13.09.2022 - 22.09.2022
Nádvorie Apponyiho paláca

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Sochu sv. Michala Archanjela poznáme ako medenú, skorodovanú do modrozelenej farby. Počas jej výskumu sa však ukázalo, že bola s najväčšou pravdepodobnosťou zlátená. Ešte pred jej verejným vystavením sa preto vráti k svojej pôvodnej podobe. ✹ Ako vyzerá proces zlátenia? ✹ Používajú reštaurátori pravé zlato? ✹ A čo drak, takisto dostane (staro)novú podobu? Precíznu prácu reštaurátorov a reštaurátoriek, ktorí/é dajú jednej z najznámejších bratislavských sôch nový zlatý šat, budete môcť sledovať naživo na nádvorí Appoinyho paláca. Zlátenie je realizované v spolupráci so spoločnosťou Pamarch, ktorá je zodpovedná za rekonštrukciu Michalskej veže

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube