Kontakt

Kontakt

Na vaše správy zaslané prostredníctvom tohto formulára odpovedia členovia nášho tímu počas pracovných dní v čo najkratšom možnom čase.
Image CAPTCHA
Odpíšte znaky zobrazené na obrázku.

Stará radnica, Expozícia dejín mesta
Primaciálne námestie 3, Bratislava, 
vchod z nádvoria Starej radnice

Tel. +421 259 100 847
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ

GPS : 48°08'37.45"N, 17°06'32.89"E

Hrad Devín
Muránska 10, MČ Devín

Tel.: +421 265 730 105
e-mail: hrad.devin@mmb.sk

  • Sezónna prevádzka
  • Bezbariérovový vstup pre kočíky a imobilných okrem horného hradu

MHD
autobus č. 29, zást. Hrad Devín

Vhodné pre cyklistov

Parkovanie
verejné parkovisko pod hradom

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°10'26"N, 16°58'41"E

Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Tel.: +421 259 100 856
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ

GPS: 48°08'37.11"N, 17°06'32.22"E

Vítame a vážime si všetkých návštevníkov múzea. Odporúčame, aby osoby mladšie ako 11 rokov boli sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.

Expozícia vinohradníctva, Apponyiho palác
Radničná 1, Bratislava

Tel.: +421 259 100 856
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ

GPS: 48°08'37.11"N, 17°06'32.22"E

Michalská veža
Michalská 22, Bratislava

Tel.: +421 254 433 044
e-mail: info@mmb.sk

  • Maximálne 50 návštevníkov súčasne.
  • Michalská veža nie je bezbariérovo dostupná.

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'42.58"N, 17°06'24.05"E

 

Lekáreň U červeného raka
Michalská 26, Bratislava

Tel.: +421 254 131 214
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'43.06"N, 17°06'24.21"E

 

Dom U dobrého pastiera, Expozícia hodín
Židovská 3, Bratislava

Tel.: +421 254 411 940
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08'32.14"N, 17°06'14.35"E

 

Pamätný dom J. N. Hummela
Klobučnícka 2, Bratislava

Tel.: +421 254 433 888
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°08’39.2″N, 17°06’36.6″E

 

Múzeum Janka Jesenského
Somolického 2, Bratislava

e-mail: info@mmb.sk
Múzeum je otvorené počas letných mesiacov.

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°09'02.8"N 17°06'12.6"E

 

Antická Gerulata
Gerulatská 7, Rusovce

Tel.: +421 262 859 332
e-mail: info@mmb.sk

NAVIGOVAŤ
GPS: 48°03'21.18"N, 17°08'58.48"E

Múzeum mesta Bratislavy

Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Radničná ul. č. 1,
815 18 Bratislava
info@mmb.sk
www.mmb.sk

 

Infolinka: +421 259100 812

Pondelok – štvrtok: 9.00 – 11.00 // 12.30 – 14.00

Piatok: 9.00 – 11.00 // 12.30 – 13.00

 

Služba podateľne

Pondelok – štvrtok: 9.00 – 11.00

 

Rezervácie pre školské skupiny a prehliadky expozícií

Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková

E-mail: zuzana.zahradnickova@mmb.sk

+421 911 714 278

Poskytovanie informácií v čase od 10.00-16.00 počas pracovných dní.

 

Rezervácie pre školské skupiny a prehliadky expozícií – Hrad Devín

Mgr. Juliana Navrátilová

E-mail: juliana.navratilova@mmb.sk

Tel.: +421 917 617 780

 

Kontakty pre médiá

Mgr. Katarína Selecká 
Manažérka PR a marketingu
E-mail: katarina.selecka@mmb.sk
Tel.: +421 902 972 390

 

Žiadosť o fotografie a informácie o zbierkových predmetoch

PhDr. Viera Majchrovičová 
E-mail: viera.majchrovicova@mmb.sk
Tel.: +421 259 100 839

 

Informácie o priestoroch na prenájmom

Mgr. Alžbeta Rajtková
E-mail: prenajom@mmb.sk
Tel.: +421 911 714 277

Ponuku prenájmov nájdete na tomto mieste
Fakturačné údajeInfolinka s online prepisom: https://ba-10.infolinky.textcom.cz Infolinka s online prepisom

IČO:00179744
DIČ: 2020801761
IČ DPH: SK 2020801761

Bankové spojenie
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25936163/7500
IBAN: SK 4575000000000025936163

Oddelenie správy budov a ochrany pamiatok vedúci oddelenia správy budov a ochrany pamiatok
Viktor Agócs +421 911 363 635
viktor.agocs@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor historických a umeleckohistorických zbierok
Mgr. Michal Augustovič M.A. +421 259 100 850
michal.augustovic@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Mgr. Darina Barbuščáková darina.barbuscakova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor archeologických zbierok na Hrade Devín
Mgr. Peter Barta PhD. peter.barta@mmb.sk
projektová kancelária vedúca referátu návštevníckeho servisu
Mgr. Vanda Benkovičová vanda.benkovicova@mmb.sk
Hrad Devín správca infraštruktúry múzea a Hradu Devín
Ing. Jozef Bielovič jozef.bielovic@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka pre soc. siete a online projekty
Bc. Dominika Bolgáčová +421 948 635 808
dominika.bolgacova@mmb.sk
Kancelária riaditeľky personalistka a mzdová referentka
Mgr. Adriana Bohunická adriana.bohunicka@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátorka
Mgr. art. Eva Budajová eva.budajova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Denisa Bujňáková denisa.bujnakova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Marta Bukovčáková +421 259 100 820
marta.bukovcakova@mmb.sk
Oddelenie správy budov a ochrany pamiatok koordinátor správy múzea
Ľubomír Čechovič lubomir.cechovic@mmb.sk
Ekonomické oddelenie finančná účtovníčka a správkyňa majetku
Katarína Čerešňová +421 259 100 825
katarina.ceresnova@mmb.sk
Odborné oddelenie kustód
Stanislav Daniž stanislav.daniz@mmb.sk
programové oddelenie múzejná pedagogička
Mgr. Barbara Debrecká barbara.debrecka@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
Mgr. Zuzana Francová +421 259 100 829
zuzana.francova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu grafická dizajnérka
Mgr. art Simona Hojsíková simona.hojsikova@mmb.sk
Programové oddelenie Technik výstav
Miloš Hronec milos.hronec@mmb.sk
Odborné oddelenie vedúci oddelenia / kurátor
štatutárny zástupca
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
+421 901 905 401
daniel.hupko@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka najnovších dejín
Mgr, Jana Jablonická Zezulová jana.jablonicka@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
Mgr. Marta Janovíčková +421 259 100 815
+421 917 617 779
marta.janovickova@mmb.sk
ekonomické oddelenie mzdová účtovníčka
Patrícia Chmelová patricia.chmelova@mmb.sk
odborné oddelenie administratívny koordinátor odborného odd. a odd. dokumentácie
Mgr. Lucia Ježíšková lucia.jeziskova@mmb.sk
Kancelária riaditeľky výkonná asistentka kancelárie riaditeľky
Mgr. Silvia Kadlečíková +421 259 100 812
silvia.kadlecikova@mmb.sk
Programové oddelenie programová manažérka
Mgr. Zuzana Kesanová zuzana.kesanova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
Mgr. Vladimíra Kišša Gahérová +421 259 100 837
vladimira.kissagaherova@mmb.sk
Hrad Devín administratívno–prevádzkovová referentka
Jitka Koňakovská +421 265 730 105
jitka.konakovska@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor – najnovšie dejiny
Mgr. Vladimír Krajčovič +421 259 100 849
+421 910 155 930
vladimir.krajcovic@mmb.sk
Programové oddelenie technik výstav
Kevin Kuchta kevin.kuchta@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Elena Kurincová +421 259 100 818
+421 901 905 400
elena.kurincova@mmb.sk
Ekonomické oddelenie referentka ekonomického oddelenia
Veronika Lajtmanová veronika.lajtmanova@mmb.sk
kancelária riaditeľky administratívna referentka kancelárie riaditeľky
Bc. Lenka Andrea Kuľhová lenka.kulhova@mmb.sk
projektová kancelária zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka
Mgr. Marcela Kvetková marcela.kvetkova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu administratívna a produkčná pracovníčka obchodných aktivít
Mgr. Michaela Majerová michaela.majerova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie vedúca oddelenia / knihovníčka
PhDr. Viera Majchrovičová +421 259 100 839
viera.majchrovicova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka obchodnej siete
Mgr. Petra Maláková petra.malakova@mmb.sk
Odborné oddelenie archeológ
Mgr. Ľudovít Mathédesz
Odborné oddelenie archeologička pre terénny výskum
Mgr. Jana Mellnerová Phd. jana.mellnerova@mmb.sk
Programové oddelenie vedúca programového oddelenia
Mgr. Linda Mendelová +421 902 972 389
+421 259 100 840
linda.mendelova@mmb.sk
Odborné oddelenie kustód
Mgr. Jaroslav Michálik jaroslav.michalik@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor Hrad Devín
Bc. Marek Mochorovský marek.mochorovsky@mmb.sk
Programové oddelenie múzejná pedagogička
Mgr, Juliana Navrátilová juliana.navratilova@mmb.sk
Hrad Devín programový a komunikačný pracovník na hrade Devín
Mgr. Michal Nosek michal.nosek@mmb.sk
Kancelária riaditeľky riaditeľka
Mgr. Zuzana Palicová zuzana.palicova@mmb.sk
ekonomické oddelenie účtovníčka
Ing. Andrea Palkovičová andrea.palkovicova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Mgr. Anna Pospíšilová +421 259 100 822
anna.pospisilova@mmb.sk
Ekonomické oddelenie Referent ekonomického oddelenia
Emília Psotná emilia.psotna@mmb.sk
Kancelária riaditeľky manažérka obchodných aktivít
Mgr. Alžbeta Rajtková alzbeta.rajtkova@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov
vedúci oddelenia reštaurátorov
Mgr. art. Milan Rubicky +421 901 905 402
milan.rubicky@mmb.sk
Projektová kancelária poverená vedením ekonomického oddelenia a projektová manažérka
Ing. Miroslava Sanigová +421 259 100 853
+421 903 010 294
miroslava.sanigova@bratislava.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: kov
Milan Sedlár Dis. +421 243 429 955
milan.sedlar@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka PR a marketingu
Mgr. Katarína Selecká +421 902 972 390
katarina.selecka@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu grafická dizajnérka
Mgr. art Magdaléna Scheryová magdalena.scheryova@mmb.sk
Manažment zbierok vedúci referátu / kustód
Radko Schmidt +421 259 100 831
radko.schmidt@mmb.sk
Hrad Devín správkyňa hradu Devín
Mgr. Petra Palíková Kohútová petra.kohutova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Jaroslava Schmidtová +421 259 100 831
jaroslava.schmidtova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie fotografka
Sylvia Sternmüllerová +421 259 100 828
sylvia.sternmullerova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka produkcie
Mgr. Veronika Škulová +421 911 714 257
veronika.skulova@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov konzervátorka/reštaurátorka textilu
Mgr. art. Zuzana Slušná Ondrejková
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Bc. Jana Štofová +421 259 100 819
jana.stofova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka provenienčného výskumu
PhDr. Jana Švantnerová PhD. jana.svantnerova@mmb.sk
Programové oddelenie koordinátorka výstavných projektov
Mgr. art. Eva Takácsová eva.takacsova@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: drevo
Peter Tomsó +421 243 429 955
peter.tomso@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Zora Valentová +421 259 100 829
zora.valentova@mmb.sk
Manažment zbierok kustód
Mgr. Ladislav Wesselényi +421 243 631 787
Programové oddelenie programová manažérka/ múzejná pedagogička
Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková +421 259100827
+421911714278
zuzana.zahradnickova@mmb.sk
Hrad Devín vedúci oddelenia Hrad Devín
Mgr. Milan Zálešák +421 259 100 855
milan.zalesak@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor
Bc. Andrej Zeman andrej.zeman@mmb.sk
Programové oddelenie programová manažérka
Mgr. Lucia Zlochová +421 259 100 817
+421 911 714 278
lucia.zlochova@mmb.sk

RIADITEĽKA

Kancelária riaditeľky riaditeľka
Mgr. Zuzana Palicová zuzana.palicova@mmb.sk

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

Kancelária riaditeľky výkonná asistentka kancelárie riaditeľky
Mgr. Silvia Kadlečíková +421 259 100 812
silvia.kadlecikova@mmb.sk
kancelária riaditeľky administratívna referentka kancelárie riaditeľky
Bc. Lenka Andrea Kuľhová lenka.kulhova@mmb.sk
Kancelária riaditeľky personalistka a mzdová referentka
Mgr. Adriana Bohunická adriana.bohunicka@mmb.sk
Kancelária riaditeľky manažérka obchodných aktivít
Mgr. Alžbeta Rajtková alzbeta.rajtkova@mmb.sk

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

projektová kancelária zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka
Mgr. Marcela Kvetková marcela.kvetkova@mmb.sk
projektová kancelária vedúca referátu návštevníckeho servisu
Mgr. Vanda Benkovičová vanda.benkovicova@mmb.sk

ODBORNÉ ODDELENIE

Odborné oddelenie vedúci oddelenia / kurátor
štatutárny zástupca
PhDr. Daniel Hupko PhD. +421 259 100 834
+421 901 905 401
daniel.hupko@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Jaroslava Schmidtová +421 259 100 831
jaroslava.schmidtova@mmb.sk
Odborné oddelenie archeológ
Mgr. Ľudovít Mathédesz
Odborné oddelenie kurátor archeologických zbierok na Hrade Devín
Mgr. Peter Barta PhD. peter.barta@mmb.sk
Odborné oddelenie archeologička pre terénny výskum
Mgr. Jana Mellnerová Phd. jana.mellnerova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
Mgr. Zuzana Francová +421 259 100 829
zuzana.francova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
Mgr. Marta Janovíčková +421 259 100 815
+421 917 617 779
marta.janovickova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Elena Kurincová +421 259 100 818
+421 901 905 400
elena.kurincova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka
PhDr. Zora Valentová +421 259 100 829
zora.valentova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor historických a umeleckohistorických zbierok
Mgr. Michal Augustovič M.A. +421 259 100 850
michal.augustovic@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka provenienčného výskumu
PhDr. Jana Švantnerová PhD. jana.svantnerova@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor – najnovšie dejiny
Mgr. Vladimír Krajčovič +421 259 100 849
+421 910 155 930
vladimir.krajcovic@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátorka najnovších dejín
Mgr, Jana Jablonická Zezulová jana.jablonicka@mmb.sk
Odborné oddelenie kurátor Hrad Devín
Bc. Marek Mochorovský marek.mochorovsky@mmb.sk
odborné oddelenie administratívny koordinátor odborného odd. a odd. dokumentácie
Mgr. Lucia Ježíšková lucia.jeziskova@mmb.sk

MANAŽMENT ZBIEROK

Manažment zbierok vedúci referátu / kustód
Radko Schmidt +421 259 100 831
radko.schmidt@mmb.sk
Manažment zbierok kustód
Mgr. Ladislav Wesselényi +421 243 631 787
Odborné oddelenie kustód
Stanislav Daniž stanislav.daniz@mmb.sk
Odborné oddelenie kustód
Mgr. Jaroslav Michálik jaroslav.michalik@mmb.sk

ODDELENIE DOKUMENTÁCIE

Oddelenie dokumentácie vedúca oddelenia / knihovníčka
PhDr. Viera Majchrovičová +421 259 100 839
viera.majchrovicova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Marta Bukovčáková +421 259 100 820
marta.bukovcakova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Mgr. Anna Pospíšilová +421 259 100 822
anna.pospisilova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie fotografka
Sylvia Sternmüllerová +421 259 100 828
sylvia.sternmullerova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie dokumentátorka
Bc. Jana Štofová +421 259 100 819
jana.stofova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Mgr. Darina Barbuščáková darina.barbuscakova@mmb.sk
Oddelenie dokumentácie knihovníčka
Denisa Bujňáková denisa.bujnakova@mmb.sk

ODDELENIE KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU

Oddelenie komunikácie a marketingu vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
Mgr. Vladimíra Kišša Gahérová +421 259 100 837
vladimira.kissagaherova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka PR a marketingu
Mgr. Katarína Selecká +421 902 972 390
katarina.selecka@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka pre soc. siete a online projekty
Bc. Dominika Bolgáčová +421 948 635 808
dominika.bolgacova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka produkcie
Mgr. Veronika Škulová +421 911 714 257
veronika.skulova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu grafická dizajnérka
Mgr. art Magdaléna Scheryová magdalena.scheryova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu grafická dizajnérka
Mgr. art Simona Hojsíková simona.hojsikova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu administratívna a produkčná pracovníčka obchodných aktivít
Mgr. Michaela Majerová michaela.majerova@mmb.sk
Oddelenie komunikácie a marketingu manažérka obchodnej siete
Mgr. Petra Maláková petra.malakova@mmb.sk

ODDELENIE REŠTAURÁTOROV

Oddelenie reštaurátorov
vedúci oddelenia reštaurátorov
Mgr. art. Milan Rubicky +421 901 905 402
milan.rubicky@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: kov
Milan Sedlár Dis. +421 243 429 955
milan.sedlar@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor, materiál: drevo
Peter Tomsó +421 243 429 955
peter.tomso@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátorka
Mgr. art. Eva Budajová eva.budajova@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov reštaurátor
Bc. Andrej Zeman andrej.zeman@mmb.sk
Oddelenie reštaurátorov konzervátorka/reštaurátorka textilu
Mgr. art. Zuzana Slušná Ondrejková

PROGRAMOVÉ ODDELENIE

Programové oddelenie vedúca programového oddelenia
Mgr. Linda Mendelová +421 902 972 389
+421 259 100 840
linda.mendelova@mmb.sk
Programové oddelenie programová manažérka/ múzejná pedagogička
Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková +421 259100827
+421911714278
zuzana.zahradnickova@mmb.sk
programové oddelenie múzejná pedagogička
Mgr. Barbara Debrecká barbara.debrecka@mmb.sk
Programové oddelenie múzejná pedagogička
Mgr, Juliana Navrátilová juliana.navratilova@mmb.sk
Programové oddelenie programová manažérka
Mgr. Lucia Zlochová +421 259 100 817
+421 911 714 278
lucia.zlochova@mmb.sk
Programové oddelenie programová manažérka
Mgr. Zuzana Kesanová zuzana.kesanova@mmb.sk
Programové oddelenie koordinátorka výstavných projektov
Mgr. art. Eva Takácsová eva.takacsova@mmb.sk
Programové oddelenie technik výstav
Kevin Kuchta kevin.kuchta@mmb.sk
Programové oddelenie Technik výstav
Miloš Hronec milos.hronec@mmb.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Projektová kancelária poverená vedením ekonomického oddelenia a projektová manažérka
Ing. Miroslava Sanigová +421 259 100 853
+421 903 010 294
miroslava.sanigova@bratislava.sk
Ekonomické oddelenie finančná účtovníčka a správkyňa majetku
Katarína Čerešňová +421 259 100 825
katarina.ceresnova@mmb.sk
Ekonomické oddelenie Referent ekonomického oddelenia
Emília Psotná emilia.psotna@mmb.sk
Ekonomické oddelenie referentka ekonomického oddelenia
Veronika Lajtmanová veronika.lajtmanova@mmb.sk
ekonomické oddelenie účtovníčka
Ing. Andrea Palkovičová andrea.palkovicova@mmb.sk
ekonomické oddelenie mzdová účtovníčka
Patrícia Chmelová patricia.chmelova@mmb.sk

ODDELENIE SPRÁVY BUDOV A OCHRANY PAMIATOK

Oddelenie správy budov a ochrany pamiatok vedúci oddelenia správy budov a ochrany pamiatok
Viktor Agócs +421 911 363 635
viktor.agocs@mmb.sk
Hrad Devín správca infraštruktúry múzea a Hradu Devín
Ing. Jozef Bielovič jozef.bielovic@mmb.sk
Oddelenie správy budov a ochrany pamiatok koordinátor správy múzea
Ľubomír Čechovič lubomir.cechovic@mmb.sk

HRAD DEVÍN

Hrad Devín vedúci oddelenia Hrad Devín
Mgr. Milan Zálešák +421 259 100 855
milan.zalesak@mmb.sk
Hrad Devín správkyňa hradu Devín
Mgr. Petra Palíková Kohútová petra.kohutova@mmb.sk
Hrad Devín administratívno–prevádzkovová referentka
Jitka Koňakovská +421 265 730 105
jitka.konakovska@mmb.sk
Hrad Devín programový a komunikačný pracovník na hrade Devín
Mgr. Michal Nosek michal.nosek@mmb.sk