07.07.2022
15.00 – 18.00
Múzeum Janka Jesenského
Vstup zdarma

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Dočasná inštalácia predstavuje jednu z tradičných expozícií Múzea mesta Bratislavy z nového uhla pohľadu. Ide o miesto posledného bratislavského bydliska Janka Jesenského, ktoré bolo ako múzejná expozícia sprístupnené v rokoch 1950 – 2015. Postupné opätovné sprístupňovanie objektu verejnosti nazerá na byt novým spôsobom – prezentuje ho ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril. Kurátorská koncepcia: PhDr. Daniel Hupko, PhD.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube