01.07.2023 - 30.09.2023
Apponyiho palác

livia.vetrikova@bratislava.sk

Projekt VyNIKAjú predstavuje intervenciu do vstupného priestoru Apponyiho paláca. Nika, teda výklenok v stene, bola už od starovekého Ríma určená na prezentáciu. V našej muzeálnej nike v pravidelnej periodicite predstavíme rôzne typy zbierkových predmetov, ktoré vybraným kurátorským prístupom (ne)reagujú na jej architektonický rámec alebo kontext samotného mestského paláca. To, či predmety naozaj vyNIKAjú, dávame priestor zhodnotiť samotnému*nej návštevníkovi*čke.

1. 7. 2023 – 30. 9. 2023

Richtárske kreslo

Prvým prezentovaným predmetom je barokové kreslo z prvej polovice 18. storočia, ktoré patrilo – podľa zatiaľ neoverenej informácie – prešporskému richtárovi. O tom, že vystavené kreslo bolo určené pre významnú osobnosť, svedčí nielen jeho podoba, ale aj skutočnosť, že ešte v období jeho vzniku kreslá neboli bežnou súčasťou ani meštianskych interiérov. Či kreslo naozaj slúžilo prešporskému richtárovi, sa už asi nedozvieme, ide však o výnimočnú ukážku luxusného barokového sedacieho nábytku.   

Kurátorská koncecpia: Mgr. Marta Janovíčková 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube