Hrad Devín

Národná kultúrna pamiatka
Muránska 10, Bratislava – Mestská časť Devín
+421 2 657 301 05, hrad.devin@bratislava.sk

Hrad Devín

Národná kultúrna pamiatka
Muránska 10, Bratislava – Mestská časť Devín
+421 2 657 301 05, hrad.devin@bratislava.sk

Nekonečná panoráma

Z vyhliadkovej plochy horného hradu sa otvára nádherná panoráma na okolitú prírodnú scenériu. Hrad s rozlohou 6 hektárov sa člení na dolný, stredný a horný hrad. V areáli sú pamiatkovo upravené prezentované stavby z doby rímskej a veľkomoravskej, obdobia stredoveku a novoveku.

Hrad Devín je vzdialený približne 12 km od historického centra Bratislavy. Nachádza sa v katastri obce Devín, ktorá je v súčasnosti jednou z mestských častí hlavného mesta Bratislavy. Devín je zo severu chránený horským masívom Malých Karpát s najvyšším vrchom Devínska Kobyla (514 m n. m.), z juhu a západu riekami Dunajom a Moravou. Nad sútokom týchto riek sa na skalnom brale vypína hrad Devín (212 m n. m.). Strategický význam devínskej oblasti spočíval aj v tom, že sa tu križovala Jantárová a Podunajská cesta, ktoré viedli zo severu na juh a zo západu na východ. Najstaršie osídlenie je doložené na území obce a hradu od mladšej kamennej doby a trvalo takmer kontinuálne až do novoveku. Hrad Devín patrí k najvýznamnejším polykultúrnym archeologickým lokalitám v strednej Európe.

Doteraz najstaršími nálezmi z devínskeho hradiska sú kostrové hroby z mladšej kamennej doby, ktoré boli odkryté na severozápadnom úpätí hradného kopca. V závere doby kamennej bolo hradisko už intenzívnejšie osídlené, ale vývoj v závere neskorej kamennej doby a na začiatku staršej bronzovej doby nie je zatiaľ celkom jasný. V staršej bronzovej dobe sa na hrade Devín rozprestieralo výšinné sídlisko s drevozemným opevnením, pravdepodobne aj s priekopou, ktoré ťažilo zo svojho strategického umiestnenia na križovatke obchodných ciest. V strednej bronzovej dobe slúžil priestor dolného hradiska opäť aj ako pohrebisko. Podarilo sa tu odkryť zvyšky dvoch pohrebných mohýl ľudu stredodunajskej mohylovej kultúry. V závere bronzovej doby bolo hradisko opevneným strategickým mocensko-politickým centrom, čo dokladajú odkryté zvyšky opevnenia. Hradná vyvýšenina bola strategickou osadou aj v staršej železnej dobe. Ľud kalenderberskej kultúry býval na devínskom hradisku väčšinou v zemniciach, ale aj v nadzemných obydliach s vypletanými alebo zrubovými stenami.

V závere železnej doby prišli do devínskej oblasti Kelti, ktorí tu sídlili približne 100 rokov. Našli sa tu po nich okrem obydlí aj rôzne objekty hospodárskeho charakteru, ako napr. jamy, pece a výrobné objekty. Mimoriadne dôležitým je nález špecializovanej kováčskej a šperkárskej dielne s kolekciou železných a bronzových drobných predmetov. Kontakty devínskych Keltov, predovšetkým s Rímskou ríšou, dokladajú nálezy terry sigillaty, kovových predmetov, ale najmä mincí. Keltské sídlisko bolo zničené v 20. – 30. rokoch 1. storočia po Kr. germánskymi kmeňmi. Strategická poloha hradiska na Devíne umožňovala a podporovala rozvoj kultúrnych kontaktov a obchodu. Koncom 1. storočia pred Kr. posunuli Rimania hranicu svojej ríše na sever. V súvislosti s touto okupáciou bol aj Devín začlenený do dômyselného opevňovacieho systému na Dunaji, zvaného Limes Romanus, ako jedno zo strategických predhradí rímskeho tábora v Carnunte. Na začiatku 1. storočia po Kr. už možno počítať na Devíne s priamou prítomnosťou Rimanov. K najstaršiemu rímskemu osídleniu patria základy drevenej veže a veľa drobných nálezov. Lokalita hradu Devín je výnimočná aj kvôli počtu murovaných stavieb z  rímskej doby. Celkovo sa tu odkryli pozostatky štyroch kamenných stavieb z tohto obdobia. Najväčšia z nich sa nachádza na nádvorí stredného hradu a je datovaná do 3. storočia, s neskoršou prestavbou v 4. storočí. Zaujímavým objektom zo záveru rímskej doby je aj murovaná stavba v priestore dolného hradu, ktorá mohla slúžiť ako ranokresťanský sakrálny objekt. Z obdobia sťahovania národov nemáme z Devína veľa nálezov, ale k najzaujímavejším rozhodne patrí zuhoľnatený bochník kvaseného chleba, ktorý je datovaný do 5. storočia.

  Hlavná sezóna
júl - august 
Zimná sezóna
november - marec
Pondelok

zatvorené

zatvorené
Utorok 10.00 - 18.00
12.00 - 13.00 prestávka
17.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Streda 10.00 - 18.00
12.00 - 13.00 prestávka
17.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Štvrtok 10.00 - 18.00
12.00 - 13.00 prestávka
17.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Piatok 10.00 - 18.00
12.00 - 13.00 prestávka
17.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Sobota 10.00 - 19.00
12.00 - 13.00 prestávka
18.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Nedeľa 10.00 - 19.00
12.00 - 13.00 prestávka
18.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
 
Nový rok zatvorené  
Veľký piatok 10.00 - 17.00
12.00 - 13.00 prestávka
16.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Biela sobota 10.00 - 17.00
12.00 - 13.00 prestávka
16.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Veľkonočná nedeľa 10.00 - 17.00
12.00 - 13.00 prestávka
16.30 posledný vstup
10.00 - 16.00
12.00 - 13.00 prestávka
15.30 posledný vstup
Veľkonočný pondelok zatvorené  
Sviatok všetkých svätých zatvorené  
Štedrý večer zatvorené  
Prvý sviatok vianočný zatvorené  
Silvester zatvorené  
  Vstupné od 4. mája 2021 Vstupné zimná
sezóna od novembra
Základné vstupné 6,00 € 2,50 €
Zľavnené vstupné
(deti do 14 r., študenti, dôchodcovia)
3,00 € 2,50 €
Rodinné vstupné
(2 dospelí a deti do veku 14 r.)
12,00 € 2,50 €
Školská skupina
(neplatí počas letných prázdnin)
2,00 € 2 €
Neplatiaci
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, novinári,
pedagogický dozor na 10 žiakov jedna osoba,
turistický sprievodca)
   
Zľavy pre držiteľov kariet    
Bratislava Card 100 % 0 € 0 €
MultiSport karta 100 % 0 € 0 €

 

Aktuality Oznamy

VYUŽITE KARTU MULTISPORT NA HRADE DEVÍN

Vážení návštevníci, múzeum nadviazalo spoluprácu s Benefit Systems Slovakia a pri vstupe do areálu hradu Devín môžete využiť kartu MultiSport.

PREDLŽENIE OTVÁRACÍCH HODÍN

Vážení návštevníci, od 1. júla 2021 predlžujeme otváracie hodiny na hrade Devín cez sobotu a nedeľu do 19.00. Tešíme sa na vašu návštevu.
Vážení návštevníci, dodržujte epidemiologické opatrenia Covid-19 a maximálny počet návštevníkov.

Návšteva horného hradu

S ohľadom na charakter miesta a jeho technické možnosti nie je horný hrad bezbariérovo prístupný.

Celoročný zákaz vstupu so psom do areálu.

Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov.
Hrad je uzavretý v prípade snehu a ľadu v mesiacoch november až marec.
Leták na stiahnutie
Leták na stiahnutie
Zbierkové predmety
Prídite sa pozrieť na naše zbierky
Hrad Devín
Videá
Galéria
Areál hradu Devín Expozícia Hrad Devín v 13. - 20. storočí v jaskyniach horného hradu Expozícia Hrad Devín v 13. - 20. storočí v jaskyniach horného hradu Národná kultúrna pamiatka hrad Devín
Zobraziť galériu
Publikácie
Publikácia na stiahnutie
#hraddevin

Partneri