22.07.2022
Múzeum mesta Bratislavy realizuje v rokoch 2021 a 2022 projekt Akvizície knižnice.

Knižnica MMB, ktorá vznikla po založení múzea, je tvorená z častí: Faustova knižnica, Farmaceutická knižnica, Príručná knižnica Múzea Janka Jesenského a vlastná knižnica MMB. Ochraňuje vyše 38 000 knižničných dokumentov so zameraním na dejiny mesta a života v ňom. Súčasť knižničného fondu tvorí aj muzeologická literatúra a knihy vzťahujúce sa k dejinám mesta Bratislavy, tzv. posoniensiá, pochádzajúce z dielní bratislavských kníhtlačiarov a vydavateľov.

Zámerom projektu je akvizícia kvalitných titulov, ktoré obohatia knižničný fond Knižnice Múzea mesta Bratislavy.

Získanie finančných prostriedkov umožnilo cielenejšie budovanie knižničného fondu v zmysle jeho základnej charakteristiky a zamerania. Doplnením fondu o nové knižničné dokumenty, bez ohľadu na dátum a miesto vydania, získa Múzeum mesta Bratislavy ďalšie pramene, spojené s hlavným mestom Slovenska, jeho históriou i súčasnosťou. Múzeu sa týmto spôsobom podarilo získať 69 hodnotných kníh.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube