02.10.2022
12.00
Nádvorie Starej radnice

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Slávnostný sprievod s programom pre verejnosť 

 

Zreštaurovaná a pozlátená socha ochrancu Bratislavy Archanjela Michala bojujúceho s drakom sa vracia naspäť na vrchol ikonickej Michalskej veže. Svoju púť tu ukončí aj časová schránka. Naplnená novým obsahom bude na vrchole veže vložená späť na pôvodné miesto – do hlavy sochy.

Prijmite pozvanie byť pri tejto historicky významnej udalosti a staňte sa súčasťou slávnostného sprievodu mestom. Ten o 12.00 odprevadí sochu od Starej radnice k Michalskej veži, kde bude prebiehať sprievodný program.

Partner podujatia, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), pripravilo v rámci programu pre verejnosť online vysielanie Klarisky Diškurz – múzejný špeciál, ktorý naživo sprostredkuje celú udalosť cez facebookové stránky BKIS, Múzea mesta Bratislavy a Bratislava – hlavné mesto SR. Priamo pod Michalskou vežou bude možné na viacerých obrazovkách sledovať dianie na vrchole veže, vrátane moderovaných odborných rozhovorov na témy spojené s rekonštrukciou sochy Archanjela Michala i veže samotnej.

BKIS pripravilo aj bezplatné komentované vychádzky Rande s mestom špeciál na tému Michalskej veže pre rodiny s deťmi. Kvôli obmedzenej kapacite prosíme o registráciu na www.bkis.sk/randesmestom/.


Srdečne pozývame!

 

ŠPECIÁL
Rande s mestom pre rodiny s de
ťmi: Ako sa archanjel Michal na veži usadil
2. 10. 2022, nede
ľa, 10.00
so sprievodcom Pavlom Šimove

 

ŠPECIÁL / UA
Rande s mestom pre rodiny s de
ťmi: Ako sa archanjel Michal na veži usadil
2. 10. 2022, nede
ľa, 11.15
so sprievodcom Pavlom Šimove

 

ŠPECIÁL
Rande s mestom: Príbeh Michalskej brány
2. 10. 2022, nede
ľa, 14.00
so sprievodky
ňou Helenou Navrátilovou

 

ŠPECIÁL
Rande s mestom: Michalská brána a jej význam v pevnostnom systéme mesta
2. 10. 2022, nede
ľa, 16.00
so sprievodcom Martinom Záni

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube