29.03.2022
Prednáška sa začne o 17:30.
Faustova sieň, Stará radnica
Vstupné: 4 € / zľavnené 2 €
Vstupenky v pokladni Starej radnice alebo na GoOut.net.

+421 259 100 812
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Vstup do priestorov Múzea mesta Bratislavy je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor FFP2/FFP3).

Odborná prednáška historika a kurátora najnovších dejín Vladimíra Krajčoviča priblíži nemecké vyhlásenie Bratislavy za „Pevnosť“ a prípravy na opevnenie mesta z decembra 1944.
Venovať sa bude aj situácii na fronte v okolí Bratislavy začiatkom apríla 1945 a následným bojom o mesto z 3. a 4. apríla.

Vstupenky v pokladni Starej radnice alebo v sieti GoOut.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube