11.09.2021
Podujatie sa koná od 10:00 do 18:00
Jednotné vstupné: 1 €
Múzeum Antická Gerulata
Gerulatská 67/1, 851 10 Rusovce

+421 259 100 811
+421 262 959 332
mmba@bratislava.sk

Navštívte 24. ročník Rímskych hier priamo v novej UNESCO lokalite na Slovensku

Antická Gerulata MMB v bratislavských Rusovciach, ktorá sa nedávno stala súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, bude hostiť už 24. ročník Rímskych hier – atraktívnej, zážitkovo-vzdelávacej súťaže nielen pre rodiny s deťmi.

Už 11. septembra budete mať možnosť v exteriéroch antického náleziska, ktoré sa nachádza len 30 minút od centra Bratislavy, stretnúť rímskych legionárov a hrdé Rimanky, a tiež spoznať život, zvyklosti a tradície Rimanov, ktorí žili 400 rokov aj na Slovensku.

Témou 24. ročníka Rímskych hier je Od aurea po as / O peniazoch v rímskom cisárstve a program sľubuje zábavu i veľa podnetných informácií. Návštevníkov uvítajú oživení obyvatelia a legionári z antickej Gerulaty, ktorí cez príbehy priblížia návštevníkom históriu, rôzne fakty a zaujímavosti zo života a kultúry obdobia mocného rímskeho impéria.

Súťaž bude prebiehať na rôznych tematických stanoviskách. Prostredníctvom hier získajú návštevníci a návštevníčky obraz o hodnote tovaru a majetkových pomeroch v dobách starého Ríma, ale aj o tom, ako boli obyvatelia delení na základe veľkosti majetku, ktorý vlastnili. Pripravený je bohatý program, vystúpenia legionárov, možnosť vyraziť si svoj vlastný rímsky peniaz či vytočiť si keramiku z doby rímskej. Súťažiaci budú mať možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o živote v antickej Gerulate, peňažnom systéme v starovekom Ríme, otestovať svoju znalosť latinčiny – jazyka Rimanov, či doslova pričuchnúť k ingredienciám tradične používaným v rímskej kuchyni. Dozvedia sa tiež zaujímavosti a fakty zo života v jednotlivých častiach Gerulaty, ktorá sa rozkladala pod takmer celou súčasnou zástavbou Rusoviec.  

Na základe výsledkov si každý súťažiaci bude môcť vypočítať hodnotu svojho majetku a od nej odvodiť svoju príslušnosť k spoločenskej vrstve patricijov, plebejcov, klientov či otrokov. Nezabudli sme ani na Rímsku škôlku pre najmenších návštevníkov, kde budú prebiehať hry pre deti do troch rokov. Pre deti bude pripravené aj pátranie po poklade s názvom Gerulata ukrýva poklad, avšak z dôvodu protipandemických opatrení bude počet hľadačov obmedzený na 15 osôb.

PROGRAM RÍMSKE HRY 2021 / OD AREA PO AS
10.00 – 18.00 

10.00 otvorenie Rímskych hier 2021 
Od aurea po as / Interaktívne súťaže s návštevníkmi na piatich stanoviskách:
a/ Od aurea po as / Vyraz si svoju mincu 
b/ Kto boli legionári a koľko zarábali?
c/ Kto boli ľudia z vicusu? / Vyrob si svoj pohár z doby rímskej  
d/ Vitajte v taberne / Obchod a remeslá 
e/ Forum holitorium / Zeleninový trh


Rímska škôlka / hry pre najmenších 
10.30 slávnostný príchod legionárov do Gerulaty
11.00 Príbeh peňazí v rímskom cisárstve / nechajme hovoriť odborníka   
11.00 Gerulata ukrýva poklad / interaktívne hľadanie pokladu s Avitom / max 15 detí 
13.00 Gerulata ukrýva poklad / interaktívne hľadanie pokladu s Avitom / max 15 detí 
14.00 Príbeh peňazí v Gerulate / nechajme hovoriť odborníka 
15.00 Gerulata ukrýva poklad / interaktívne hľadanie pokladu s Avitom / max 15 detí 
16.30 Vystúpenie gladiátorov 
18.00 Ukončenie rímskych hier

Počas podujatia vyžrebujeme 3 x 3 šťastlivcov na základe vstupeniek.

 
Pátranie organizujeme v troch skupinách v rôznych časoch: 11. 9. 2021 – 11.00, 13.00 a 15.00 (všetky termíny sú už plne obsadené)
Prihlásiť sa môžu deti vo veku od 5 do 15 rokov
Maximálny počet v jednej skupine: 15 osôb
Na pátranie Gerulata ukrýva poklad sa môžete prihlásiť na adrese martina.pavlikanova@bratislava.sk do 10. 9. 2021 do 15.00. 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoluorganizátorom podujatia je Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
„Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“.

Podujatie je súčasťou mestského festivalu Kultúrne leto 2021.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Partneri