Umenie v pohybe

Kurátorský výklad k výstave Krása každodennosti

Umenie v pohybe

Kurátorský výklad k výstave Krása každodennosti
10.07.2021
14.00 - 17.00
Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava
Apponyiho palác

+421 259 100 812
+421 259 100 865
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Umenie v pohybe - dynamický kurátorský výklad k secesným predmetom

Umenie v pohybe je špeciálny kurátorský výklad k výstave Krása Každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy.

Múzeum mesta Bratislavy pripravuje v Apponyiho paláci postupne tri sprievodné podujatia k výstave

Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy.

 
Inovované krátke lektorské výklady zvýraznia a upozornia návštevníka na vybraté konkrétne predmety, ktoré vystúpia do popredia. Podujatie je raz do mesiaca v júni, júli a auguste 2021.  
 

Prvé Umenie v pohybe zažijete v sobotu 12. júna 2021 v čase od 14.00 do 17.00.

Umenie v pohybe
Ponúkame dva v jednom. Prehliadku rokokového Apponyiho paláca a krátke populárno-odborné výklady k vystaveným secesným predmetom experimentálne nainštalovaným v rokokovom prostredí. Veríme že spolu s kurátorkami nájdete paralely v oboch umeleckých slohoch, aj keď vznikli v úplne inej dobe.
Pomenovanie špecifických výkladov ako Umenie v pohybe, vznikol na základe premiestňovania sa návštevníka, vždy k vypichnutému predmetu, pri ktorom stojí kurátor pripravený porozprávať návštevníkom krátku, ale hutnú informáciu, príbeh o predmete. Výklady sa tak stanú dynamické.
Práve táto dynamickosť nám evokuje, že umenie ožíva a dostáva sa do pohybu.
Tešia sa na vás kurátorky Marta Janovíčková a Zuzana Francová.
 
Organizačné informácie
Vstupné podľa cenníka v Apponyiho paláci.
 
Hygienické opatrenia
V súvislosti s návštevou podujatia si dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie epidemiologických opatrení pri vstupe do Apponyiho paláca. Naďalej ostáva v platnosti používanie rúšok a dezinfekcia rúk.
Upozorňujeme na dodržiavanie rozostupov, určený počet návštevníkov na plochu expozície a dodržiavanie pokynov pracovníkov prvého kontaktu.

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy