Kontakt

Kontakt

Na vaše správy zaslané prostredníctvom tohto formulára odpovedia členovia nášho tímu počas pracovných dní v čo najkratšom možnom čase.
Image CAPTCHA
Odpíšte znaky zobrazené na obrázku.

Múzeum dejín mesta Stará radnica
Primaciálne námestie 3, Bratislava, 
vchod z nádvoria Starej radnice

Tel. +421 259 100 847
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 90 min.
Čas výkladov 90 min.
Audioguid

Maximálne 55 návštevníkov súčasne 

Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných

Toalety ženy, muži, invalidi 

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP 
autobus č. 93, zást. Hodžovo n. 
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n. 

Vhodné pre cyklistov

Parkovanie
Parkovisko Opera 
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS : 48°08'37.45"N, 17°06'32.89"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Národná kultúrna pamiatka hrad Devín
Muránska 69
Devín Miestna časť Bratislava

Tel.: +421 265 730 105
e-mail: hrad.devin@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 120 min.
Čas výkladov 120 min.
Možnosť objednania výkladov

Sezónna prevádzka
Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných okrem horného hradu
Toalety ženy, muži

MHD
autobus č. 29, zást. Hrrad Devín

Vhodné pre cyklistov

Parkovanie
verejné parkovisko pod hradom

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°10'26"N, 16°58'41"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum historických interiérov Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Tel.: +421 259 100 856
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 45 min.
Čas výkladov 45 min.
Audio guide

Maximálne 20 návštevníkov súčasne

Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných

Toalety ženy, muži

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.
Vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'37.11"N, 17°06'32.22"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum vinohradníctva Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Tel.: +421 259 100 856
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 30 min.
Čas výkladov 30 min.
Audio guide

Maximálne 20 návštevníkov súčasne

Čiastočný bezbariérový vstup pre kočíky a imobilných

Občerstvenie
Národný salón vín Reprezentuje 100 najlepších slovenských vín.
Možnosť objednať ochutnávky vín.

Toalety ženy, muži

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'37.11"N, 17°06'32.22"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum zbraní Michalská veža
Michalská 22, Bratislava

Tel.: +421 254 433 044
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 40 min.
Čas výkladov 60 min.
Možnosť objednania výkladov

Maximálne 10 návštevníkov súčasne

Múzeum nie je bezbariérovo dostupné

Toalety sú v Múzeu farmácie

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Nie je vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'42.58"N, 17°06'24.05"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum farmácie Lekáreň U červeného raka
Michalská 26, Bratislava

Tel.: +421 254 131 214
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 30 min.
Čas výkladov 40 min.
Možnosť objednania výkladov

Maximálne 10 návštevníkov súčasne

Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných

Toalety

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Nie je vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'43.06"N, 17°06'24.21"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum hodín Dom u Dobrého pastiera
Židovská 3, Bratislava

Tel.: +421 254 411 940
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 30 min.
Čas výkladov 50 min.
Možnosť objednania výkladov

Maximálne 5 návštevníkov súčasne

Múzeum nie je bezbariérovo dostupné

Toalety

MHD
autobus č. 93, zást. Zochová
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Nie je vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'32.14"N, 17°06'14.35"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum Arthura Fleischmanna
Biela 6, Bratislava

Tel.: +421 254 131 211
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 30 min.
Čas výkladov 50 min.
Možnosť objednania výkladov

Maximálne 5 návštevníkov súčasne

Múzeum nie je bezbariérovo dostupné

Toalety

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Nie je vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08’39.1″N, 17°06’27.4″E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Klobučnícka 2, Bratislava

Tel.: +421 254 433 888
e-mail: mmba@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 30 min.
Čas výkladov 50 min.
Možnosť objednania výkladov

Maximálne 5 návštevníkov súčasne

Múzeum nie je bezbariérovo dostupné

Toalety

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Nie je vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08’39.2″N, 17°06’36.6″E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum Janka Jesenského
Somolického 2, Bratislava

e-mail: mmba@bratislava.sk

Múzeum je dlhodobo uzavreté

Múzeum nie je bezbariérovo dostupné

Toalety

MHD
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom MostováParking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°09'02.8"N 17°06'12.6"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Gerulatská 7, Rusovce

Tel.: +421 262 859 332
e-mail: mmba@bratislava.sk; gerulata@centrum.sk

Dĺžka prehliadky 90 min.
Čas výkladov 60 min.
Možnosť objednania výkladov

Sezónna prevádzka

Maximálne 15 návštevníkov súčasne

Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných

Toalety

MHD
autobus č. 91, č. 191, zást. Gerulata

Vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Bezplatné parkovanie

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°03'21.18"N, 17°08'58.48"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne námestie 3, Bratislava,
vchod z nádvoria Starej radnice

Tel.: +421 259 100 817
+421 917 617 780
+421 259 100 827
+421 259 100 850
e-mail: beata.husova@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
ateliermmb@bratislava.sk

Dĺžka prehliadky 90 min.
Čas výkladov 90 min.
Možnosť objednania výkladov

Pre objednané skupiny
Maximálne 15 návštevníkov súčasne

Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných
Toalety

MHD
električka č.1, zást. Nám. SNP
autobus č. 93, zást. Hodžovo n.
trolejbus č. 212, zást. Hodžovo n.

Vhodné pre cyklistov

Parkovisko
Parkovisko Opera
Parkovací dom Palackého
Otvorené nonstop Garáž City
Parkovací dom Zochova Carlton Garáže
Parkovací dom Mostová
Parking Stare Mesto
Parkovací dom Medená 22

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'37.45"N, 17°06'32.89"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Múzeum mesta Bratislavy

Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Radničná ul. č. 1,
815 18 Bratislava
+421 259 100 812; +421 259 100 811
mmba@bratislava.sk
http://www.muzeum.bratislava.sk/

Infolinka: +421 259 100 811

 

Kontakty pre médiá

Katarína Selecká 
Manažérka pre komunikáciu
E-mail: pr.mmba@bratislava.sk
Tel.: +421 902 972 390

 

Fakturačné údaje
IČO:00179744
DIČ: 2020801761
IČ DPH: SK 2020801761

Bankové spojenie
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25936163/7500
IBAN: SK 4575000000000025936163

Ekonomické oddelenie Mária Belešová +421 259 100 824
maria.belesova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie
personalistka
Mária Bošácka +421 259 100 833
maria.bosacka@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Marta Bukovčáková +421 259 100 820
marta.bukovcakova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie Katarína Čerešňová +421 259 100 825
katarina.ceresnova@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
manažérka kultúry / materská dovolenka
Mgr. Zuzana Faboková +421 268 202 013
zuzana.fabokova@bratislava.sk
Odborné oddelenie historička umenia
Mgr. Zuzana Francová +421 259 100 829
zuzana.francova@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
prevádzkár
Štefan Gaál +421 265 730 105
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka pre komunikáciu a marketing
Mgr. Vladimíra Gahérová +421 259 100 837
vladimira.gaherova@bratislava.sk
Oddelenie tvorby programov manažérka kultúry
Jana Graňová +421 259 100 826
jana.granova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie
vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Olena Halásová +421 259 100 841
alena.halasova@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky Albín Hárši +421 259 100 835
albin.harsi@bratislava.sk
Odborné oddelenie PhDr. Štefan Holčík CSc. +421 259 100 818
stefan.holcik@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
Mgr. Dominika Hulková Ferenčíková +421 268 202 013
dominika.ferencikova@bratislava.sk
Odborné oddelenie vedúci odborného oddelenia
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
+421 901 905 401
daniel.hupko@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie vedúci oddelenia dokumentácie
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
+421 901 905 401
daniel.hupko@bratislava.sk
zástupca riaditeľky
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
daniel.hupko@bratislava.sk
Informácie Informácie +421 259 100 811
Odborné oddelenie historička umenia
Mgr. Marta Janovíčková +421 259 100 815
+421 917 617 779
marta.janovickova@bratislava.sk
Knižnica MMB Knižnica MMB +421 259 100 822
Knižnica MMB študovňa Knižnica MMB študovňa +421 259 100 823
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
Jitka Koňakovská +421 265 730 105
jitka.konakovska@bratislava.sk
Oddelenie tvorby programov vedúca oddelenia tvorby programov
Mgr. art. Magdaléna Kuchtová ArtD. +421 259 100 830
magdalena.kuchtova@bratislava.sk
Odborné oddelenie historička - novšie dejiny
PhDr. Elena Kurincová +421 259 100 818
+421 901 905 400
elena.kurincova@bratislava.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu kultúrna manažérka - materská dovolenka
Mgr. Barbora Lichvanová +421 259 100 830
barbora.lichvanova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie vedúca oddelenia dokumentácie
knihovníčka - dokumentátorka
PhDr. Viera Majchrovičová +421 259 100 839
viera.majchrovicova@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátorka, materiál: textil (materská dovolenka)
Mgr. art. Ľubica Malenková +421 243 429 955
lubica.malenkova@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky Ľudovít Manduch +421 259 100 835
Sekretariát riaditeľa poverená vedením MMB
Mgr. Zuzana Palicová +421 259 100 813
mmba@bratislava.sk
Oddelenie tvorby programov manažérka kultúry
múzejná pedagogička
PaedDr. Martina Pavlikánová PhD. +421 259 100 827
martina.pavlikanova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Mgr. Anna Pospíšilová +421 259 100 820
anna.pospisilova@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky vedúci oddelenia prevádzky
Viktor Agócs +421 911 363 635
viktor.agocs@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov
Pracovisko Ivánska ceta 23
vedúci oddelenia reštaurátorov
Mgr. art. Milan Rubický +421 243 429 955
+421 901 905 401
milan.rubický@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky Ivan Salama +421 259 100 835
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: kov
Milan Sedlár Dis. +421 243 429 955
milan.sedlar@bratislava.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
Mgr. Katarína Selecká +421 259 100 838
katarina.selecka@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie správca depozitárov
Radko Schmidt +421 259 100 831
radko.schmidt@bratislava.sk
Odborné oddelenie archeologička - doba rímska
PhDr. Jaroslava Schmidtová +421 259 100 831
jaroslava.schmidtova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie fotografka
Sylvia Sternmüllerová +421 259 100 828
sylvia.sternmullerova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Bc. Jana Štofová jana.stofova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Mgr. Monika Šurdová +421 259 100 821
monika.surdova@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: drevo
Peter Tomsó +421 243 429 955
peter.tomso@bratislava.sk
Odborné oddelenie etnologička
PhDr. Zora Valentová +421 259 100 829
zora.valentova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie správca depozitárov
Mgr. Ladislav Wesselényi +421 243 631 787
Oddelenie komunikácie a marketingu manažér kultúry
Mgr. Milan Zálešák +421 259 100 855
milan.zalesak@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor nábytku
Bc. Andrej Zeman +421 243 429 955
andrej.zeman@bratislava.sk

Sekretariát riaditeľky

Sekretariát riaditeľa poverená vedením MMB
Mgr. Zuzana Palicová +421 259 100 813
mmba@bratislava.sk
zástupca riaditeľky
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
daniel.hupko@bratislava.sk
projektová manažérka
Ing. Miroslava Sanigová +421 2 5910 0853
+421 903 010 294
miroslava.sanigova@bratislava.sk

Odborné oddelenie

Zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje muzeálne zbierkové predmety ako hmotné dokumenty dejín Bratislavy. Sprístupňuje výsledky zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav. Zabezpečuje popularizáciu zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou odborných prednášok, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti a to najmä prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.

Odborné oddelenie vedúci odborného oddelenia
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
+421 901 905 401
daniel.hupko@bratislava.sk
Odborné oddelenie historička umenia
Mgr. Marta Janovíčková +421 259 100 815
+421 917 617 779
marta.janovickova@bratislava.sk
Odborné oddelenie historička - novšie dejiny
PhDr. Elena Kurincová +421 259 100 818
+421 901 905 400
elena.kurincova@bratislava.sk
Odborné oddelenie historička umenia
Mgr. Zuzana Francová +421 259 100 829
zuzana.francova@bratislava.sk
Odborné oddelenie archeologička - doba rímska
PhDr. Jaroslava Schmidtová +421 259 100 831
jaroslava.schmidtova@bratislava.sk
Odborné oddelenie etnologička
PhDr. Zora Valentová +421 259 100 829
zora.valentova@bratislava.sk
Odborné oddelenie PhDr. Štefan Holčík CSc. +421 259 100 818
stefan.holcik@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie správca depozitárov
Radko Schmidt +421 259 100 831
radko.schmidt@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie správca depozitárov
Mgr. Ladislav Wesselényi +421 243 631 787
Odborné oddelenie kurátor – najnovšie dejiny
Mgr. Vladimír Krajčovič +421 2 5910 0849
+421 910 155 930
vladimir.krajcovic@bratislava.sk
Odborné oddelenie koordinátorka výstavných projektov
Mgr. Linda Mendelová linda.mendelova@bratislava.sk

Oddelenie dokumentácie

Plní úlohy súvisiace s evidenciou zbierok, eviduje prírastky, úbytky, pôžičky a výpožičky, reštaurátorské a konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch. Vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov v správe MMB. Buduje a spravuje fotoarchív, vykonáva fotografickú dokumentáciu zbierok, výstav, expozícií a prezentačných akcií múzea. Zabezpečuje dokumentáciu činnosti MMB a činnosť knižnice MMB.

Oddelenie dokumentácie vedúca oddelenia dokumentácie
knihovníčka - dokumentátorka
PhDr. Viera Majchrovičová +421 259 100 839
viera.majchrovicova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Mgr. Anna Pospíšilová +421 259 100 820
anna.pospisilova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Marta Bukovčáková +421 259 100 820
marta.bukovcakova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie fotografka
Sylvia Sternmüllerová +421 259 100 828
sylvia.sternmullerova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Bc. Jana Štofová jana.stofova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Mgr. Monika Šurdová +421 259 100 821
monika.surdova@bratislava.sk
Oddelenie dokumentácie odborná knihovníčka
MPhil. Alexandra Ballová alexandra.ballova@bratislava.sk

Oddelenie reštaurátorov

Vykonáva konzervátorské a reštaurátorské práce, zabezpečuje preventívnu kontrolu zbierkových predmetov v depozitároch a v expozíciách. Spolupracuje pri realizácii výstav a stálych expozícií tematických múzeí MMB.

Pracovisko: Ivánska ceta 23, Bratislava

Oddelenie reštaurátorov
Pracovisko Ivánska ceta 23
vedúci oddelenia reštaurátorov
Mgr. art. Milan Rubický +421 243 429 955
+421 901 905 401
milan.rubický@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: drevo
Peter Tomsó +421 243 429 955
peter.tomso@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: kov
Milan Sedlár Dis. +421 243 429 955
milan.sedlar@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátorka, materiál: textil (materská dovolenka)
Mgr. art. Ľubica Malenková +421 243 429 955
lubica.malenkova@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor nábytku
Bc. Andrej Zeman +421 243 429 955
andrej.zeman@bratislava.sk

Oddelenie tvorby programov

Oddelenie tvorby programov popularizuje kultúrno-historické dedičstvo na základe výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea, posilňuje sociálny a komunitný potenciál múzea prostredníctvom poznávania, vzdelávania, esteticko-umeleckého vnímania, zážitku a relaxu s dôrazom na obsahovú tvorbu reálnych a online programov a výstupných materiálov s dôrazom na moderný layout. Predstavuje múzeum verejnosti ako kultúrnu inštitúciu cez dramaturgiu a produkciu programov. Odborne spracováva a publikuje svoje výsledky činnosti. Oddelenie formuje koncepciu a víziu cez programy pre múzeum ako priestor celoživotného vzdelávania v rámci Ateliéru Múzeum má budúcnosť: neformálne vzdelávanie pre všetky stupne škôl v ponímaní múzejnej pedagogiky – reálne a online programy; voľnočasové programy pre rodiny, deti a dospelých prostredníctvom workshopov a online vzdelávania; vzdelávanie dospelej populácie prostredníctvom konferencií, interaktívnych, programov pre dospelých.

Oddelenie tvorby programov vedúca oddelenia tvorby programov
Mgr. art. Magdaléna Kuchtová ArtD. +421 259 100 830
magdalena.kuchtova@bratislava.sk
Oddelenie tvorby programov manažérka kultúry
múzejná pedagogička
PaedDr. Martina Pavlikánová PhD. +421 259 100 827
martina.pavlikanova@bratislava.sk
Oddelenie tvorby programov manažérka kultúry
Jana Graňová +421 259 100 826
jana.granova@bratislava.sk

Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka

Zabezpečuje odborno-výskumnú prácu, ktorá spočíva v realizácii archeologického výskumu, spracovávaní a vyhodnotení jeho výsledkov. Prevádzková činnosť zabezpečuje fungovanie objektu pre verejnosť a jeho ochranu.

Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
Jitka Koňakovská +421 265 730 105
jitka.konakovska@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
manažérka kultúry / materská dovolenka
Mgr. Zuzana Faboková +421 268 202 013
zuzana.fabokova@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
Mgr. Dominika Hulková Ferenčíková +421 268 202 013
dominika.ferencikova@bratislava.sk
Oddelenie hrad Devín
Pracovisko NKP Hrad Devín
prevádzkár
Štefan Gaál +421 265 730 105

Oddelenie komunikácie a marketingu

Oddelenie komunikácie a marketingu vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
Mgr. Katarína Selecká +421 259 100 838
katarina.selecka@bratislava.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka pre komunikáciu a marketing
Mgr. Vladimíra Gahérová +421 259 100 837
vladimira.gaherova@bratislava.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažér kultúry
Mgr. Milan Zálešák +421 259 100 855
milan.zalesak@bratislava.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu kultúrna manažérka - materská dovolenka
Mgr. Barbora Lichvanová +421 259 100 830
barbora.lichvanova@bratislava.sk

Oddelenie prevádzky

Zabezpečuje materiálno–technickú základňu múzea. Zabezpečuje chod prevádzok vlastnými pracovníkmi, dodávateľov pre väčší rozsah prác. Práce kontroluje a zodpovedá za správnu fakturáciu. Vo všetkých objektoch zabezpečuje čistotu, sleduje ochranu objektov, zodpovedá za celkovú ochranu a údržbu majetku, zabezpečuje dopravu.

Oddelenie prevádzky vedúci oddelenia prevádzky
Viktor Agócs +421 911 363 635
viktor.agocs@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky Albín Hárši +421 259 100 835
albin.harsi@bratislava.sk
Oddelenie prevádzky Ivan Salama +421 259 100 835
Oddelenie prevádzky Ľudovít Manduch +421 259 100 835

Ekonomické oddelenie

Komplexne zabezpečuje financovanie múzea, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, štatistiky a ekonomické rozbory. Zabezpečuje personálnu agendu vrátane odmeňovania.

Ekonomické oddelenie
vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Olena Halásová +421 259 100 841
alena.halasova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie
personalistka
Mária Bošácka +421 259 100 833
maria.bosacka@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie Mária Belešová +421 259 100 824
maria.belesova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie Katarína Čerešňová +421 259 100 825
katarina.ceresnova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie Finančná manažérka pre program Interreg V-A SK-A
Ing. Michaela Staneková +421 2 5910 0825
michaela.stanekova@bratislava.sk