07.02.2023
Začiatok o 17.30
Stará radnica
Faustova sieň

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Predstavy o viacjazyčnej Bratislave sa obvykle viažu najmä k obdobiu prvej republiky. I keď v neformálnej komunikácii nachádzali obyvatelia mesta spôsoby pre vzájomné porozumenie, neodrážalo to celkom realitu novozavedených oficiálnych pravidiel.

Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918

✹ Ako oficiálna štátna jazyková politika 1. ČSR určovala komunikáciu na formálnej úrovni?

✹ Aký vplyv na inštitúcie a obyvateľstvo malo jej zavedenie?

✹ Ako súvisela s rozmachom jazykových kurzov?

✹ Ale aj ako táto jazyková ideológia komplikovala prijatie slovenského jazyka aj štátu menšinami žijúcimi v tom čase v meste?

Na tému viacjazyčnej Bratislavy z obdobia prvej republiky sa počas prednášky zameria Jozef Tancer, germanista a historik z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Ľudia a mesto.  Dejiny Bratislavy.

✹✹✹✹

Vstupenky (4,00 € / 2,00 €) v predaji v pokladnici Starej radnice alebo čoskoro aj na GoOut.net.     

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube