27.09.2022 - 02.10.2022
Faustova sieň, Stará radnica
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €.

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Posledná fáza reštaurovania sochy Archanjela Michala, ktorá bola v septembri 2021 zložená z vrcholu Michalskej veže za účelom reštaurovania, sa začala 13.9.2022. Na Nádvorí Apponyiho paláca v Bratislave ste mohli vidieť naživo prácu reštaurátorov počas zlátenia sochy. Zlatnícke práce na soche boli ukončené a budúci týždeň odštartuje špeciálny Týždeň s Michalom, počas ktorého sa dozviete o novej podobe sochy sv. Archanjela Michala, o interiéri Michalskej veže a jeho historických vrstvách, ale aj o súčasnej pamiatkovej starostlivosti. Týždeň uzavrieme slávnostným vyložením sochy naspäť na vrchol Michalskej veže 2.10.2022.

PROGRAM

✹Utorok 27. 9. – 1. 10. 2022
Archanjel Michal
Nádvorie Starej radnice

Verejná prezentácia zreštaurovanej sochy Archanjela Michala.
Vstup zdarma

 

✹Utorok 27. 9. 2022 / 17.30 
Nová podoba sv. Michala Archanjela / prednáška  
Faustova sieň 

Akademický sochár Stanislav Kožela, reštaurátor kovov s dlhoročnou praxou a autor niekoľkých výskumov týkajúcich sa aktuálnej obnovy Michalskej veže, predstaví verejnosti praktické výsledky svojej práce, ale aj jej teoretické východiská. Ak vás zaujíma, ako prebiehalo reštaurovanie sochy Archanjela Michala, toto je príležitosť, ako sa o téme dozvedieť čo najviac priamo od autora jej novej podoby. Nenechajte si ujsť jeho rozprávanie. Prednášku doplní svojimi poznatkami aj Lucia Huňadyová, jedna z reštaurátoriek a reštaurátorov, ktorí pracovali na zlátení súsošia Archanjela Michala s drakom a dali mu finálnu podobu. Tento proces ste mali možnosť sledovať na nádvorí Apponyiho paláca.

Vstupenky v predaji tu a na pokladni Starej radnice. 

✹Streda 28. 9. 2022 / 17.30 
Interiér Michalskej veže a jeho historické vrstvy / prednáška  
Faustova sieň 

Michalská veža, jediná zachovaná brána mestského opevnenia Bratislavy, prešla od stredoveku viacerými stavebnými zásahmi. Ich skúmanie a vyhodnocovanie je dôležitou súčasťou každej pamiatkovej obnovy a vykonáva sa od čias vzniku modernej pamiatkovej starostlivosti. Zuzana Zvarová (MÚOP) predstaví výsledky jedného z architektonicko-historických výskumov, v rámci ktorého sa s kolegami zamerali na výskum interiéru Michalskej veže (2018). 

Vstupenky v predaji tu a na pokladni Starej radnice. 

✹Štvrtok 29. 9. 2022 / 17.30 
Pamiatková starostlivosť: synergia teórie a praxe / diskusia 
Faustova sieň 

Téme pamiatkovej starostlivosti sa v súčasnosti venuje viac pozornosti aj z radov laickej verejnosti. Ak tiež patríte medzi rozrastajúcu sa skupinu ľudí, ktorých zaujíma, ako k obnove pamiatok citlivo pristupovať, nenechajte si ujsť diskusiu Evy Falbovej (Krajský pamiatkový úrad Bratislava) a Jána Kresana (Pamarch – realizátor obnovy), ktorú bude moderovať kurátor historických a umeleckohistorických zbierok MMB Michal Augustovič. Dozviete sa, aké prístupy boli zohľadnené pri obnove Michalskej veže a ako poznatky z viacerých výskumov ovplyvnili jej podobu na najbližšie desaťročia. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Vstupenky v predaji tu a na pokladni Starej radnice. 

 

✹Nedeľa 2. 10. 2022  
Vykladanie Archanjela Michala na vežu / sprievod mestom

Začiatok sprievodu na nádvorí Starej radnice 

Ochranca Bratislavy Archanjel Michal s drakom sa vracajú na vežu. Ak chcete byť pri tom a osláviť s nami túto udalosť, staňte sa tiež súčasťou sprievodu, po ktorom sa súsošie vráti na svoje pôvodné miesto.

Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube