. Jej cieľom je ponuka estetického zážitku z predmetov, ktoré, podobne ako v dobe svojho vzniku, môžu aj človeku súčasnosti poskytnúť možnosť odpútať sa od reality a preniesť sa do sveta nádherných línií a tvarov.

 

HRAD DEVÍN
História nie je otrava. Hovoria Dunaj i Morava

Trvanie: do  31. 10. 2021
Autorky výstavy: Katarína Harmadyová, Zuzana Faboková.
Výstava o histórii hradu Devín od praveku až po novovek je určená pre deti aj dospelých. Návštevníkom predstavuje významné historické míľniky tohto výnimočného miesta. Ponúka dejiny hradu bez dlhých textov a nudných panelov. 7000 rokov sa zmestilo na niekoľko metrov štvorcových výstavnej plochy a návštevník ich môže prežiť za pár minút, počas ktorých sa stihne „zapojiť“ do stredovekej bitky, poskladať si rímskeho legionára alebo sa odfotiť s Ľudovítom Štúrom.

Program

Zmena programu vyhradená.

1. – 31. 7. 2021 / denne okrem pondelka
Historický tábor na Devíne
Hrad Devín
Vstupné podľa platného cenníka

  • Prehliadku hradu Devín spestrí pre všetkých návštevníkov aj toto leto populárny Historický tábor na Devíne. Počas celého júla čakajú v čase otváracích hodín na hostí okrem zaujímavého programu aj interaktívne stanovištia: rytierske hry, edukačný stan s historickými artefaktmi a historická strelnica.

1. 7. 2021 / 18.00
Blízke stretnutia / Adriena Bartošová a Andrea Bučko
Nádvorie Starej radnice
Vstupné 6,00 € vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni Starej radnice

  • Žijeme „Belle Époque“ 21. storočia? Netypický koncert pre náročných, ovplyvnený výstavou secesných zbierok Krása každodennosti, vás presvedčí o tom, že paralely tu určite sú. V programe zaznejú melódie s básnickými veršami a virtuózne čísla hudobníkov na počesť ušľachtilého umenia všedného dňa z prelomu 19. až 20. storočia.

V prípade nepriaznivého počasia Faustova sieň, Múzea dejín mesta – Stará radnica.

1. 7. 2021 / 16.30
Ako prežiť výstavu - Z histórie vlakov a vláčikov
Komentovaná prehliadka k výstave Ako sa hrali naši...
Stretnutie na nádvorí Starej radnice / Výstavná sieň MMB
Vstupné 2,00 €

  • Kurátorka Marta Janovíčková prezradí návštevníkom pohľad na historické hračky – vláčiky, ktoré majú na výstave významné miesto. Návštevníci sa dozvedia všeličo o vývoji vlakovej dopravy, ktorá sa odrazila aj vo svete hračiek na koľajniciach a prezradí, že tieto hračky sú veľmi obľúbené aj u dospelých.  

3. 7. 2021 / 10.00 – 18.00
Rytieri na Devíne - renesancia
Hrad Devín
Vstupné: základné 8,00 €, zľavnené 4, 00 €, rodinné 17,00 €

  • Tovarišstvo starých bojových umení – TOSTABUR s veľkou radosťou prenesie záujemcov do obdobia farebnej a živelnej renesancie. Každú celú hodinu sa diváci môžu tešiť na šermiarske či divadelné predstavenie. Čaká nás premiéra nového renesančného tanečného programu a vyvrcholením dňa bude slávny rytiersky turnaj, kde sa blysnú nie len skvelí rytieri v lesklej zbroji, ale aj ich šikovní panoši a krásne dámy.

Zmena programu vyhradená.

4. 7. 2021 / 18.00
Pocta Johannovi Straussovi pod holým nebom
Nádvorie Starej radnice
Vstupné 15,00 €, vstupenky v predpredaji cez sieť Ticketportal

  • V podaní Hilaris Chamber Orchestra pod vedením Alana Vizváryho budú na Nádvorí Starej radnice na tomto jedinečnom koncerte znieť slávne Straussove valčíky, polky, či galopy. Dynastia Straussovcov  bola vo Viedni predminulého storočia synonymom kultivovanej a vznešenej hudobnej zábavy a skladby otca a syna Straussovcov sú dodnes obdivované na celom svete.  Medzi hudobníkov, ktorí ich interpretáciu doviedli do absolútnej dokonalosti, patrí aj huslista Alan Vizváry. Je žiakom legendárneho koncertného majstra Viedenskej filharmónie Gerharta Hetzela a jeho dlhoročné účinkovanie na viedenských pódiách z neho robí zasväteného interpreta tejto hudby. Publikum bude zapojené do programu tancom, spevom a hraním na rôznych hudobných nástrojoch. Veríme, že aj takto si po náročných časoch pandémie pripomenieme, čo je to skutočná radosť zo života a hudby.

7., 8., 9. 7. 2021 / 20.30
Bratislavské divadelné noci / 3. ročník
Zuzanka, neplač

Nádvorie Starej radnice
Vstupné 17,00 € (základné), 15,00 € (študent/senior), 8,00 € (ZŤP), vstupenky v predaji cez inviton.eu

  • Bratislavské divadelné noci vznikli na základe myšlienky vytvorenia stabilnej divadelnej scény, poskytujúcej priestor pre zdieľanie kultúrnych zážitkov aj počas letných divadelných prázdnin. Dramaturgia podujatia je zameraná na historické prieniky a udalosti spojené s Bratislavou a jej spoločnosťou z hľadiska multikulturalizmu, migrácie, literárnych námetov a historických udalostí. Program 3. ročníka je zložený zo štyroch autorských hier Túlavého divadla, pričom v júli uvidia záujemcovia na Nádvorí Starej radnice prvú z nich - hru ZUZANKA, NEPLAČ. Malé uličky, svojrázne postavičky, mladí muži, krásne ženy v ohrození, príbeh lásky, zrady a vášne. Jednoducho „červená knižnica“ bratislavského Starého Mesta, ale s humorom, groteskou a v rytme chytľavej hudby. Nejde o vernú rekonštrukciu doby, naopak o vymyslený príbeh, ktorý sa nikdy nestal.

10. 7. 2021 / začiatok 16.00
Umenie v pohybe 
Kurátorský výklad k výstave Krása každodennosti

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Vstupné podľa platného cenníka

  • Ponúkame dva v jednom: krátke populárno-odborné výklady k vystaveným secesným úžitkovo-umeleckým predmetom zo zbierok múzea, ktoré sú experimentálne nainštalované v rokokovom Apponyiho paláci. Toto netradičné spojenie vám pri komentovaných prehliadkach v rámci cyklu Umenie v pohybe s veľkou erudovanosťou predstaví kurátorka Marta Janovíčková.

13. 7. 2021 / 18.00
Oživená história v Starej radnici
Nádvorie Starej radnice
Vstupné: dospelí 3,00 €, deti 2,00 €, rodinné 5,00 €, vstupenky v predaji pred predstavením na nádvorí Starej radnice

  • Príďte si vychutnať šermiarsko-divadelné pásma v podaní skupiny historického šermu Manu Forti, ktoré pútavým spôsobom sprostredkúvajú históriu Bratislavy a blízkeho regiónu na prelome 16. a 17. storočia. Bratislava bola korunovačným mestom, jednou z metropol Habsburskej ríše, v jej uliciach sa miešala európska história a malé každodenné príbehy obyčajných ľudí. Súčasťou interaktívneho programu, plného akcie, historických kostýmov a zaujímavých rekvizít, budú štylizované šermiarsko-divadelné vystúpenia, komentované ukážky oživenej histórie, súťaže a hry s historickou tematikou, zamerané najmä na deti a ďalší sprievodný program.

Zmena programu vyhradená. V prípade silného dažďa je predstavenie zrušené.

14. 7. 2021 / 18.00
Hovory zo Starej radnice
Téma: Secesia v Bratislave

Nádvorie Starej radnice
Vstupné 2,00 €, vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni Starej radnice

  • Kurátorky výstavy Krása každodennosti Výber secesie zo zbierok Múzea mesta bratislavy predstavia obdobie známe ako Belle Époque a priblížia druhovo rôznorodé prejavy secesie vo vtedajšom Prešporku. V prezentácii sa sústredia na oblasť architektúry, bývania a životného štýlu, ako aj na výtvarné umenie, najmä sochárstvo a umelecké remeslá. Dozviete sa množstvo zaujímavých poznatkov z tejto oblasti. Debatu dvoch kurátoriek moderuje Dado Nagy. Hudobnou produkciou zo šelakových platní ho spríjemní opäť dobre známy Maroš Schmidt. OZ Inklúzia / Kaviareň Radnička pozýva návštevníkov na kvalitné vína, nealkoholické nápoje a drobné pečivo. Rozprávanie je inšpirované vyššie uvedenou výstavou. Nájdite si určite čas a navštívte ju.

V prípade nepriaznivého počasia Faustova sieň, Múzea dejín mesta – Stará radnica.

15. 7. 2021 / 14.00
Tajomstvá Gerulaty
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Vstupné 1,50 €

  • Pozor, šliapete po histórii! Interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi prezradí malým aj veľkým množstvo zaujímavých informácií o niekdajšom rímskom kastele Gerulata. Návštevníci sa zoznámia s Avitom, hrdinom, ktorý reálne pôsobil v Gerulate. Spoločne objavíme tajomstvá votívnych oltárov a stél. Publikum sa naučí nové slová, ktoré v našom jazyku nenájdete. To všetko v atraktívnom priestore jednej z najvýznamnejších rímskych pamiatok na Slovensku, obklopenej krásnou prírodou.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube