25.10.2022
17.30
Apponyiho palác
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €

+421 259 100 812
mmba@bratislava.sk

„Mesto nie je vystavané z kameňa, ale predovšetkým z ľudí.” Vyberte sa s nami na pomyselnú cestu stredovekými dejinami Bratislavy. Spoznajte jej vývoj od podhradia významného pohraničného hradu Uhorského kráľovstva po úspešné mesto s výsadami. Zistite, ako rástla kamenná Bratislava do výšky aj do šírky a ako sa „preliala“ cez hradby. Predstavíme vám „rodný list“ mesta – výsadnú listinu z roku 1291 a vyrozprávame vám takmer „detektívny“ príbeh o jeho ďalšom osude. Ako sa zrodila samospráva, ktorá slúži obyvateľom dodnes? Aký bol ideál richtára? Ako sa súdilo, prisahalo a trestalo? Boli mešťania slobodní a čo pre nich znamenala česť a spravodlivosť? Mesto zovreté hradbami tvorilo malý priestor, kde sa denne stretávali boháči aj chudoba, obchodníci, remeselnícki majstri aj učni, klerici aj Židia, ale aj žobráci, zlodeji, tuláci či prostitútky. O priestore zovretom hradbami a pulzujúcom živote v ňom sa dozviete viac počas komentovanej prehliadky výstavy Ľudia a mesto s historičkou a vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV Žofiou Lysou.

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €, vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube