01.09.2022 - 30.09.2022
Múzeum mesta Bratislavy

+421 259 100 812
mmba@bratislava.sk

SEPTEMBER V MÚZEU MESTA BRATISLAVY

6. 9. 2022 // 17.30
O DEMOKRATOCH // rozhovor o knihe

Román Demokrati napísal Janko Jesenský na základe osobnej skúsenosti z pôsobenia v politike. Aj napriek tomu, že sám bol presvedčeným demokratom, ide o veľmi kritické dielo, plné irónie a sarkazmu. Ako bol román prijatý v čase jeho vydania? Kým sa autor inšpiroval pri jeho písaní? Čo všetko je v ňom aktuálne ešte aj dnes? Príďte to zistiť počas prezentácie najnovšieho vydania knihy Demokrati (vydavateľstvo Európa, 2021). S literárnou vedkyňou a odborníčkou na Jesenského tvorbu Marcelou Mikulovou sa bude rozprávať kurátor literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy Daniel Hupko.
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €. Vstupenky len v predpredaji v pokladnici
Starej radnice alebo na GoOut.net. Na mieste nebude možné vstupenky kúpiť.
Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2

 

9. – 10. 9. 2022 // 11.00
RADNIČKINE TRHY 2022 // predajná výstava

Je tu už 22. ročník predajno-prezentačných trhov na Radničnej ulici v Bratislave. Opäť máte možnosť zoznámiť sa s tvorbou ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí pracujú a pôsobia v chránených dielňach a sociálnych podnikoch. Podujatie je príležitosťou prezentovať ich zručnosti a ponúknuť produkty umeleckej či úžitkovej hodnoty (ručne tkané koberce, keramiku, textilné hračky, ale aj oblátky, trubičky, koláče). Príďte podporiť výnimočných ľudí a obdarujte svojich blízkych. Radničkine trhy sa konajú pod záštitou chránenej dielne kaviarne Radnička, ktorá sídli v Starej radnici. Hlavným organizátorom podujatia je OZ Inklúzia.

Nádvorie Starej radnice

 

10. 9. 2022 // 12.00 — 16.00
RÍMSKE HRY V GERULATE // rodinné podujatie

Je tu už 25. ročník Rímskych hier, počas ktorého budete môcť znova zažiť atmosféru starého Ríma. Okrem hlavného programu v rusovskom parku bude aj v Antickej Gerulate pripravených niekoľko tematických workshopov, vďaka ktorým sa návštevníčky a návštevníci oboznámia s viacerými oblasťami bežného života Rimanov, ale aj s vynálezmi, ktoré nám zanechali.
Program:
12.00 — 13.00 Workshopy pre rodiny s deťmi (1. blok)
14.00 Komentovaná prehliadka Antickej Gerulaty s archeologičkou Jaroslavou Schmidtovou
14.30 — 16.00 Workshopy pre rodiny s deťmi (2. blok)
16.00 Komentovaná prehliadka Antickej Gerulaty s archeologičkou Jaroslavou Schmidtovou

Antická Gerulata (* UNESCO lokalita)

 

13. — 14. 9. 2022 // 9.00
„AKÉ CENNÉ PAMIATKY SÚ NAZHROMAŽDENÉ V BRATISLAVSKOM MESTSKOM MÚZEU A V MESTSKOM BRATISLAVSKOM ARCHÍVE NEÚNAVNÝM A ZASLÚŽILÝM JEHO ORGANIZÁTOROM...!“ // Odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ovídia Fausta (1896 – 1972)

Dr. Ovídius Faust – významná osobnosť dejín Bratislavy, zamestnanec mestského archívu, neskôr mestského múzea. Bol vedúcou osobnosťou Vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ktoré vznikli spojením archívu, knižnice a múzea v roku 1923. Vo svojej praxi sa zaslúžil o dokumentovanie Bratislavy a jej okolia, známa je jeho zberateľská, publikačná i edičná činnosť. Od roku 1955 pracoval v dnešnom Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde dokumentoval umelecko-historické pamiatky Západoslovenského kraja. Napriek životným peripetiám súvisiacim s jeho nemeckou národnosťou a prácou počas vojnovej Slovenskej republiky ho múzejná i kultúrna obec všeobecne považovala za skúseného odborníka a za svoju prácu získal i viaceré ocenenia. Svoju pozostalosť o. i. venoval aj dnešnému Múzeu mesta Bratislavy.
Rezervácie: viera.majchrovicova@bratislava.sk, +421 2 5910 0839

Faustova sieň, Stará radnica

 

22. 9. 2022 // 18.00
OTVORENIE VÝSTAVY ĽUDIA A MESTO. DEJINY BRATISLAVY // vernisáž výstavy

Slávnostné otvorenie výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, ktorá návštevníčkam a návštevníkom komunikuje obraz mesta a jeho obyvateľstva od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Výstava prezentuje udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca. Dôležitými prvkami výstavy sú aj časti hovoriace o mestskom priestore a jeho morfológii (architektúre a urbanizme), geografii, priestore vytvorenom riekou Dunaj, ale aj o podobách právneho postavenia mesta a životnom štýle obyvateľov a obyvateliek.
Vstup zdarma.

Apponyiho palác


22. 9. a 29. 9. 2022 // 16.30
FRIEDRICH WEINWURM – KRÁSA FUNKCIONALISTICKÝCH VÍL // komentovaná vychádzka

Spoznajte krásy reprezentatívnych víl bratislavskej buržoázie. Spoločný projekt SNM – Múzea židovskej kultúry a Múzea mesta Bratislavy vám ponúka možnosť zúčastniť sa komentovanej vychádzky zameranej na prezentáciu funkcionalistických víl významného židovského architekta Friedricha Weinwurma, popredného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej moderny. Počaskomentovanej vychádzky môžete získať predstavu aj o interiérovom riešení týchto stavieb, reprezentatívne zastúpených vilou Sonnenfeld, ktorú spoločne navštívime.
Vstupné: 5 €. Kapacita návštevníkov je obmedzená, preto prosíme o nahlásenie účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach: +421 2 204 90 101; +421 905 723 658.
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17

 

24. 9. 2022 // 10.30
KONVERGENCIE: SPOLOČNÉ IHRISKÁ // rodinný koncert

Debutový album Tibor Feledi Kairos Quintet z názvom Common Playgrounds (Spoločné ihriská) zaujal originálnymi skladbami inšpirovanými tradíciou detských ľudových piesní a riekaniek v spojení s jazzom. CD získalo cenu Jazzový album roka na Radio_Head Awards 2018. Minulý rok dostal program, ktorý zaznel aj na pódiu Bratislavských jazzových dní, nový zvukový šat vďaka aranžmánom pre sláčikové kvarteto a účasti Detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Počas festivalu Konvergencie na Nádvorí Starej radnice zaznie jeho nová interaktívna koncertná podoba, ktorú pre festival vytvoril Tibor Feledi.
Organizátorom podujatia je Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie.

Nádvorie Starej radnice

 

20. 9. // 20.00
KLARISKY DIŠKURZ // OBSAH NOVEJ ČASOVEJ SCHRÁNKY // online stream

Minulý rok v októbri sme v priestoroch Starej radnice zažili magický moment, ktorý sa udeje len raz za niekoľko generácií. V rámci online vysielania sme verejnosti odhalili tajomstvo časovej schránky z útrob sochy Michala Archanjela, ktorú v priamom prenose otvoril akademický sochár a reštaurátor kovov Stanislav Kožela. Takmer po roku sa do týchto priestorov opäť vraciame, tentoraz však s iným cieľom. Predstavíme vám novú časovú schránku a spolu s ňou aj nový obsah, ktorý sa na začiatku októbra vráti na vrchol veže do zreštaurovanej sochy sv. Michala.

 

26. 9. — 2. 10. 2022
TÝŽDEŇ S MICHALOM

Rekonštrukcia fasády Michalskej veže je takmer v závere. Pri tejto príležitosti bude vystavená a sprístupnená verejnosti aj zreštaurovaná socha sv. Michala pred jej vrátením na pôvodné miesto. V súvislosti s týmto momentom sa uskutoční niekoľko odborných a kultúrnych podujatí, ale aj program pre rodiny s deťmi, počas ktorých bude možné spoločne osláviť túto udalosť a dozvedieť sa mnoho informácií aj od odborníkov a odborníčok, ktorí sa na obnove objektu podieľali. Týždeň uzavrieme 2. 10. slávnostným vyložením sochy naspäť na Michalskú vežu.
Pre detailnejšie informácie o programe sledujte webstránku a sociálne siete MMB.

 


HRAD DEVÍN

Navštívte pravidelné lektorské výklady aktuálnej výstavy a expozície na Hrade Devín, ktoré sa konajú (v rámci otváracích hodín) denne o 10.30, 12.00, 14.30 a 16.30. V prípade záujmu o výklad pre uzavretú skupinu nás kontaktujte na hrad.devin@bratislava.sk.

ANTICKÁ GERULATA

Navštívte pravidelné lektorské výklady areálu Antickej Gerulaty v Rusovciach a novej expozície Gerulata na hraniciach Rímskej ríše, ktoré sa uskutočnia každú sobotu a nedeľu, vždy o 11.00 a 15.00.AKTUÁLNE VÝSTAVY

 

13. 9. — 30. 11. 2022
Z DEPOZITÁRA // dočasná inštalácia

Projekt Z Depozitára pokračuje vystavením predmetu z obdobia záverečnej etapy druhej svetovej vojny. Bratislava bola vtedy terčom viacerých spojeneckých bombardovaní. Od júna 1944 do marca 1945 sa uskutočnilo celkovo šesť amerických a jeden sovietsky nálet. V súvislosti s náletmi platili pre obyvateľov mesta pravidlá Civilnej protileteckej ochrany (CPO): zatemňovanie priestorov a preventívny útek do protileteckých krytov. Práve počas odchodu do krytu bolo potrebné nosiť so sebou vrecúško s identifikačnými dokladmi. V zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza vrecúško vyhotovené z bieleho plátna, ktoré nosil Hugo Hyross, vtedy žiak jezuitského gymnázia, na uloženie dokladov a peňazí počas leteckých
Kurátorka: PhDr. Elena Kurincová
Stará radnica

 

22. 9. 2022— 26. 3. 2023
ĽUDIA A MESTO. DEJINY BRATISLAVY

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca prezentuje prostredníctvom časovej osi v úvode. Morfológiu vtedajšej Bratislavy interpretujú architektonicko-urbanistické štruktúry doplnené geografiou priestoru, ktorú vytvára rieka Dunaj a podoby právneho postavenia mesta. Zásadným prvkom výstavy je priblíženie životného štýlu obyvateľov a obyvateliek (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti či archívnych prameňov dokladajúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľov mesta.
Kurátorka: PhDr. Elena Kurincová
Apponyiho palác

 

od 29. 4. 2022
GERULATA NA HRANICIACH RÍMSKEJ RÍŠE

Expozícia predstavuje vývoj rímskeho vojenského kastelu Gerulata na území dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce v priebehu prvých štyroch storočí. Okrem pracovných dní vojakov približuje aj sociálne zloženie a činnosť obyvateľov a obyvateliek civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia. Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, západná časť sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Kurátorská koncepcia: PhDr. Jaroslava Schmidtová, Mgr. Ľudovít Mathédesz
Antická Gerulata, Rusovce

 

od 25. 4. 2019
HISTÓRIA NIE JE OTRAVA. HOVORIA DUNAJ I MORAVA

Výstava predstavuje významné momenty Hradu Devín od praveku až po novovek. Spoznajte 7 000-ročnú históriu tejto výnimočnej lokality a osobnosti, ktoré formovali jej charakter.
Autorky výstavy: Katarína Harmadyová, Zuzana Masárová, Alexandra Číková a Jitka Koňakovská
Hrad Devín

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube