21.07.2022
17.30 , Stretnutie v Antickej Gerulate
Antická Gerulata
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Rusovce sú bohaté na kultúrne dedičstvo z rôznych historických období. Okrem tých najznámejších, vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, je tu možné na pomerne malom území nájsť aj viacero menej známych pamätihodností. Nie sú to len sakrálne objekty, ale aj viaceré obytné a ľudové domy. Počas prechádzky, ktorú povedie Zuzana Zvarová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, sa s niektorými z nich lepšie zoznámime. Zaujímavé budú nielen pre obyvateľov Rusoviec.

Kapacita obmedzená. Vstupenky v predpredaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube