06.08.2022
17.00
Stará radnica, Expozícia dejín mesta
Vstupné: 3,00 € / zľavnené 1,50 €.

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Dnes, ako aj v minulosti kladieme dôraz na to, aby sme sa ostatným ukázali v čo najlepšom svetle. Rovnako to bolo aj v 19. storočí, keď sa zariadenie domácností stalo odrazom majetkových pomerov, spoločenského statusu a osobného vkusu majiteľa. Udržovať prepych navonok nebolo jednoduché. Nahliadnime do vybavenia bratislavských domácností. Ako sa domácnosti prezentovali a udržovali si svoj spoločenský status? Ako sa stolovalo? Ako na tom bola osobná hygiena a zdravie?

Kapacita obmedzená. Vstupenky vpredaji vpokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net.  

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube